Gastroenterolog

Julij 2018 • letnik 22, številka 2

Datum izdaje številke:
29/07/2018
Izdajatelj:
Slovensko združenje za gastroenterologijo in hepatologijo

Uvodnik

Gastroenterolog je revija z zunanjo recenzijo, ki izhaja dvakrat letno od 1997. leta. V reviji objavljamo raziskovalne članke, pregledne strokovne članke in zanimive klinične primere s področja medicine, še posebej gastroenterologije, abdominalne kirurgije, koloproktologije, pediatrije, radiologije, patologije in družinske medicine. Zaradi vse večjega števila prejetih člankov smo se odločili, da bomo v bodoče izdajali tri redne številke. V tokratni številki objavljamo osem od 12 prejetih člankov.

Indikacije za presaditev jeter pri otrocih se pomembno razlikujejo od tistih pri odraslih. Najpogostejša indikacija za presaditev jeter pri otrocih je skoraj v polovici primerov atrezija žolčnih vodov. Na Pediatrični kliniki v Ljubljani je bil Center za vodenje otrok pred in po presaditvi jeter ustanovljen leta 1995. Prvi pacienti so bili za presaditev napoteni v Nemčijo, kasneje v Italijo. Danes se presaditev jeter pri otrocih težjih od 30 kg naredi v UKC Ljubljana. Avtor je predstavil nekaj zanimivih jetrnih bolezni, ki lahko vodijo v potrebo po presaditvi jeter in navedel podatke o pediatrični kohorti bolnikov s presajenimi jetri.
V preglednem članku so povzeta priporočila Odbora za Helicobacter pylori okužbo v okviru Severnoameriškega in Evropskega pediatričnega združenja za gastroenterologijo, hepatologijo in prehrano.Velja poudariti, da je prisotnost bakterije povezana tudi z nekaterimi pozitivnimi učinki na zdravje otrok. Domneva se namreč, da pri otrocih verjetno znižuje pojav vseh vrst alergij in astme ter pojav debelosti pri najstnikih. Helicobacter pylori infekcija pri otrocih v večini primerov povzroči asimptomatski kronični gastritis. Kronične bolečine v trebuhu, če ob endoskopiji zgornjih prebavil ne odkrijemo erozij ali ulkusov, pri otrocih niso povezane z okužbo. Glede na to diagnostika Helicobacter pylori okužbe z neinvazivnimi testi v otroštvu ni priporočljiva. Zdravljenje je usmerjeno glede na antibiotično rezistenco seva bakterije.
Zdravljenje s popolno enteralno prehrano se po smernicah zdravljenja pri otrocih uporablja kot primarno zdravljenje aktivne Crohnove bolezni. Številne raziskave so pokazale da je popolna enteralna prehrana bolj učinkovita kot zdravljenje z glukokortikoidi. Obenem ima tovrstno zdravljenje manj neželenih učinkov in izboljša prehranski status, rast in kostno gostoto bolnikov.
Okužba kirurške rane je najpogostejši zaplet po večji abdominalni operaciji. Pomemben ukrep za preprečevanje okužbe kirurške rane je, poleg ostalega, tudi antibiotična kirurška profilaksa. Le-ta mora biti predpisana skladno s priporočili, ki so predstavljena v preglednem članku.
Enteroatmosferske fistule (EAF) tankega črevesa predstavljajo življenje ogrožujoč zaplet za bolnika zdravljenega z laparostomo. Manipulacija črevesa, razreševanje zarastlin in resekcija med kirurškim zdravljenjem in menjavanje oblog za začasno zaporo trebušne stene predstavljajo dejavnike tveganja za nastanek odprtine na črevesu, ki komunicira z ozračjem. Za razliko od enterokutanih fistul EAF nima fistulnega trakta in ni pokrita z okolnim, dobro prekrvljenim tkivom, kar zmanjšuje verjetnost spontanega zaprtja. Zdravljenje z negativnim tlakom omogoča obvladovanje iztekanja agresivne črevesne vsebine in spodbuja celjenje rane ob EAF.
Uporaba sistema negativnega tlaka lahko pripomore k zmanjšanju pooperativnih zapletov pri zdravljenju bolnikov s popkovno kilo in cirozo jeter. V prispevku je opisana pilotna raziskava kirurškega zdravljenja bolnikov s cirozo in popkovno kilo v kombinaciji z uporabo sistema za negativni tlak.
V retrospektivni analizi je prikazanih 21 laparoskopsih resekcij hepatocelularnega karcinoma v UKC Ljubljana. Avtorji povdarjajo, da je laparoskopska resekcija v rokah izkušenega kirurga varna in učinkovita metoda, ki ima malo pooperativnih zapletov in krajšo hospitalizacijo.
Uredništvo se zahvaljuje vsem avtorjem, recenzentom, lektorju, sodelavcem in vsem, ki ste s svojim delom in objavo oglasov omogočili izid te številke Gastroenterologa.

