Gastroenterolog

Julij 2019 • letnik 23, številka 1​​

Datum izdaje številke:
22/07/2019
Izdajatelj:
Slovensko združenje za gastroenterologijo in hepatologijo

Uvodnik

V prvi številki letnika 2019 objavljamo deset preglednih člankov in eno retrospektivno analizo.

Dr. Sever in sodelavci s kliničnega oddelka za gastroenterologijo in hepatologijo v UKC Ljubljana so objavili prve izkušnje z radiofrekvenčno ablacijo (RFA) pri 14 bolnikih z Barettovim požiralnikom. Pri osmih bolnikih je bila RFA indicirana zaradi lezije z displazijo nizke stopnje, pri treh zaradi displazije visoke stopnje in pri treh zaradi T1a neoplazije. Pomembnih zapletov po posegu niso beležili. Članek je nadgrajen z lepim pregledom indikacij za RFA pri bolnikih z Barrettovim požiralnikom.
Naslednji članek opiše Sindrom ponovnega hranjenja, ki je potencialno smrten zaplet ponovnega hranjenja pri prej stradajočih bolnikih, vendar je v rutinski klinični dejavnosti še vedno pogosto neprepoznaven. Pregledno besedilo s tega področja je zato zelo dobrodošlo.
Napovedujejo da bo jetrna ciroza v sklopu nealkoholne maščobne bolezni jeter do leta 2030 verjetno postala glavna indikacija za presaditev jeter in eno izmed glavnih bremen zdravstvenega sistema. Dr. Hari v članku Uporaba elastografije v diagnostiki nealkoholne maščobne bolezni jeter in dopolnitev Baveno smernic na tem področju povzame najnovejša dognanja na področju nealkoholne maščobne bolezni jeter s poudarkom na dopolnjenih Baveno smernicah za odkrivanje klinično pomembne portalne hipertenzije. Nadaljnji razvoj obeta mnoge morebitne spremembe v rutinski klinični dejavnosti, predvsem morebitno opuščanje gastroskopije, kot preiskave izbora za odkrivanje varic, ki potrebujejo zdravljenje.
Gastroenterologi se pogosto srečujemo z bolniki, ki potrebujejo eradikacijo okužbe s Helicobacter Pylori (HP). Le pri petini bolnikov, pri katerih se pojavi sum na alergijo na zdravila za eradikacijo HP, dokažemo dejansko preobčutljivost na zdravila. V preglednem članku Preobčutljivostne reakcije pri zdravljenju okužbe s Helicobacter Pylori se dr. Košnik in dr. Zidarn osredotočita na klinično pomembne podatke in predstavita pet pogostejših kliničnih situacij, pri katerih se pojavi sum na alergijo na protimikrobna zdravila.
Dr. Horvat z oddelka za abdominalno kirurgijo v UKC Maribor v preglednem članku Pospešeno okrevanje pri resekcijah želodca zaradi raka želodca predstavi z dokazi podprt perioperativni protokol ERAS (iz ang. Enhanced Recovery After Surgery), ki je bil objavljen leta 2014. Tovrstna ERAS priporočila so bila že sprejeta za zdravljenje bolnikov z rakom debelega črevesa in danke, medtem ko je nezadostno število kakovostnih raziskav glavna ovira za zapoznelo sprejetje podobnih smernic pri zdravljenju raka želodca.
Glede na navedbe avtorjev v preglednem članku Pomen prepoznavanja krhkosti pri abdominalnih kirurških bolnikih naj bi se delež starejših od 65 let do leta 2060 povzpel na 30 %. Bolniki, ki potrebujejo elektivne kirurške posege so vse starejši. Dr. Čebron in dr. Grosek predstavita pomembno problematiko in opozorita, da je bolj kot starost – ki je bila sicer tradicionalno opredeljena kot pomemben dejavnik tveganja za perioperativne zaplete – krhkost verjetno bolj natančen napovedni dejavnik za zaplete po operaciji. V prispevku je predstavljen tudi pilotni prospektivni projekt presejanja krhkosti pri starejših bolnikih pred večjim abdominalnim kirurškim posegom. Projekt se je začel izvajati 2018 na oddelkih za abdominalno kirurgijo in geriatrično medicino, UKC Ljubljana.
Dr. Štor v obsežnem pregledu Mezenhimski tumorji in tumorjem podobne spremembe v želodcu – pregled literature s prikazom primera natančno opiše redko skupino ne-epitelnih tumorjev želodca, ki pa vsebuje veliko različnih vrst tumorjev. V članku je predstavljen tudi primer 61-let stare bolnice, pri kateri je bila zaradi predoperativne diagnoze GIST indicirana laparoskopska resekcija tumorja. Pooperativna histološka analiza je pokazala, da gre za ektopično tkivo trebušne slinavke.
Gastroezofagealna refluksna bolezen je eden izmed najbolj pogostih zdravstvenih problemov s katerim se srečujemo gastroenterologi. Dr. Drnovšek v članku Novosti pri obravnavi gastroezofagealne refluksne bolezni povzame nedavno objavljeni Lyonski konsez, ki definira parametere s pomočjo katerih lahko bolj natančno in objektivno postavimo diagnozo GERB.
V zadnjem delu objavljamo še preglede, ki so jih napisali dr. Kek-Ljubec – Standard endoskopskega izvida zgornjih prebavil, dr. Pintar – Bariatrična kirurgija – dieta, pred in po – operativna priporočila. Operiranec in poznavanje prehranskih priporočil in intervencije v življenjski stil ter dr. Osredkar – Nedovoljene snovi v športu – nekaj o dopingu in o nevarnostih dopinga
Ob 100-letnici Univerze v Ljubljani je na naslovnici tokratne izdaje objavljena fotografija stavbe Kranjskega deželnega dvorca, v kateri je od leta 1919 rektorat Univerze.
Uredništvo se zahvaljuje vsem avtorjem, recenzentom, lektorju, sodelavcem in vsem, ki ste s svojim delom in objavo oglasov omogočili izid te številke Gastroenterologa.
V imenu uredništva vam želim prijetno in poučno branje.

