Gastroenterolog

Junij 2021 • letnik 25, številka 1

Datum izdaje številke:
01/06/2021
Izdajatelj:
Slovensko združenje za gastroenterologijo in hepatologijo

Uvodnik

Medicinski registri so pomemben vir kakovostnih podatkov, ki omogočajo vpogled v epidemiologijo bolezni. Leta 2019 se je v Sloveniji pričela iniciativa za register kronične vnetne črevesne bolezni, ki je rezultirala v vključitvi v evropski register za kronično vnetno črevesno bolezen – UR-CARE. Ta dogodek je pomemben korak za razvoj področja kronične črevesne bolezni v Sloveniji, ki ima sicer že tradicijo kakovostnega klinično-raziskovalnega dela.

Tokratno številko Gastroenterologa pričenjamo s predstavitvenim člankom v katerem so zajeti epidemiološki podatki prvih 1000 bolnikov, ki so vključeni v UR-CARE s kliničnega oddelka za gastroenterologijo v UKCLJ. Čestitke ekipi in ’’panslovenski’’ iniciativi za napredek KVČB področja.
Nadaljujemo s člankom o sodobnih načinih zdravljenja cistične fibroze, ki je najpogostejša dedna avtosomno recesivna bolezen pri belcih. Poleg pljuč so najpogosteje prizadeta prebavila. Bolniki pogosto razvijejo malabsorbcijo in pankreatično eksokrino insuficienco. Temelje zdravljenja bolnikov s cistično fibrozo ne predstavlja le farmakološka terapija, marveč tudi ustrezna prehranska podpora z nadomeščanjem ustreznih hranil in encimov trebušne slinavke. V članku je predstavljen sodoben, multidisciplinaren pristop obravnave bolnikov s cistično fibrozo.
Kot tretji članek predstavljamo prikaz primera bolnika s karcinomom želodca in leptomeningealno karcinomatozo, ki se pojavi redko. Poleg tega zaradi raznolikosti kliničnih simptomov in znakov predstavlja diagnostični izziv. Vabljeni k branju prikaza primera, kjer je povzeta tudi literatura s področja diagnostike in zdravljenja leptomeningealne karcinomatoze.
Objavljamo tudi pregledni članek o invazivnih kliničnih metodah v hepatologiji: transjugularni biopsiji jeter in meritvi tlakov v portalnem venskem sistemu. V članku so natančno opisane ne le indikacije, vendar tudi natančni koraki tehnične izvedbe obeh metod ter zapleti.
Ursodeoksiholna kislina je bila dolgo časa edino zdravilo, ki smo ga lahko ponudili bolnikom s primarnim biliarnim holangitisom. Sedaj je na voljo zdravilo drugega reda – obetiholna kislina (OCA). Trenutno na kliničnem oddelku za gastroenterologijo v UKCLJ z OCA zdravijo 6 bolnikov. Vabljeni k branju preglednega članka o primarnem biliarnem holangitisu, ki ga avtorici nadgradita s prikazom dveh kliničnih primerov bolnikov na zdravljenju z OCA.
Sledi kratek pregled endoskopske resekcije velikih kolorektalnih polipov, kjer je poleg dobre tehnične izvedbe resekcije zaradi zmanjševanja možnosti za zaplete (krvavitev, perforacija) ključnega pomena tudi optična diagnoza. Že med endoskopskim pregledom je potrebno natančno pregledati površino polipa in morebitnih znakih globoke submukozne invazije bolnika napotiti h kirurgu. Pri velikih benignih polipih pa se je v primeru napotitve v terciarni endoskopski center potrebno izogibati biopsijam, ki povzročijo fibrozo in otežijo nadaljnjo endoskopsko resekcijo.
Sledi sklop člankov o obravnavi bolnikov z akutnim in kroničnim pankreatitisom. Dr. Stefanovič predstavi najpogostejše napake pri obravnavi bolnikov z akutnim pankreatitisom. Vabljeni k branju odličnega povzetka klinično zelo pomembne teme v gastroenterologiji.
V naslednjem članku dr. Markota z UKCMB predstavi pregled obravnave bolnikov s težko potekajočim pankreatitisom.
Dr. Brecelj s pediatrične klinike v Ljubljani predstavi kronične bolezni trebušne slinavke v otroški dobi.
Sledi še en zanimiv članek in sicer dr. Ivanecz predstavi pomen etiologije ponavljajočega se akutnega pankreatitisa pri zdravljenju. Poleg pregleda literature, avtorji predstavijo klinični primer iz svoje prakse. V naslednjem članku iste ekipe, avtorji predstavijo retrospektivne rezultate bolnikov z akutnim pankreatitisom, ki so bili zdravljeni na kliničnem oddelku za kirurgijo UKCMB med leti 2013 in 2017. Avtorji poleg analize, predstavijo tudi pregled literature s področja kiurške obravnave bolnikov s hudo potekajočim akutnim pankreatitisom.
Tudi naslednji članek je v domeni kirurgov. Vabim k branju pregleda literature s področja kirurškega zdravljenja kroničnega pankreatitisa, sledi pa še temeljit pregledni članek o kroničnem pankreatitisu. Oba članka nudita kakovosten pregled literature in osvežitev s tega kliničnega področja.
Tokratno številko zaključujemo z izredno zanimivim prikazom primera 57-letnega gospoda s kroničnim pankreatitisom, obojestranskimi pljučnimi infiltrati in hemoptizo. Prepričan sem, da boste ob branju uživali.
Uredništvo se zahvaljuje vsem avtorjem, recenzentom, lektorju, sodelavcem in vsem, ki ste s svojim delom in objavo oglasov omogočili izid te številke Gastroenterologa.
V imenu uredništva vam želim prijetno in poučno branje.

