Gastroenterolog

December 2019 • letnik 23, številka 2​​

Datum izdaje številke:
22/12/2019
Izdajatelj:
Slovensko združenje za gastroenterologijo in hepatologijo

Uvodnik

V tokratni številki objavljamo 10 člankov, med katerimi so štiri raziskovalni članki, tri s področja smernic, pregledni članek, prikaz primera in predlog za slovensko nacionalno raziskavo. Zlasti slednjih bi si v našem prostoru želeli še več, saj v uredništvu verjamemo, da poteka kakovostno klinično raziskovalno delo v Sloveniji v premajhnem obsegu.

V prvem članku so predstavljena priporočila za nadomeščanje krvnih preparatov in železa pri akutnih in kroničnih krvavitvah iz prebavil. Prispevek je zelo dobrodošel saj so krvavitve iz prebavil pogost vzrok za hospitalno in ambulantno obravnavo na gastroenteroloških oddelkih. Poleg tega lahko neustrezno in prekomerno nadomeščanje krvnih derivatov poveča tveganje za zaplete in je celo lahko vzrok povišane umrljivosti.
V drugem članku so Hanžel in sodelavci predstavili izkušnje gastroenterološkega oddelka kliničnega centra v Ljubljani s kapsulno endoskopijo med leti 2012–2018. V tem obdobju so na oddelku opravili 370 kapsulnih endoskopij. Najpogostejša indikacija je bila krvavitev neznanega izvora, pri kateri je bil med vsemi indikacijami največji diagnostični izplen z 61 %.
Objavljamo poslovenjen povzetek smernic svetovne zdravstvene organizacije za preprečevanje okužb kriruških ran v abdominalni kirurgiji. V obsežnem in pomembnem besedilu so opisani z dokazi podprti ukrepi z upoštevanjem katerih bi lahko pojavnost okužb kirurških ran pomembno zmanjšali. Sledi predlog za izvedbo slovenske nacionalne raziskave z namenom ocene trenutnega stanja uporabe z dokazi podprtih ukrepov na oddelkih abdominalne in splošne kirurgije slovenskih bolnišnic in uvajanjem ter spremljanjem učinkovitosti svežnja predlaganih ukrepov za zmanjšanje pogostosti okužb kirurških ran.
Eozinofilni ezofagitis je klinično pomembna bolezen saj predstavlja najpogostejši vzrok za disfagijo in zagozditev hrane v požiralniku pri otrocih. Istočasno epidemiološke raziskave kažejo izrazit porast v incidenci in prevalenci te bolezni, ki je ocenjena na 13 do 56 primerov na 100,000 prebivalcev. Velja si zapomniti, da je eozinofilni ezofagitis kronična bolezen in zatorej bolniki potrebujejo vzdrževalno zdravljenje, na bolezen pa moramo pomisliti pri bolnikih z disfagijo, bolečino v prsnem košu neodvisno od hranjenja ali zagozdeno hrano v požiralniku. Vabljeni k branju preglednega članka o eozinofilnem ezofagitisu.
V nadaljevanju je predstavljen primer uspešne multidisciplinarne obravnave velikega abscedirajočega GIST želodca z multivisceralno resekcijo na kirurškem oddelku v splošni bolnišnici Jesenice. Prikaz primera je nadgrajen s sistematičnim pregledom literature. Poleg resekcije z zadostnim varnostnim robom je pri visoko rizičnih GIST indicirana adjuvantna sistemska terapija z inhibitorjem tirozinskih kinaz imatinibom.
S Prešernovo nagrado nagrajena raziskovalna naloga, ki jo je izvedel inštitut za mikrobiologijo v sodelovanju s kliničnim oddelkom za gastroenterologijo in hepatologijo v Ljubljani, je pokazala, da bomo v prihodnosti morda lahko uporabljali neinvazivne teste za določevanje odpornosti Helicobacter Pylori za klaritromicin. Trdne zaključke sicer omejuje relativno majhen vzorec vključenih preiskovancev (n=31), vendar pa lahko glede na vzpodbudne rezultate tega pilotnega projekta upamo na nadaljevanje raziskave z vključitvijo večjega števila preiskovancev.
V tokratni številki objavljamo še en raziskovalni članek z oddelka za gastroenterologijo in hepatologijo v UKC Ljubljana. Avtorji so objavili rezultate retrospektivne analize bolnikov z akutnim biliarnim pankreatitisom z ali brez holangitisa, ki so bili obravnavani v letu 2013. Namen raziskave je bil ugotoviti pomen zgodnjega ERCP (znotraj 24 ur od sprejema) v primerjavi s poznim ERCP (24–72 ur) na trajanje hospitalizacije in lokalne ter sistemske zaplete. Zaradi premajhnega števila slednjih, nam raziskava ne more ponuditi relevantnih zaključkov. Statistično značilno razliko so avtorji ugotovili le v krajšem času hospitalizacije pri skupini z zgodnjim ERCP in brez pridruženega holangitisa.
Objavljamo tudi povzetek priporočil za uporabo kalprotektina v diagnostiki in spremljanju bolnikov s kronično vnetno črevesno boleznijo v vsakdanji klinični praksi.
Tokratno številko zaključuje raziskovalni članek gastroenterološke ekipe ljubljanskega pediatričnega oddelka za gastroenterologijo in hepatologijo. V pilotnem raziskovalnem projektu so primerjali učinkovitost delne in totalne parenteralne prehrane za doseganje klinične in endoskopske remisije pri mladih bolnikih z aktivno Crohnovo boleznijo. Avtorji zaključujejo, da je delna enteralna prehrana vsaj enako učinkovita za dosego klinične in endoskopske remisije kot totalna enteralna prehrana.
Uredništvo se zahvaljuje vsem avtorjem, recenzentom, lektorju, sodelavcem in vsem, ki ste s svojim delom in objavo oglasov omogočili izid te številke Gastroenterologa.
V imenu uredništva vam želim prijetno in poučno branje.

