Gastroenterolog

December 2018 • letnik 22, suplement 3​​

Datum izdaje številke:
29/12/2018
Izdajatelj:
Slovensko združenje za gastroenterologijo in hepatologijo

Uvodnik

Bolezni prebavil so med najpogostejšimi internističnimi boleznimi. Obsegajo akutne, kronične in funkcionalne bolezni prebavil, bolezni jeter, maligne bolezni prebavil in klinično prehrano. Pomebno vplivajo na preživetje, morbiditeto in kakovost življenja.
Zaradi velikega napredka na področju endoskopske diagnostike, hepatologije, gastroonkologije, klinične prehrane in na področju biološkega zdravljenja se na univerzitetnih klinikah in ustanavljajo subspecialne enote, kjer se obravnavajo večinoma terciarni bolniki. Zaradi multidisciplinarne obravnave so se oziroma smo ustanovili enajst timskih konzilijev, kjer se odločamo o najboljših načinih obravnave posameznega bolnika in izdajajo smernice za obravnavo takih bolnikov.

Klinika za gastroenterologijo v Ljubljani je kot prva tovrstna klinika v takratni Jugoslaviji nastala iz dveh gastroenteroloških oddelkov Interne klinike 1970. leta. V sklopu interne interne klinike sta bila že leta 1956 ustanovljena Gastroenterološki oddelek A na Interni kliniki v stavbi C današnjega Onkološkega inštituta, ki ga je vodil prof. dr. Jože Satler in Gastroenterološki oddelek na Polikliniki, ki ga je vodil prof. dr. Ivan Matko ml. Prvi oddelek je bil bolj usmerjen v zdravljenje jetrnih bolezni, drugi pa je bil usmerjen pretežno v diagnostiko in zdravljenje vseh bolezni prebavil.

Več v 1. članku revije.

Borut Štabuc

Ogled revije

Ogled celotne številke revije December 2018 • letnik 22, suplement 3​​

Pregled prispevkov v reviji

Uvodnik – Klinični oddelek za gastroenterologijo 2017 do 2018  Borut Štabuc
Eozinofilni ezofagitisNejc Sever
Sodobni cilji zdravljenja kronične vnetne črevesne bolezniKatja Tepeš, David Drobne
AscitesGregor Novak
Helicobacter pylori, gastroezofagealni refluks in njegovi zapletiEva Mihajlović Mislej, Manfred Mervic
Meteorizem, abdominalna distenzija, flatulencaRado Janša
DisfagijaAnja Rihtaršič, Katja Novak
DispepsijaJan Drnovšek, Matjaž Koželj
Kronična slabost in bruhanje: od diagnoze k zdravljenjuJurij Hanžel, Rado Janša
Nenamerna izguba telesne mase: vzroki in obravnavaTajda Košir Božič, Borut Štabuc
Pankreatična eksokrina insuficiencaDarko Siuka
Bolečina v trebuhuMarjana Turk Jerovšek, Srečko Štepec
Diareja in obstipacijaTina Kurent, Marija Ribnikar
InkontinencaMatic Koželj
Izbrana nujna stanja v gastroenterologijiSebastian Stefanović, Borut Štabuc
Kronična vnetna črevesna bolezen: neželeni učinki zdravljenjaNataša Smrekar
Kronični pankreatitisLuka Strniša
Kdaj je potreben ponovni endoskopski pregledSamo Plut
Portalna hipertenzijaManfred Mervic
Žolčni kamniSanjo Finderle, Samo Plut
Krvavitev iz prebavilSamo Plut, Lojze Šmid
Rak požiralnikaSanjo Finderle, Gašper Boltežar, Borut Štabuc, Lojze Šmid
Rak želodcaGašper Boltežar, Sanjo Finderle, Borut Štabuc, Lojze Šmid

Gastroenterolog
ISSN 1408–2756

Naslov uredništva
Zavod Gastroenterolog
Dunajska 106, 1000 Ljubljana, Slovenija
tel.+386 41 769 283

Spletna stran: SZGH.si

E-pošta: SloJouDD@gmail.com

Izdajatelj
Zavod Gastroenterolog in Slovensko združenje za gastroenterologijo in hepatologijo

Uredniški odbor
Bojan Tepeš, Milan Stefanovič, Stojan Potrč, Aleš Tomažič, Pavel Skok, Samo Plut, Rok Orel, Peter Popovič, Nina Zidar, Lojze Šmid, David Drobne, Arpad Ivanecz, Blaž Trotovšek, Andreja Ocepek

Odgovorni urednik
Borut Štabuc
E-pošta: borut.stabuc@gmail.com

Tehnični urednik
Urša Noč

Lektor
Melita Keber Jašović

Grafična priprava
Studio N, Tina Noč, s. p.

Gastroenterolog je glasilo Slovenskega združenja za gastroenterologijo in hepatologijo.

Gastroenterolog izhaja trikrat letno.

V reviji se upoštevajo enotna merila za rokopise, namenjene objavi v biomedicinskih revijah z zunanjo recenzijo.

Letna naročnina za člane Slovenskega združenja za gastroenterologijo in hepatologijo je vključena v članarino.

Opomba: Ta kolofon izraža stanje v času izdaje zadnje redne številke revije. Zaradi velikega števila sudelojočih lahko podatki zgornjim navedbam ne ustrezajo v celoti.
Kolofon z vsemi ustreznimi podatki za posamezno številko Gastroenterologa najdete v  vsebini številke.

Za izboljšanje vaše izkušnje na naši spletni strani uporabljamo piškotke.
Z vstopom na naše strani s piškotki soglašate.​