Prof. dr. Borut Štabuc, urednik

Ogled revije

Ogled celotne številke revije Julij 2018 • letnik 22, številka 2

Pregled prispevkov v reviji

UvodnikBorut Štabuc
Bolezni jeter in indikacije za transplantacijo pri otrocihJernej Brecelj
Okužba s Helicobacter pylori pri otrocih (posodobljena mednarodna priporočila)Matjaž Homan
Popolna in delna enteralna prehrana – zdravljenje Crohnove bolezniDarja Urlep, Evgen Benedik
Antibiotična kirurška profilaksa v abdominalni kirurgijiSergeja Gregorčič, Bojana Beović
Enteroatmosferska fistula – prikaz primeraBlaž Trotovšek, Mihajlo Đokić, Klemen Černelč, Miha Petrič
Zdravljenje ukleščenih popkovnih kil pri bolnikih s cirozo – Rezultati zdravljenja z NPWT pregled literatureMiha Petrič, David Badovinac, Mihajlo Đokić, Blaž Trotovšek
Laparoskopska resekcija hepatocelularnega karcinoma v Univerzitetnem kliničnem centru LjubljanaMihajlo Đokić, Monika Alič Globokar, Miha Petrič, Dragan Stanisavljević, Blaž Trotovšek
Ishemične razjede na anastomozi po sprednji resekciji zaradi raka danke – prikaz primeraBojan Krebs, Arpad Ivanecz, Davorin Dajčman

Gastroenterolog
ISSN 1408–2756

Naslov uredništva
Zavod Gastroenterolog
Dunajska 106, 1000 Ljubljana, Slovenija
tel.+386 41 769 283

Spletna stran: SZGH.si

E-pošta: SloJouDD@gmail.com

Izdajatelj
Zavod Gastroenterolog in Slovensko združenje za gastroenterologijo in hepatologijo

Uredniški odbor
Bojan Tepeš, Milan Stefanovič, Stojan Potrč, Aleš Tomažič, Pavel Skok, Samo Plut, Rok Orel, Peter Popovič, Nina Zidar, Lojze Šmid, David Drobne, Arpad Ivanecz, Blaž Trotovšek, Andreja Ocepek

Odgovorni urednik
Borut Štabuc
E-pošta: borut.stabuc@gmail.com

Tehnični urednik
Urša Noč

Lektor
Melita Keber Jašović

Grafična priprava
Studio N, Tina Noč, s. p.

Gastroenterolog je glasilo Slovenskega združenja za gastroenterologijo in hepatologijo.

Gastroenterolog izhaja trikrat letno.

V reviji se upoštevajo enotna merila za rokopise, namenjene objavi v biomedicinskih revijah z zunanjo recenzijo.

Letna naročnina za člane Slovenskega združenja za gastroenterologijo in hepatologijo je vključena v članarino.

Opomba: Ta kolofon izraža stanje v času izdaje zadnje redne številke revije. Zaradi velikega števila sudelojočih lahko podatki zgornjim navedbam ne ustrezajo v celoti.
Kolofon z vsemi ustreznimi podatki za posamezno številko Gastroenterologa najdete v  vsebini številke.

Za izboljšanje vaše izkušnje na naši spletni strani uporabljamo piškotke.
Z vstopom na naše strani s piškotki soglašate.​