Gastroenterolog

December 2018 • letnik 22, številka 3​​

Datum izdaje številke:
10/12/2018
Izdajatelj:
Slovensko združenje za gastroenterologijo in hepatologijo

Uvodnik

Gastroenterolog je revija z zunanjo recenzijo, ki izhaja dvakrat letno od 1997. leta. V reviji objavljamo raziskovalne članke, pregledne strokovne članke in zanimive klinične primere s področja medicine, še posebej gastroenterologije, abdominalne kirurgije, koloproktologije, pediatrije, radiologije, patologije in družinske medicine. Zaradi vse večjega števila prejetih člankov smo se odločili, da bomo v bodoče izdajali tri redne številke. V tokratni številki objavljamo deset člankov.

V letu 2016 in 2018 so izšle nove smernice krovnih združenj za obravnavo bolnikov s kroničnim pankreatitisom in hepatoceličnim rakom. V skladu s temi objavljamo slovenske smernice. Prve, o obravnavi bolnikov s kroničnim pankreatitisom je sestavila slovenska delovna skupina, ki jo sestavljajo zdravniki petih različnih oddelkov z vse Slovenije. Druge, o obravnavi bolnikov s hepatoceličnim rakom pa je sestavila skupina kirurgov, radiologov, interventnih radiologov in gastroenterologov. Smernice temeljijo na zadnjih priporocilih EASL in ESMO.
Objavljamo tudi pregledni članek enote za klinično prehrano Onkološkega Inštituta v Ljubljani. Ker gre za med zdravniki še za dokaj neznano področje je tematika o odpovedi prebavil močno dobrodošla.
Divertikuloza debelega črevesa je zelo pogosta. Njeni zapleti predstavljajo pomemben odstotek ambulantnih in hospitalnih zdravljenj na gastroenteroloških in kirurških oddelkih. Razlogi za nastanek divertikularne bolezni so multifaktorski vendar je o etiologiji še vedno znanega premalo, posledično še nimamo učinkovitih farmakoloških terapevtskih možnosti za preprečevanje recidivnih zapletov. Objavljamo dva ločena članka, od katerih en predstavlja pogled abdominalnih kirurgov in drugi pogled internista gastroenterologa. Dvodimenzionalni pogled je dobrodošel, saj gre za bolezen s širokim kliničnim spektrom, ki se glede na stopnjo zdravi konzervativno oziroma kirurško.
Ekstraintestinalne manifestacije kronične vnetne črevesne bolezni na pljučih so manj znane, vendar klinično pomembne spremembe na katere moramo biti pozorni pri tej skupini bolnikov. Poleg osnovne bolezni, je pljučna prizadetost lahko posledica neželenih učinkov zdravil, ki jih uporabljamo za zdravljenje kronične vnetne črevesne bolezni. Zanimivo je, da pri nekaterih primerih pljučna prizadetost vztraja tudi po kolektomiji. Avtorji pregledni del članka podprejo s prikazoma dveh zanimiv primerov iz vsakdanje klinične prakse.
Predstavljen je zanimiv primer steatohepatitisa povzročenega s kapecitabinom, zaplet katerega postavitev diagnoze je težavna. Primer je poučen ker poudari možnost hitrega napredovanja steatohepatitisa v napredovalo jetrno fibrozo.
Interventna radiologija se uveljavlja pri zdravljenju jetrnih zasevkov nevroendokrinih tumorjev prebavil. Avtorji s Kliničnega Inštituta za radiologijo v UKC Ljubljana v obsežnem preglednem članku podrobno predstavijo zanimivo področje. Med transarterijskimi metodami zdravljenja se je uveljavila transarterijska kemoembolizacija, vendar črpamo podatke o učinkovitosti te metode večinoma iz retrospektivnih analiz. V zadnjem času, zaenkrat sicer eksperimentalno, pa se za zdravljenje uporablja selektivna intraarterijska radioembolizacija.
Z nestrpnostjo pričakujemo nove raziskave, ki bodo posege intervencijske radiologije še bolj natančno umestile v algoritme zdravljenja teh bolnikov.
Drugi članek s področja interventne radiologije natančno opiše vlogo SIRT v zdravljenju hepatoceličnega raka. Avtorji natančno predstavijo številne raziskave, ki še potekajo oziroma so se nedavno zaključile in na podlagi katerih lahko natančneje določimo tiste bolnike s hepatoceličnim rakom, ki so za ta način zdravljenja najbolj primerni.
Uživanje čajev z namenom hujšanja, razstrupljanja telesa ali zaradi drugih zdravstvenih težav je vse pogostejše. Pomemben problem je, da informacije o njihovi sestavi in prisotnosti morebitnih dodatkov niso znane, prav tako so lahko nevarne kapsule in tablete, ki vsebujejo izvlečke čajev. Avtorji predstavijo primer bolnika z akutno jetrno okvaro zaradi uživanja čaja navadnega vrednika. Pri vseh neopredeljenih primerih jetrne okvare moramo misliti tudi na uživanje čajev.
Uredništvo se zahvaljuje vsem avtorjem, recenzentom, lektorju, sodelavcem in vsem, ki ste s svojim delom in objavo oglasov omogočili izid te številke Gastroenterologa.
V imenu uredništva vam želim prijetno in poučno branje.