Aleksandar Gavrić

Ogled revije

Ogled celotne številke revije Julij 2019 • letnik 23, številka 1​​

Pregled prispevkov v reviji

UvodnikAleksandar Gavrić
Indikacije za zdravljenje Barrettovega požiralnika z radiofrekvenčno ablacijo in naše izkušnjeNejc Sever, Samo Plut, Borut Štabuc
Sindrom ponovnega hranjenjaTajda Košir Božič, Nada Rotovnik Kozjek, Borut Štabuc
Uporaba elastografije v diagnostiki nealkoholne maščobne bolezni jeter in dopolnitev Baveno smernic na tem področjuAndrej Hari
Preobčutljivostne reakcije pri zdravljenju okužbe s Helicobacter PyloriMitja Košnik, Mihaela Zidarn
Pospešeno okrevanje pri resekcijah želodca zaradi raka želodcaMatjaž Horvat
Pomen prepoznavanja krhkosti pri abdominalnih kirurških bolnikihŽan Čebron, Jan Grosek
Mezenhimski tumorji in tumorjem podobne spremembe v želodcu – pregled literature s prikazom primeraZdravko Štor
Novosti pri obravnavi gastroezofagealne refluksne bolezniJan Drnovšek
Standard endoskopskega izvida zgornjih prebavilAnita Kek Ljubec
Bariatrična kirurgija – dieta, pred in po – operativna priporočila. Operiranec in poznavanje prehranskih priporočil in intervencije v življenjski stilTadeja Pintar
Nedovoljene snovi v športu – nekaj o dopingu in o nevarnostih dopingaJoško Osredkar

Gastroenterolog
ISSN 1408–2756

Naslov uredništva
Zavod Gastroenterolog
Dunajska 106, 1000 Ljubljana, Slovenija
tel.+386 41 769 283

Spletna stran: SZGH.si

E-pošta: SloJouDD@gmail.com

Izdajatelj
Zavod Gastroenterolog in Slovensko združenje za gastroenterologijo in hepatologijo

Uredniški odbor
Bojan Tepeš, Milan Stefanovič, Stojan Potrč, Aleš Tomažič, Pavel Skok, Samo Plut, Rok Orel, Peter Popovič, Nina Zidar, Lojze Šmid, David Drobne, Arpad Ivanecz, Blaž Trotovšek, Andreja Ocepek

Odgovorni urednik
Borut Štabuc
E-pošta: borut.stabuc@gmail.com

Tehnični urednik
Urša Noč

Lektor
Melita Keber Jašović

Grafična priprava
Studio N, Tina Noč, s. p.

Gastroenterolog je glasilo Slovenskega združenja za gastroenterologijo in hepatologijo.

Gastroenterolog izhaja trikrat letno.

V reviji se upoštevajo enotna merila za rokopise, namenjene objavi v biomedicinskih revijah z zunanjo recenzijo.

Letna naročnina za člane Slovenskega združenja za gastroenterologijo in hepatologijo je vključena v članarino.

Opomba: Ta kolofon izraža stanje v času izdaje zadnje redne številke revije. Zaradi velikega števila sudelojočih lahko podatki zgornjim navedbam ne ustrezajo v celoti.
Kolofon z vsemi ustreznimi podatki za posamezno številko Gastroenterologa najdete v  vsebini številke.

Za izboljšanje vaše izkušnje na naši spletni strani uporabljamo piškotke.
Z vstopom na naše strani s piškotki soglašate.​