Slovenian Journal of Digestive Diseases / Gastroenterolog

December 2023 • letnik 27, številka 2, 3

Datum izdaje številke:
30/12/2023
Izdajatelj:
Slovensko združenje za gastroenterologijo in hepatologijo

Uvodnik

V tokratni dvojni številki strokovne revije Slovenskega združenja za gastroenterologijo in hepatologijo objavljamo štirinajst prispevkov, med katerimi sta dva raziskovalna članka, dvoje priporočil, trije pregledni, štirje strokovni članki in trije zanimivi prikazi primerov.

V prvem članku so avtorji želeli ugotoviti, kakšna je poraba bioloških zdravil v Sloveniji v zadnjih dveh letih. Analizirali so podatke o biološkem zdravljenju 2748 bolnikov s kronično vnetno črevesno boleznijo (KVČB), zbrane v UR-CARE registru v obdobju od oktobra 2020 do 1. oktobra 2022. Biološko terapijo je prejemalo 1014 bolnikov s Crohnovo boleznijo (CB) in 623 bolnikov z ulceroznim kolitisom (UK). Kot zdravilo prvega reda so bili najpogosteje predpisani zaviralci TNF-alfa: adalimumab pri CB (39,5 %) in infliximab pri UK (38,8 %). Kot zdravilo drugega in tretjega reda pa ustekinumab pri CB (28,9 % in 43,1 %) in vedolizumab pri UK (36,8 % in 43,3 %). Več kot polovica vseh bolnikov je bila ob zaključku analize na zdravilih prvega reda (CB 58,2 %, UK 57,8 %), pri čemer je bil delež bolnikov, zdravljenih z vedolizumabom pri CB 75,8 %, pri UK 75,1 % pri zdravljenju z ustekinumabom pri CB 75,2 %, pri UK 94,4 %. Pri zaviralcih TNF-alfa je bil delež zdravljenja prvega reda (infliximab: CB 55,8 %, UK 49,6 %, adalimumab: CB 49,9 %, UK 37,3 %). Raziskava je pokazala, da se vzorci predpisovanja bioloških zdravil bistveno ne razlikuje v obeh univerzitetnih in šestih regionalnih KVČB centrih, ki sodelujejo v UR-CARE registru in so zelo podobni vzorcem predpisovanja v drugih državah v Evropski uniji.

S pomočjo dihalnega testa sta avtorici v drugi raziskavi želeli ugotoviti pogostnost bakterijske razrasti tankega črevesa (SIBO) po resekciji želodca zaradi karcinoma žeIodca. Pri 11 od 37 bolnikih s subtotalno gastrektomijo ali totalno gastrektomijo sta z dihalnim testom potrdili SIBO. Ocenili sta, da je pojavnost SIBO podcenjena, in da njeno zgodnje odkrivanje in zdravljenje lahko zmanjša kratkoročne in dolgoročne zaplete po resekciji želodca.

Zdravljenje zapletenih perianalnih fistul pri CB je zahtevno in večdisciplinarno. V priporočilih za obravnavo bolnikov s perianalnimi fistulami je opisan algoritem diagnostike, zdravljenja in sledenja.

V predlogu priporočil za obravnavo bolnika z gastroparezo avtorji povzemajo evropska in ameriška priporočila o diagnostičnih postopkih in možnostih zdravljenja. Večina dosedanjih priporočil ni podkrepljena s študijami, temveč izhajajo predvsem iz strokovnih mnenj. V prispevku predlagamo, kako uporabiti dosedanja mednarodna priporočila v slovenskem prostoru.

V dveh preglednih člankih so obravnavali metilacijske označevalce v zunajcelični DNA in pomen nekodirajočih RNA, vključno z mikroRNA, pri prepoznavanju hepatoceličnega karcinoma (HCC).
Obravnava bolnika s krvavitvijo iz zgornjih prebavil se začne s hemodinamsko oceno. Za učinkovito in varno oskrbo bolnikov s krvavitvijo iz zgornjih prebavil je potrebno sodelovanje urgentnega zdravnika, intezivista/anesteziologa in gastroenterologa.

Menimo, da bodo prijetno branje tudi strokovni članki in predstavljeni zanimivi klinični primeri.

V imenu uredniška odbora in avtorjev prispevkov vam želim prijetno branje.

