Gastroenterolog

Januar 2016 • letnik 20, številka 1​​

Datum izdaje številke:
10/01/2016
Izdajatelj:
Slovensko združenje za gastroenterologijo in hepatologijo

Uvodnik

Gastroenterolog je glasilo Slovenskega združenja za gastroenterologijo in hepatologijo. Je revija z zunanjo recenzijo, ki izhaja dvakrat letno od 1997 leta. V reviji objavljamo slovenska priporočila za obravnavo bolezni prebavil, pregledne strokovne in raziskovalne članke ter zanimive klinične primere s področja interne medicine, še posebej gastroenterologije, abdominalne kirurgije, koloproktologije, pediatrije, radiologije, patologije in družinske medicine.

Predlog slovenskih priporočil o Barretovem požiralniku temelji na ameriških in britanskih smernicah, na nedavno objavljenem mednarodnem konsenzu o Barrettovem požiralniku in na lastnih izkušnjah. Barrettov požiralnik je stanje ko visokoprizmatski epitelij želodčnega ali intestinalnega tipa nadomesti ploščatocelični epitelij vsaj en centiemeter nad ezofago-gastričnim prehodom. Je zaplet gastroezofagealne refluksne bolezni in se pojavlja pri dveh odstotkih odraslih. Ob debelosti, pitju alkoholnih pijač in kajenju je najpomembnejši nevarnostni dejavnik za nastanek adenokarcinoma požiralnika. Priporočila bodo v pomoč pri enotni diagnostični obravnavi v endoskopskih in patohistoloških enotah in predstavljajo osnovo za oblikovanje referenčnega centra za bolnike iz vse regije. V takem centru bi letno opravili vsaj 20 endoskopskih mukoznih ali submukoznih resekcij in radiofrekvenčnih ablacij pri bolnikih s prisotno displazijo ali T1a karcinomom. Zaradi multidisciplinarnega pristopa in centralizacije bolnikov, se bo izboljšala prognoza in pocenila obravnava bolnikov z Barrettovim požiralnikom.
Pravilno ukrepanje ob pojavu hematoloških neželenih učinkov pri zdravljenju s kemoterapijo je pomembno za doseganje optimalnih izidov zdravljenja. V retrospektivni raziskavi bolnikov s hematološkimi neželenimi učinki, zdravljenih v gastro-onkološki ambulanti Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana so ugotavljali prilagajanje odmerkov in zamike aplikacij intravenske kemoterapije. Ugotovili so visok delež intravenskih aplikacij kemoterapije, ki niso bile prilagojene v skladu s tujimi priporočili, kar nakazujejo potrebo po izdelavi internih priporočil za ravnanje ob pojavu hematoloških neželenih učinkov.
Merila za oceno solidnih tumorjev na zdravljenje, t.i. RECIST 1.0 in njihova posodobljena verzija, RECIST 1.1 naj bi predvsem z meritvijo lezij v eni ravnini in vključitvijo sodobnih slikovnih metod odpravila številne pomanjkljivosti in slabosti WHO meril. Žal ta merila, rpoštevajo samo spremembo velikosti tumorja, ki je v primeru zdravljenja s tarčnimi zdravili in metodami interventne radiologije lahko zavajajoča. Zato so bila razvita še druga merila (npr. CHOI in mRECIST), ki poleg spremembe velikosti tumorjev upoštevajo tudi morfološke in metabolne značilnosti tumorjev.
Prikazana je vloga slikovno preiskovalnih metod pri bolnikih s krvavitvijo v trebuh in pomen različnih metod intervencijske radiologije v zdravljenju krvavitev. Natančno je opisana slikovna diagnostika, vzroki za krvavitve, izvedba posegov, zapleti posega in rezultati zdravljenja.
Pri nosečnicah z žolčnimi kamni se simptomi ponovijo v 44–92 % primerov in lahko pride do zapletov med katere sodijo akutni holecistitis, holedoholitijaza z ali brez holangitisa in biliarni pankreatitis. Takrat so potrebni diagnostični in terapevtski ukrepi. Mednje uvrščamo transabdominalni ultrazvok, endoskopski ultrazvok, endoskopsko retrogradno holangio pankreatikografijo z ali brez papilotomije in laparoskopsko holecistektomijo. Tovrstni posegi se lahko uporabljajo v katerem koli trimesečju, čeprav je tveganje za spontani splav in teratogen učinek večje v prvem trimesečju. Tveganje za prezgodnji porod je večje v tretjem trimesečju. Za izvedbo invazivnega posega se odločimo na multidisciplinarnem konziliju, ki ga sestavljajo ginekolog porodničar, abdominalni kirurg in gastroenterolog.
Laparoskopska vzdolžna resekcija želodca je dobra kirurška tehnika za zdravljenje bolezenske debelosti, zdravljenje pridruženih bolezni in izboljšanje metaboličnega stanja bolnika. Reševanje zapletov, ki se pojavijo po kirurškem posegu, predvsem popuščanja resekcijske linije in nastanek fistul zahteva upoštevanje algoritmov za reševanje zapletov.
Ob 45-letnici kliničnega oddelka za gastroenterologijo UKC Ljubljana in ob zaključku Fabijanijevega leta smo za naslovnico izbrali sliko prve Ljubljanske ubožnice, ki so jo uradno odprli 31. 12. 1901 in v kateri deluje Ljubljanska gastroenterologija od 1969 leta.
Uredništvo se zahvaljuje vsem avtorjem, recenzentom, sodelavcem in sponzorjem, ki ste s svojim delom in objavo oglasov omogočili izid nove številke Gastroenterologa. Prepričani smo, da so tudi tokratni prispevki na visoki strokovni ravni, za vse zanimivo branje, tudi v pomoč pri vsakdanjem delu in spodbuda za nadaljnje znanstveno raziskovalno delo v gastroenterologiji.

