Gastroenterolog

April 2017 • letnik 21, suplement 1

Datum izdaje številke:
10/04/2017
Izdajatelj:
Slovensko združenje za gastroenterologijo in hepatologijo

Uvodnik

V letošnjem letu prirejamo prvi »monotematski« simpozij z naslovom Bolezni trebušne slinavke. Simpozij bo potekal v dveh delih; v prvem bomo teoretično predstavili različne bolezni trebušne slinavke, diagnostiko in terapevtske ter prognostične možnosti; drugi del bo potekal v obliki delavnic s prikazom primerov.

Tokratna izdaja Gastroenterologa je namenjanja povzetkom omenjene tematike. Vsak nov bolnik za zdravnika predstavlja novo zgodbo, ki pa je za bolnika edina. Velikokrat je to tudi za zdravnika »unikatna« zgodba, s specifičnimi značilnostmi, ki jih moramo razrešiti. In ker medicina ni le matematika, ampak pravimo, da je tudi umetnost, ki je prilagojena posamezniku, so diagnostične in terapevtske odločitve velikokrat tako zelo težke in tvegane. Zato v našo vsakdanjo prakso in v našo zavest uvajamo multidisciplinarne konzilije. To je pridobitev, ki predstavlja sigurnost, da umetnost diagnostike in zdravljenja postavimo na temelj z dokazi podprte medicine, torej na temelj znanstvenih dokazov!
Trebušna slinavka, organ, ki nam je s svojim delovanjem in bolezenskimi procesi še vedno »zagonetka« in skrb, odpira številne potrebe po raziskovanju in odstiranju sivih lis v znanosti. To je organ, katerega anatomska lega predstavlja dodatno težavo tudi pri operativnih pristopih. Zaradi lege in bližine velikih žil ter bogatega mezgovja so prav najhujši bolezenski procesi – rakave bolezni, tako hitro usodne. Prav zato je tudi simpozij o boleznih trebušne slinavke tako pomemben za obnovitev dokazov o sodobni diagnostiki in odkrivanju različnih bolezenskih procesov, ki imajo s tem tudi obetavnejšo prognostično raven. Ne le diagnostični, temveč tudi terapevtski pristopi se hitro spreminjajo. S tem močno spreminjajo tudi čas trajanja bolezni, bolezenske rekonvalescence in dolžino kvalitetnejšega preživetja. Prav raziskovanje in prenos znanj v prakso,med bolnike, je ključnega pomena za napredek v medicini. Če zanemarimo zgodovinska obdobja, ko so vse pojave pripisovali »nadnaravnim silam«, moramo omeniti »prekretnico« poskusov intelektualnega in znanstvenega pojasnjevanja sveta in človeka v antični Grčiji. Hipokrat in Galen sta prva pojasnjevala pomen mešanja hrane v prebavilih in stik z »neko kemijo«, ki pomaga hrano razgraditi do prehoda v kri. To so bila revolucionarna spoznanja, nič manj od postavitve teorije multiencimskega delovanja pri razgradnji hrane, kar so dokazali Helmont, Barzelius, Schwann, Purkinje ter Valentin kot začetniki razlage fiziologije trebušne slinavke. Osnova omenjenim raziskovanjem so bile poprej odkrite anatomske značilnosti trebušne slinavke, pa čeravno izumitelji Virsung, Vater, Santorini, Oddi in drugi niso znali pojasniti čemu služijo.
Dandanes želimo odkrivati nove imunohistološke in molekularne značilnosti organov in bolezensko spremenjenih tkiv. Le tako se bomo lahko približali bolniku prilagojeni medicini z najučinkovitejšim izborom zdravljenja za posameznika.
Prepričan sem, da so tovrstna strokovna in znanstvena srečanja zelo koristna, saj se seznanjamo z novostmi in učimo tudi interaktivnosti in multidisciplinarnosti!
Upam,da bo Gastroenterolog naletel na bralce tako med zdravniki kot študenti medicine.
Izdaji srečno na pot!

Doc. dr. Rado Janša, dr. med.

Ogled revije

Ogled celotne številke revije April 2017 • letnik 21, suplement 1

Pregled prispevkov v reviji

UvodnikRado Janša
Akutni pankreatitisBorut Štabuc, Anja Rihtaršič
Kronični pankreatitisLuka Strniša
Hereditarni in avtoimunski pankreatitisJan Drnovšek, Lojze Šmid
Eksokrina insuficienca trebušne slinavkeRado Janša
Diagnostika raka trebušne slinavkeSanjo Finderle
Nevarnostni dejavniki za razvoj duktalnega adenokarcinoma trebušne slinavkeSanjo Finderle, Borut Štabuc
Kirurško zdravljenje raka trebušne slinavkeAleš Tomažič, David Badovinac
Sistemsko zdravljenje karcinoma trebušne slinavkeGašper Boltežar
Nevroendokrine neoplazme trebušne slinavkeErika Kovačič Palli
Endoskopski posegi pri obravnavi bolnikov z boleznimi trebušne slinavkeSamo Plut
Pomen radioloških preiskav v najpogostejših boleznih trebušne slinavkeKošutič Igor, Garbajs Manca, Popovič Peter
Slabost in bruhanje pri napredovalem rakuSanjo Finderle, Gašper Boltežar
Obvladovanje bolečine pri boleznih trebušne slinavkeNeli Vintar
Prehrana pri bolezni trebušne slinavkeSanela Banović
Duševna stiska pri kronično bolnihZvezdana Snoj

Gastroenterolog
ISSN 1408–2756

Naslov uredništva
Zavod Gastroenterolog
Dunajska 106, 1000 Ljubljana, Slovenija
tel.+386 41 769 283

Spletna stran: SZGH.si

E-pošta: SloJouDD@gmail.com

Izdajatelj
Zavod Gastroenterolog in Slovensko združenje za gastroenterologijo in hepatologijo

Uredniški odbor
Bojan Tepeš, Milan Stefanovič, Stojan Potrč, Aleš Tomažič, Pavel Skok, Samo Plut, Rok Orel, Peter Popovič, Nina Zidar, Lojze Šmid, David Drobne, Arpad Ivanecz, Blaž Trotovšek, Andreja Ocepek

Odgovorni urednik
Borut Štabuc
E-pošta: borut.stabuc@gmail.com

Tehnični urednik
Urša Noč

Lektor
Melita Keber Jašović

Grafična priprava
Studio N, Tina Noč, s. p.

Gastroenterolog je glasilo Slovenskega združenja za gastroenterologijo in hepatologijo.

Gastroenterolog izhaja trikrat letno.

V reviji se upoštevajo enotna merila za rokopise, namenjene objavi v biomedicinskih revijah z zunanjo recenzijo.

Letna naročnina za člane Slovenskega združenja za gastroenterologijo in hepatologijo je vključena v članarino.

Opomba: Ta kolofon izraža stanje v času izdaje zadnje redne številke revije. Zaradi velikega števila sudelojočih lahko podatki zgornjim navedbam ne ustrezajo v celoti.
Kolofon z vsemi ustreznimi podatki za posamezno številko Gastroenterologa najdete v  vsebini številke.

Za izboljšanje vaše izkušnje na naši spletni strani uporabljamo piškotke.
Z vstopom na naše strani s piškotki soglašate.​