Prof. dr. Borut Štabuc, urednik

Ogled revije

Ogled celotne številke revije December 2023 • letnik 27, številka 2, 3

Pregled prispevkov v reviji

UvodnikBorut Štabuc
Utilisation of biologicals in inflammatory bowel disease in Slovenia – report from UR-CARE registry for the year 2022Eva Supovec, Katja Tepeš, Renata Šibli, Marija Žnidaršič, Tadeja Pačnik Vižintin, Barbara Sodin, Janez Breznik, Vanesa Anderle Hribar, Andreja Ocepek, Cvetka Pernat Drobež, Nejc Bukovnik, Andrej Zafošnik, Tamara Marušič, Nataša Jurečič Brglez, Maja Denkovski, Nataša Smrekar, Gregor Novak, Matic Koželj, Tina Kurent, Jože Simonič, Špela Pintar, Jurij Hanžel, Borut Štabuc, David Drobne 
Small Intestinal Bacterial Overgrowth after total and subtotal gastrectomy; high incidence – not connected to gastrointestinal symptomsUrška Novljan, Tadeja Pintar
Percutaneous endoscopic cecostomy: alternative solution in severe constipation – case reportTjaša Povšič, Luka Strniša 
Idiopathic Myointimal Hyperplasia of the Mesenteric Veins as a Rare Cause of Chronic DiarrhoeaKarin Strmšek, Jurij Hanžel 
Air embolism after insertion of a percutaneous endoscopic gastrostomy – case reportLana Vodnik Klun, Samo Plut, Jurij Hanžel
Priporočila za obravnavo in napotitev bolnikov s perianalnimi fistulami pri Crohnovi bolezniNataša Smrekar, Gregor Norčič, Urška Kogovšek, Cvetka Pernat Drobež, Urška Gajšek, Renata Šibli, Tamara Marušič, Aleš Tomažič, Borut Štabuc, David Drobne 
Predlog priporočil za obravnavo bolnikov z gastroparezoŽiva Makovec, Borut Štabuc, Samo Plut
Metilacijski označevalci hepatocelularnega karcinoma v tekočinski biopsijiTina Draškovič, Nina Hauptman 
Paneli cirkulirajočih mikroRNA za detekcijo hepatocelularnega karcinomaBranislava Ranković, Nina Hauptman
Obravnava bolnika s krvavitvijo iz zgornjih prebavilDavid Drobne
Pristop k bolniku s sumom na neoplazmo jeter, žolčnega voda in trebušne slinavkeJan Drnovšek 
Epiploični apendagitis – redek vzrok entero-subkutane fistuleMartin Zaplotnik, Jan Drnovšek
Sodobna obravnava bolnikov z akutno jetrno porfirijoBorut Štabuc 
Endoskopska papilarna dilatacija z balonom velikega premera – Retrospektivna analiza primerov na Kliničnem oddelku za gastroenterologijoTjaša Povšič, Luka Strniša 

Gastroenterolog
ISSN 1408–2756

Naslov uredništva
Zavod Gastroenterolog
Dunajska 106, 1000 Ljubljana, Slovenija
tel.+386 41 769 283

Spletna stran: SZGH.si

E-pošta: SloJouDD@gmail.com

Izdajatelj
Zavod Gastroenterolog in Slovensko združenje za gastroenterologijo in hepatologijo

Uredniški odbor
Bojan Tepeš, Milan Stefanovič, Stojan Potrč, Aleš Tomažič, Pavel Skok, Samo Plut, Rok Orel, Peter Popovič, Nina Zidar, Lojze Šmid, David Drobne, Arpad Ivanecz, Blaž Trotovšek, Andreja Ocepek

Odgovorni urednik
Borut Štabuc
E-pošta: borut.stabuc@gmail.com

Tehnični urednik
Urša Noč

Lektor
Melita Keber Jašović

Grafična priprava
Studio N, Tina Noč, s. p.

Gastroenterolog je glasilo Slovenskega združenja za gastroenterologijo in hepatologijo.

Gastroenterolog izhaja trikrat letno.

V reviji se upoštevajo enotna merila za rokopise, namenjene objavi v biomedicinskih revijah z zunanjo recenzijo.

Letna naročnina za člane Slovenskega združenja za gastroenterologijo in hepatologijo je vključena v članarino.

Opomba: Ta kolofon izraža stanje v času izdaje zadnje redne številke revije. Zaradi velikega števila sudelojočih lahko podatki zgornjim navedbam ne ustrezajo v celoti.
Kolofon z vsemi ustreznimi podatki za posamezno številko Gastroenterologa najdete v  vsebini številke.

Za izboljšanje vaše izkušnje na naši spletni strani uporabljamo piškotke.
Z vstopom na naše strani s piškotki soglašate.​