Prof. dr. Borut Štabuc, dr. med., višji svetnik, urednik

Ogled revije

Ogled celotne številke revije Januar 2016 • letnik 20, številka 1​​

Pregled prispevkov v reviji

UvodnikBorut Štabuc
Predlog slovenskih priporočil za obravnavo bolnikov z Barrettovim požiralnikomNejc Sever, Samo Plut, Alojz Šmid, Borut Štabuc
Ocena pojavnosti in pregled prilagoditev zdravljenja ob hematoloških neželenih učinkih pri gastro-onkoloških bolnikih, zdravljenih z intravensko kemoterapijo v Univerzitetnem kliničnem centru LjubljanaMatej Dobravc Verbič, Kristina Homec, Aleš Mrhar, Borut Štabuc, Rado Janša, Alojz Šmid
Popuščanje resekcijske linije pri morbidno debelem bolniku z vzdolžno resekcijo želodcaTadeja Pintar, Samo Plut
Žolčni kamni med nosečnostjoAleksandar Gavrić, Borut Štabuc, Lili Steblovnik
Presnovni sindrom in probiotikiMario Gorenjak, Pavel Skok
Vloga intervencijske radiologije pri krvavitvah v trebuhPeter Popovič, Ana Leban, Rok Dežman, Manca Garbajs
Nevarikozne krvavitve iz zgornje prebavne ceviSebastian Stefanović, Milan Stefanović
Priporočila za prilagoditev zdravljenja pri gastro-onkoloških bolnikih v primeru hematoloških neželenih učinkov po posameznih učinkovinahMatej Dobravc Verbič, Borut Štabuc, Rado Janša, Alojz Šmid
Merila za oceno odgovora tumorjev na zdravljenje v onkološki slikovni diagnostikiGarbajs Manca, Dežman Rok, Rus Gadžijev Barbara, Leban Ana, Popovič Peter
Metastatska oblika Crohnove bolezni pri odraslih – kratek opis s fotografijamiAleksandar Gavrić, Sebastian Stefanović, Borut Štabuc
Dunbarjev sindrom – Sindrom medianega arkuatnega ligamenta – prikaz primeraTajda Keber, Miroslav Vujasinović, Miran Jeromel
Eksudativna enteropatija in primarna limfangiektazija tankega črevesja – opis primeraJernej Grmek, Rado Janša

Gastroenterolog
ISSN 1408–2756

Naslov uredništva
Zavod Gastroenterolog
Dunajska 106, 1000 Ljubljana, Slovenija
tel.+386 41 769 283

Spletna stran: SZGH.si

E-pošta: SloJouDD@gmail.com

Izdajatelj
Zavod Gastroenterolog in Slovensko združenje za gastroenterologijo in hepatologijo

Uredniški odbor
Bojan Tepeš, Milan Stefanovič, Stojan Potrč, Aleš Tomažič, Pavel Skok, Samo Plut, Rok Orel, Peter Popovič, Nina Zidar, Lojze Šmid, David Drobne, Arpad Ivanecz, Blaž Trotovšek, Andreja Ocepek

Odgovorni urednik
Borut Štabuc
E-pošta: borut.stabuc@gmail.com

Tehnični urednik
Urša Noč

Lektor
Melita Keber Jašović

Grafična priprava
Studio N, Tina Noč, s. p.

Gastroenterolog je glasilo Slovenskega združenja za gastroenterologijo in hepatologijo.

Gastroenterolog izhaja trikrat letno.

V reviji se upoštevajo enotna merila za rokopise, namenjene objavi v biomedicinskih revijah z zunanjo recenzijo.

Letna naročnina za člane Slovenskega združenja za gastroenterologijo in hepatologijo je vključena v članarino.

Opomba: Ta kolofon izraža stanje v času izdaje zadnje redne številke revije. Zaradi velikega števila sudelojočih lahko podatki zgornjim navedbam ne ustrezajo v celoti.
Kolofon z vsemi ustreznimi podatki za posamezno številko Gastroenterologa najdete v  vsebini številke.

Za izboljšanje vaše izkušnje na naši spletni strani uporabljamo piškotke.
Z vstopom na naše strani s piškotki soglašate.​