Aleksandar Gavrić

Ogled revije

Ogled celotne številke revije Junij 2021 • letnik 25, številka 1

Pregled prispevkov v reviji

UvodnikAleksandar Gavrić
UR-CARE – Evropski register bolnikov s kronično vnetno črevesno boleznijo – izkušnje po prvih 1000 vključenih bolnikih na Kliničnem oddelku za gastroenterologijo v LjubljaniDavid Drobne
Sodobni načini zdravljenja cistične fibrozeDavid Lestan, Uroš Krivec, Barbara Salobir
Leptomeningealna karcinomatoza kot manifestacija metastatskega karcinoma želodca – prikaz primeraAnja Meden Boltežar, Tina Škerl, Gašper Boltežar
Transjugularna biopsija jeter in invazivna hemodinamska ocena portalnega tlakaAndrej Hari
Zdravljenje bolnikov s primarnim biliarnim holangitisom in nezadostnim odzivom na ursodeoksiholno kislinoSaša Golob, Katja Novak
Endoskopska resekcija velikih kolorektalnih polipovAleksandar Gavrić, Samo Plut, Luka Strniša, Borut Štabuc, Mirko Omejc
Akutni pankreatitis – napake v obravnaviSebastian Stefanović, Borut Štabuc
Obravnava bolnika s težko potekajočim pankreatitisomAndrej Markota
Kronične bolezni trebušne slinavke v otroški dobiJernej Brecelj
Pomen etiologije ponavljajočega se akutnega pankreatitisa pri njegovem zdravljenju: prikaz primera in pregled literatureIrena Plahuta, Žan Mavc, Špela Turk, Tomislav Magdalenić, Arpad Ivanecz
Zdravljenje akutnega pankreatitisa: pogled kirurga in predstavitev rezultatov iz Univerzitetnega kliničnega centra MariborArpad Ivanecz, Špela Turk, Irena Plahuta, Tomislav Magdalenić, Žan Mavc, Stojan Potrč
Indikacije in principi kirurškega zdravljenja kroničnega pankreatitisaBlaž Trotovšek, Hana Zavrtanik, Boštjan Plešnik, Aleš Tomažič
Kronični pankreatitisBojan Tepeš
57-letni gospod s kroničnim pankreatitisom, obojestranskimi pljučnimi infiltrati in hemoptizoJurij Hanžel

Gastroenterolog
ISSN 1408–2756

Naslov uredništva
Zavod Gastroenterolog
Dunajska 106, 1000 Ljubljana, Slovenija
tel.+386 41 769 283

Spletna stran: SZGH.si

E-pošta: SloJouDD@gmail.com

Izdajatelj
Zavod Gastroenterolog in Slovensko združenje za gastroenterologijo in hepatologijo

Uredniški odbor
Bojan Tepeš, Milan Stefanovič, Stojan Potrč, Aleš Tomažič, Pavel Skok, Samo Plut, Rok Orel, Peter Popovič, Nina Zidar, Lojze Šmid, David Drobne, Arpad Ivanecz, Blaž Trotovšek, Andreja Ocepek

Odgovorni urednik
Borut Štabuc
E-pošta: borut.stabuc@gmail.com

Tehnični urednik
Urša Noč

Lektor
Melita Keber Jašović

Grafična priprava
Studio N, Tina Noč, s. p.

Gastroenterolog je glasilo Slovenskega združenja za gastroenterologijo in hepatologijo.

Gastroenterolog izhaja trikrat letno.

V reviji se upoštevajo enotna merila za rokopise, namenjene objavi v biomedicinskih revijah z zunanjo recenzijo.

Letna naročnina za člane Slovenskega združenja za gastroenterologijo in hepatologijo je vključena v članarino.

Opomba: Ta kolofon izraža stanje v času izdaje zadnje redne številke revije. Zaradi velikega števila sudelojočih lahko podatki zgornjim navedbam ne ustrezajo v celoti.
Kolofon z vsemi ustreznimi podatki za posamezno številko Gastroenterologa najdete v  vsebini številke.

Za izboljšanje vaše izkušnje na naši spletni strani uporabljamo piškotke.
Z vstopom na naše strani s piškotki soglašate.​