Gastroenterolog

December 2020 • letnik 24, številka 2​​

Datum izdaje številke:
22/12/2020
Izdajatelj:
Slovensko združenje za gastroenterologijo in hepatologijo

Uvodnik

Leto 2020 je zaznamovala pandemija COVID-19, ki se marsikje po svetu pojavlja že v tretjem valu. V tokratni številki zato objavljamo štiri tematske članke o vplivu okužbe z virusom SARS-CoV-2 na obravnavo bolnikov z različnimi boleznimi prebavnega trakta in jeter, vendar smo prostor namenili tudi številnim člankom, ki ne pokrivajo COVID-19.

Veseli nas, da lahko objavimo članek kliničnega oddelka za abdominalno kirurgijo, kliničnega centra v Ljubljani v katerem predstavijo uvedbo robotske kirurgije debelega črevesa in danke z robotom da Vinci Xi. Novica je toliko bolj razveseljujoča, saj je bilo potrebno zaradi epidemije COVID-19 prilagajati vsakdanje medicinsko delo, časa in energije za vpeljavo novosti je zato še manj kot sicer. Dr. Grosek in sodelavci v izčrpnem preglednem članku predstavijo razvoj robotske kirurgije in analizo prvih 50 robotskih operacij zaradi malignoma debelega črevesa in danke. Ekipi čestitamo za vpeljavo nove metode.
Objavljamo tudi zanimiv prikaz primera 12-letnega dečka z diagnozo juvenilnega idiopatskega artritisa pri katerem se je sklepna simptomatika pojavila leta pred Crohnovo boleznijo. V letih zdravljenja je prejel več različnih zdravil, vendar sta bili klinična in laboratorijska remisija doseženi šele po uvedbi ada­li­mu­ma­ba.
Nadaljujemo s preglednim člankom o pankreatogeni sladkorni bolezni (tip 3c), ki je v primerjavi s slad­korno boleznijo tipa 2 težje vodljiva s slabše urejeno gli­ke­mijo in večjo potrebo po uvedbi inzulinskega zdravljenja. Kot gastroenterologi ne smemo pozabiti laboratorijskega presejanja pri bolnikih s kroničnim pankreatitisom in sicer z določevanjem glikiranega hemoglobina in vrednostjo krvne glukoze na tešče enkrat letno.
Objavljamo pregledni članek o varnostnem profilu zaviralcev protonske črpalke. Čeprav se v zvezi z njihovo uporabo omenjajo številni stranski učinki: od de­me­nce, poslabšanja ledvične funkcije, slabše ab­­sor­b­cije vitamina B12 in železa, temeljijo podatki na izsledkih opazovalnih raziskav. Slednje so ne­pri­mer­ne za ugotavljanje vzročnosti. V obdobju pan­de­mije COVID-19 so bili objavljeni tudi članki, ki posameznikom, ki jemljejo zaviralce protonske čr­pa­lke pripisujejo povečano tveganje za hujši potek COVID-19, vendar tudi ta hipoteza temelji na retrospektivnih raziskavah. Naj poudarim zaključek avtorjev: »na mestu je trezen premislek o indikacijah, odmerkih in trajanju zdravljenja, na podlagi katerega bomo lahko svojim bolnikom zagotovili, da koristi zdravljenja presegajo morebitna tveganja.«
V onkologiji se vse pogosteje uporablja imunoterapija, za katero se je izkazalo, da lahko povzroči atipične odgovore na zdravljenje, kot jih vidimo na slikovnih preiskovalnih metodah. Po uvedbi terapije lahko pri­de do povečanja tumorja, kateremu pa kasneje sledi regres bolezni. Za bolj natančno radiološko opredeljevanje učinka imunoterapije pri zdravljenju solidnih tumorjev so bila izdana poosodobljena RECIST 1.1. merila, ki so opisana v članku.
Sledi pregledni članek o redki obliki celiakije – refraktarna celiakija. Vabljni k branju prispevka, v katerem so opisane glavne razlike med dvema tipoma te redke bolezni, diagnostični algoritem ter možnosti zdravljenja, ki je pri teh bolnikih pogosto zahtevno.
V tokratni številki pa objavljmo še en pregledni članek s področja celiakije. Vabljeni k branju prispevka »Diagnostični izzivi pri celiakiji« s katerim boste osvežili znanje o pogosti temi, ki je v gastroenterologiji vedno aktualna.
Sledi še tretji članek s področja celiakije. Opisan je zanimiv primer bolnice s perikardnim izlivom, ki se je pojavil pred postavitvijo diagnoze celiakije. Primer je poučen saj nas opozori na številne zunajčrevesne manifestacije celiakije, ki jih avtorji prav tako povzamejo v članku.
Objavljamo še dva članka s področja hepatologije. In sicer povzetek posodobljenih priporočil klinične rabe ultrazvoka z uporabo kontrasta na področju jetrnih bolezni. Preiskovalna metoda je nadgradnja znanja konvencionalne ultrazvočne preiskave. Potencial klinične uporabnosti je zelo velik: od opredeljevanje fokalnih jeternih lezij do terapevtskih metod, kot so ablacija tumorjev jeter.
Akronim NAFLD nam je gastroenterologom že znan in smo se nanj navadili. Nealkoholna steatoza jeter je pomemben epidemiološki zdravstveni problem. Vse pogosteje se kot primernejše poimenovanje predlaga »MAFLD« oziroma steatoza jeter pogojena z disfunkcijo delovanja metabolnega sistema. Poleg tega so predlagani novi kriteriji diagnoze MAFLD. Doslej smo namreč NAFLD diagnosticirali na podlagi izključevanja preostalih vzrokov. Naslednji članek predstavi lastnosti neinvazivnih testov in indeksov za oceno fiborze in ciroze pri bolnikih s kroničnimi boleznimi jeter. V istem članku predstavijo tudi no­vej­šega izmed indeksov – t.i. ELF test (Enhanced Liver Fibrosis Test).
Uredništvo se zahvaljuje vsem avtorjem, recenzentom, lektorju, sodelavcem in vsem, ki ste s svojim de­lom in objavo oglasov omogočili izid te številke Gastroenterologa.

