Gastroenterolog

April 2011 • letnik 15, številka 1​​

Datum izdaje številke:
10/04/2011
Izdajatelj:
Slovensko združenje za gastroenterologijo in hepatologijo

Uvodnik

Pred vami je nova številka (in prva izmed dveh v letošnjem letu) revije Gastroenterolog. Uredniški odbor je izmed številnih prispelih prispevkov za objavo znova izbral tiste, ki najbolje predstavljajo nekatere izmed aktualnih tem v gastroenterologiji in hepatologiji.

V pričujoči številki objavljamo »pismo uredniku« s pregledom najpogostejših parenhimskih jetrnih okvar pri nosečnicah, med strokovne prispevke pa smo uvrstili izčrpen pregled uporabnosti kontrastne ultrasonografije v diagnostiki trebušnih bolezni, ki jo v zadnjih letih s pridom uporabljamo predvsem pri (diferencialni) diagnostiki tumorskih sprememb v jetrih. Naslednji članek povzema možnosti znotrajžilnega zdravljenja jetrnih zasevkov in primarnih tumorjev v jetrih. Natančno opredeljuje indikacije in kontraindikacije za tovrstne posege, ustrezno pripravo bolnikov na posege, morebitne njihove zaplete in predpisano sledenje stanju po zdravljenju. V zanimivem avtorskem prispevku o epidemioloških značilnostih bolnikov s Crohnovo boleznijo avtorji izčrpno povzemajo dosedanje ugotovitve o morebitnih etioloških dejavnikih pri Crohnovi bolezni, vključno z okužbami tankega črevesa, in predstavljajo lastne izsledke o bolnikih v Sloveniji. Uvajanje najnovejših pristopov zdravljenja v kirurgiji je v Sloveniji pravilo, kar potrjuje natančni prispevek s področja proktokirurgije, ki pojasnjuje uvajanje intraanalne mukozektomije po Dellormu v enem izmed slovenskih centrov proktokirurgije. Prednost novega postopka je predvsem krajša hospitalna obravnava oziroma možnost izvedbe posega v dnevni bolnišnici. Tudi tokrat nekaj strani v Gastroenterologu namenjamo prikazom kliničnih primerov – izjemno zanimivemu prikazu primera agenezije žolčnika, ki podaja tudi priporočila glede nadaljnje obravnave po odkritju anomalije, in poučnemu prikazu primera zastrupitve z elementalnim železom, ki podaja tudi natančno analizo toksičnosti zaužitega železa.
Vsem avtorjem, recenzentom, sodelavcem in sponzorjem, ki so omogočili izid tudi tokratne številke Gastroenterologa, se iskreno zahvaljujemo. Verjamemo, da so objavljeni prispevki strokovno izčrpno in zanimivo branje, predvsem pa bodo lahko v pomoč pri vsakdanjem delu ter spodbuda za nadaljnje znanstvenoraziskovalno delo na področju gastroenterologije in hepatologije.

Uredniški odbor

Ogled revije

Ogled celotne številke revije April 2011 • letnik 15, številka 1​​

Pregled prispevkov v reviji

UvodnikUredniški odbor
Intrahepatična holestaza in sindrom HELLP v nosečnostiDavorin Dajčman
Kontrastna sredstva za ultrasonografsko diagnostiko trebuhaDubravka Vidmar
Vloga endovaskularnega zdravljenja jetrnih zasevkovNina Boc, Marko Boc, Peter Popovič
Epidemiološke posebnosti slovenskih bolnikov, operiranih zaradi Crohnove bolezniTadeja Pintar, Tanja Carli, Franc Jelenc, Tadej Malovrh, Mirko Omejc
Kirurško zdravljenje zaprtja – notranjega prolapsa – z mukozektomijo po DelormuPavle Košorok
Laparoskopska diagnoza agenezije žolčnika in cističnega vodaIgor Černi, Brane Breznikar, Nevenka Praznik, Matej Štante
Je čezmerno zaužitje železovih pripravkov lahko škodljivo?Dejan Majc, Miran Gerič, Maja Šeruga, Stana Šutulovič

 

Gastroenterolog
ISSN 1408–2756

Naslov uredništva
Zavod Gastroenterolog
Dunajska 106, 1000 Ljubljana, Slovenija
tel.+386 41 769 283

Spletna stran: SZGH.si

E-pošta: SloJouDD@gmail.com

Izdajatelj
Zavod Gastroenterolog in Slovensko združenje za gastroenterologijo in hepatologijo

Uredniški odbor
Bojan Tepeš, Milan Stefanovič, Stojan Potrč, Aleš Tomažič, Pavel Skok, Samo Plut, Rok Orel, Peter Popovič, Nina Zidar, Lojze Šmid, David Drobne, Arpad Ivanecz, Blaž Trotovšek, Andreja Ocepek

Odgovorni urednik
Borut Štabuc
E-pošta: borut.stabuc@gmail.com

Tehnični urednik
Urša Noč

Lektor
Melita Keber Jašović

Grafična priprava
Studio N, Tina Noč, s. p.

Gastroenterolog je glasilo Slovenskega združenja za gastroenterologijo in hepatologijo.

Gastroenterolog izhaja trikrat letno.

V reviji se upoštevajo enotna merila za rokopise, namenjene objavi v biomedicinskih revijah z zunanjo recenzijo.

Letna naročnina za člane Slovenskega združenja za gastroenterologijo in hepatologijo je vključena v članarino.

Opomba: Ta kolofon izraža stanje v času izdaje zadnje redne številke revije. Zaradi velikega števila sudelojočih lahko podatki zgornjim navedbam ne ustrezajo v celoti.
Kolofon z vsemi ustreznimi podatki za posamezno številko Gastroenterologa najdete v  vsebini številke.

Za izboljšanje vaše izkušnje na naši spletni strani uporabljamo piškotke.
Z vstopom na naše strani s piškotki soglašate.​