Aleksandar Gavrić

Ogled revije

Ogled celotne številke revije December 2019 • letnik 23, številka 2​​

Pregled prispevkov v reviji

UvodnikArpad Ivanecz, Stojan Potrč
Obravnava anemije in sideropenije pri krvavitvi iz prebavilLojze Šmid, Katja Tepeš, Borut Štabuc
Kapsulna endoskopija – indikacije in evalvacija posegov na KO za gastroenterologijo, UKC Ljubljana, 2012–2018Jurij Hanžel, Matic Koželj, Nejc Sever
Z dokazi podprta priporočila svetovne zdravstvene organizacije (WHO) za preprečevanje okužb kirurške rane v abdominalni kirurgijiBlaž Trotovšek, Bojan Krebs
Predlog nacionalne raziskave o uspešnosti uvajanja svežnja z dokazi podprtih ukrepov za preprečevanje okužb kirurške rane v abdominalni kirurgijiBlaž Trotovšek, Bojan Krebs
Eozinofilni ezofagitisBojan Tepeš
Multivisceralna resekcija velikega gastrointestinalnega tumorja s penetracijo v želodec. Prikaz primera in pregled literatureJanez Breznik, Gregor Kalan, Miran Rems
Helicobacter pylori: neinvazivno molekularno ugotavljanje odpornosti za klaritromicin iz vzorcev blataSebastijan Pluščec, Karolina Kostanjšek, Samo Plut, Samo Jeverica
Pomen zgodnjega ERCP pri zdravljenju bolnikov z akutnim biliarnim pankreatitisomAnja Rihtaršič, Samo Plut, David Drobne, Borut Štabuc
Priporočila za uporabo kalprotektina pri bolnikih s kronično črevesno vnetno boleznijoBorut Štabuc, Ivan Ferkolj, David Drobne, Nataša Smrekar, Cvetka Pernat Drobež, Andreja Ocepek, Matic Koželj, Gregor Novak
Delna enteralna prehrana inducira klinično in endoskopsko remisijo pri pediatričnih bolnikih s rohnovo boleznijo: prospektivna kontrolirana raziskavaDarja Urlep, Rok Orel

 

Gastroenterolog
ISSN 1408–2756

Naslov uredništva
Zavod Gastroenterolog
Dunajska 106, 1000 Ljubljana, Slovenija
tel.+386 41 769 283

Spletna stran: SZGH.si

E-pošta: SloJouDD@gmail.com

Izdajatelj
Zavod Gastroenterolog in Slovensko združenje za gastroenterologijo in hepatologijo

Uredniški odbor
Bojan Tepeš, Milan Stefanovič, Stojan Potrč, Aleš Tomažič, Pavel Skok, Samo Plut, Rok Orel, Peter Popovič, Nina Zidar, Lojze Šmid, David Drobne, Arpad Ivanecz, Blaž Trotovšek, Andreja Ocepek

Odgovorni urednik
Borut Štabuc
E-pošta: borut.stabuc@gmail.com

Tehnični urednik
Urša Noč

Lektor
Melita Keber Jašović

Grafična priprava
Studio N, Tina Noč, s. p.

Gastroenterolog je glasilo Slovenskega združenja za gastroenterologijo in hepatologijo.

Gastroenterolog izhaja trikrat letno.

V reviji se upoštevajo enotna merila za rokopise, namenjene objavi v biomedicinskih revijah z zunanjo recenzijo.

Letna naročnina za člane Slovenskega združenja za gastroenterologijo in hepatologijo je vključena v članarino.

Opomba: Ta kolofon izraža stanje v času izdaje zadnje redne številke revije. Zaradi velikega števila sudelojočih lahko podatki zgornjim navedbam ne ustrezajo v celoti.
Kolofon z vsemi ustreznimi podatki za posamezno številko Gastroenterologa najdete v  vsebini številke.

Za izboljšanje vaše izkušnje na naši spletni strani uporabljamo piškotke.
Z vstopom na naše strani s piškotki soglašate.​