V imenu uredništva vam želim prijetno in poučno branje.

Aleksandar Gavrić

Ogled revije

Ogled celotne številke revije December 2020 • letnik 24, številka 2​​

Pregled prispevkov v reviji

UvodnikArpad Ivanecz, Stojan Potrč
Robotske resekcije debelega črevesa in danke z robotskim sistemom da Vinci Xi – prikaz uvedbe nove metode v UKC Ljubljana in analiza prvih 50 primerov ter pregled literatureJan Grosek, Jurij Aleš Košir, Primož Sever, Aleš Tomažič
12-letni deček z juvenilnim idiopatskim artritisom in Crohnovo boleznijoSaša Šetina Šmid, Jernej Brecelj, Gašper Markelj
Pankreatogeni diabetes: sladkorna bolezen tipa 3cAndrijana Koceva, Mitja Krajnc, Andrej Zavratnik
Neželeni učinki zaviralcev protonske črpalke in tveganje za potek bolezni COVID-19Jurij Hanžel, Saša Golob, Borut Štabuc
RECIST 1.1 in iRECIST merila za opredelitev uspešnosti zdravljenja solidnih tumorjevŽan Kovačič, Peter Popović
Refraktarna celiakijaMark Zavrtanik, Rado Janša
Diagnostični izzivi pri celiakijiMartin Zaplotnik, Rado Janša
Zunajčrevesna simptomatika pri celiakiji – primer bolnice z nezdravljeno celiakijo in perikardnim izlivomŽan Kovačič, Mirta Koželj, Zvezdana Dolenc Stražar, Rado Janša
Posodobljene smernice in priporočila za dobro klinično prakso na področju ultrazvoka z uporabo kontrasta jeterAndrej Hari
Jetrna steatoza pogojena z disfunkcijo metabolnega sistema – vključiti namesto izključitiAndrej Hari, Nina Caglevič
ELF test – direktni biomarker fibroze jeterIvica Avberšek-Lužnik, Borut Štabuc, Blaž Krhin, Drago Arzenšek

Gastroenterolog
ISSN 1408–2756

Naslov uredništva
Zavod Gastroenterolog
Dunajska 106, 1000 Ljubljana, Slovenija
tel.+386 41 769 283

Spletna stran: SZGH.si

E-pošta: SloJouDD@gmail.com

Izdajatelj
Zavod Gastroenterolog in Slovensko združenje za gastroenterologijo in hepatologijo

Uredniški odbor
Bojan Tepeš, Milan Stefanovič, Stojan Potrč, Aleš Tomažič, Pavel Skok, Samo Plut, Rok Orel, Peter Popovič, Nina Zidar, Lojze Šmid, David Drobne, Arpad Ivanecz, Blaž Trotovšek, Andreja Ocepek

Odgovorni urednik
Borut Štabuc
E-pošta: borut.stabuc@gmail.com

Tehnični urednik
Urša Noč

Lektor
Melita Keber Jašović

Grafična priprava
Studio N, Tina Noč, s. p.

Gastroenterolog je glasilo Slovenskega združenja za gastroenterologijo in hepatologijo.

Gastroenterolog izhaja trikrat letno.

V reviji se upoštevajo enotna merila za rokopise, namenjene objavi v biomedicinskih revijah z zunanjo recenzijo.

Letna naročnina za člane Slovenskega združenja za gastroenterologijo in hepatologijo je vključena v članarino.

Opomba: Ta kolofon izraža stanje v času izdaje zadnje redne številke revije. Zaradi velikega števila sudelojočih lahko podatki zgornjim navedbam ne ustrezajo v celoti.
Kolofon z vsemi ustreznimi podatki za posamezno številko Gastroenterologa najdete v  vsebini številke.

Za izboljšanje vaše izkušnje na naši spletni strani uporabljamo piškotke.
Z vstopom na naše strani s piškotki soglašate.​