Aleksandar Gavrić

Ogled revije

Ogled celotne številke revije December 2018 • letnik 22, številka 3​​

Pregled prispevkov v reviji

UvodnikAleksandar Gavrić
Priporočila za obravnavo kroničnega pankreatitisaBorut Štabuc, Katja Tepeš, Rado Janša, Luka Strniša, Darko Siuka, Aleš Tomažič, Andrej Hari, Maja Denkovski, Jasna Volfand
Povzetek zadnjih evropskih smernic za obravnavo hepatoceličnega karcinomaBorut Štabuc, Aleksandar Gavrić, Rado Janša, Lojze Šmid, Peter Popović, Manca Garbajs, Stojan Potrč, Mihajlo Djokic, Blaž Trotovšek
Odpoved prebavilNada Rotovnik Kozjek
Kiruški pogled na divertikularno bolezenBojan Krebs, Ana Šumah
Divertikularna bolezen kolona – pogled gastroenterologaBojan Tepeš
Prizadetost pljuč pri kronični vnetni črevesni bolezni: analiza dveh primerov in pregled literatureSaša Golob, David Drobne
S kapecitabinom povzročen steatohepatitis – prikaz primera in razpravaNina Caglevič, Andrej Hari
Vloga interventne radiologije pri zdravljenju jetrnih zasevkov nevroendokrinih tumorjev prebavilRok Dežman, Valentina Črne, Peter Popovič
Vloga selektivne intraarterijske radioembolizacije (SIRT) v zdravljenju hepatocelularnega karcinomaPopovič Peter, Igor Košutič
Prikaz primera akutne jetrne okvare zaradi uživanja čaja navadnega vrednikaAleksandar Gavrić, Marija Ribnikar, Boštjan Luzar, Borut Štabuc

Gastroenterolog
ISSN 1408–2756

Naslov uredništva
Zavod Gastroenterolog
Dunajska 106, 1000 Ljubljana, Slovenija
tel.+386 41 769 283

Spletna stran: SZGH.si

E-pošta: SloJouDD@gmail.com

Izdajatelj
Zavod Gastroenterolog in Slovensko združenje za gastroenterologijo in hepatologijo

Uredniški odbor
Bojan Tepeš, Milan Stefanovič, Stojan Potrč, Aleš Tomažič, Pavel Skok, Samo Plut, Rok Orel, Peter Popovič, Nina Zidar, Lojze Šmid, David Drobne, Arpad Ivanecz, Blaž Trotovšek, Andreja Ocepek

Odgovorni urednik
Borut Štabuc
E-pošta: borut.stabuc@gmail.com

Tehnični urednik
Urša Noč

Lektor
Melita Keber Jašović

Grafična priprava
Studio N, Tina Noč, s. p.

Gastroenterolog je glasilo Slovenskega združenja za gastroenterologijo in hepatologijo.

Gastroenterolog izhaja trikrat letno.

V reviji se upoštevajo enotna merila za rokopise, namenjene objavi v biomedicinskih revijah z zunanjo recenzijo.

Letna naročnina za člane Slovenskega združenja za gastroenterologijo in hepatologijo je vključena v članarino.

Opomba: Ta kolofon izraža stanje v času izdaje zadnje redne številke revije. Zaradi velikega števila sudelojočih lahko podatki zgornjim navedbam ne ustrezajo v celoti.
Kolofon z vsemi ustreznimi podatki za posamezno številko Gastroenterologa najdete v  vsebini številke.

Za izboljšanje vaše izkušnje na naši spletni strani uporabljamo piškotke.
Z vstopom na naše strani s piškotki soglašate.​