Gastroenterolog

Junij 2013 • letnik 17, suplement 1​​

Datum izdaje številke:
10/06/2013
Izdajatelj:
Slovensko združenje za gastroenterologijo in hepatologijo

Uvodnik

Gastroenterologija je multidisciplinarna veda, v kateri sodelujejo internisti gastroenterologi, kirurgi, radiologi, patologi in pediatri, usmerjeni v gastroenterologijo. Veda obsega širok spekter benignih in malignih bolezni prebavil in jeter, od tistih najbolj pogostih, ki prizadenejo skoraj vsakega človeka vsaj enkrat v življenju, do tistih, ki zahtevajo ozko specializacijo in visoko strokovno znanje ter tehnične zmožnosti.

Bolnikov z benignimi in malignimi boleznimi prebavil je pri nas in v svetu iz dneva v dan več. Število bolnikov narašča zaradi staranja prebivalstva, čezmernega jemanja zdravil, kroničnih vnetij, škodljivih razvad, nepravilne in neuravnotežene prehrane, premajhne telesne dejavnosti in zaradi vse večje incidence raka prebavil. V zadnjih letih se je vsakodnevno delo gastroenterologov, predvsem tistih na sekundarnem in terciarnem zdravstvenem nivoju spremenilo, predvsem zaradi novih diagnostično terapevtskih metod in novih metod zdravljenja. Tako se je zaradi uporabe bioloških učinkovin spremenil način zdravljenja bolnikov s KVČB. Zaradi vse večjega števila bolnikov z rakom prebavil, vse več časa namenjamo diagnostiki, specifičnemu simptomatskemu in paliativnemu zdravljenju tovrstnih rakov. Ker ob novih možnostih zdravljenja in večanju števila bolnikov z boleznimi prebavil, število specialistov gastroenterologov sorazmerno ne narašča, je za kakovostno oskrbo bolnikov z boleznimi prebavil potrebno tesno sodelovanje z drugimi specialisti, predvsem s specialisti družinske medicine.
Da bodo naši bolniki čim bolje oskrbljeni je potrebno stalno izobraževanje in osvežitev znanja iz gastroenterologije. Zato smo tudi ob 3. gastroenterološkem kongresu z mednarodno udeležbo priredili Podiplomsko izobraževanje iz gastroenterologije. V 19 prispevkih in predavanjih smo želeli prikazati najpogostejše bolezni prebavil, s katerimi se vsakodnevno srečujemo, novosti v diagnostiki in zdravljenju. Predstavljeni so racionalni postopki v ambulantni oskrbi bolnika, smernice za napotitev v bolnišnično zdravljenje in algoritem preiskav, ki naj jih bolnik z boleznijo prebavil opravi pred pregledom pri gastroenterologu. Prepričani smo, da je sodelovanje med specialisti različnih strok pogoj za kakovostno in racionalno oskrbo naših bolnikov, zato verjamemo, da vam bo tokratno podiplomsko izobraževanje in zbornik predavanj pomagal pri vašem vsakodnevnem delu in da vam bo tudi tokratna prireditev ostala v lepem spominu.

Prof. dr. Borut Štabuc, dr. med.
Predsednik Slovenskega združenja
za gastroenterologijo in hepatologijo

Ogled revije

Ogled celotne številke revije Junij 2013 • letnik 17, suplement 1​​

Pregled prispevkov v reviji

UvodnikBorut Štabuc
Helicobacter pylori – priporočila za zdravljenje, diagnostika, rezistenca, kancerogeneza, rak želodcaBojan Tepeš
Gastroezofagealna refluksna bolezenMatjaž Koželj
DispepsijaSamo Plut, Borut Štabuc, Lojze M. Šmid 
Akutni abdomenAleš Tomažič, Jan Grosek
Celiakija, zapleti in ocena pancreatične eksokrine insuficienceRado Janša, Darko Siuka
Crohnova bolezen in ulcerozni kolitis – diagnostika, ambulantno zdravljenje z biološkimi zdravili, nevarnosti in neželeni učinki, napotitve k specialistuIvan Ferkolj
Slikovna diagnostika in interventni posegi pri boleznih prebavilPopovič Peter, Miha Štabuc, Rok Dežman, Manca Garbajs
Probiotiki pri boleznih prebavil Rok Orel
Zdravljenje in preprečevanje krvavitev iz zgornjih prebavil zaradi nesteroidnih, antiagregacijskih in antikoagulacijskih učinkovinBorut Štabuc
Epidemiološki podatki o akutnih krvavitvah iz prebavne cevi – rezultati obdobja 1994–2012Pavel Skok
Patološki jetrni testiSrečko Štepec
Zapleti jetrne cirozeMatjaž Hafner
Naključne najdbe v jetrih – diagnostični algoritem, stopnje nujnosti napotitve h gastroenterologu, vloga ultrazvoka in laboratorijskih preiskav, sledenjeKatja Novak
Novosti v proktologiji – obravnava bolnika v ambulanti družinske medicine in pri specialistuMatic Bunič, Marija Gačić Štotl, Pavle Košorok, Nina Košorok
Pankreatitis – opredelitev, diagnostika, zgodnje zdravljenje, zgodnji in kasni zapletiManfred Mervic
Državni program presejanja in zgodnjega odkrivanja raka na debelem črevesu in danki (Program Svit) in kakovostna kolonoskopija: vključitev v program, pojasnilna dolžnost, priprava bolnika na kolonoskopijo, ukrepi po endoskopskih zapletih, endoskopsko sledenjeMilan Stefanovič
Zdravljenje gastrointestinalnih simptomov po onkološkem zdravljenjuBorut Štabuc, Lojze M. Šmid
Predoperativna prehranska podpora bolnikov z boleznimi prebavilZdravko Štor

Gastroenterolog
ISSN 1408–2756

Naslov uredništva
Zavod Gastroenterolog
Dunajska 106, 1000 Ljubljana, Slovenija
tel.+386 41 769 283

Spletna stran: SZGH.si

E-pošta: SloJouDD@gmail.com

Izdajatelj
Zavod Gastroenterolog in Slovensko združenje za gastroenterologijo in hepatologijo

Uredniški odbor
Bojan Tepeš, Milan Stefanovič, Stojan Potrč, Aleš Tomažič, Pavel Skok, Samo Plut, Rok Orel, Peter Popovič, Nina Zidar, Lojze Šmid, David Drobne, Arpad Ivanecz, Blaž Trotovšek, Andreja Ocepek

Odgovorni urednik
Borut Štabuc
E-pošta: borut.stabuc@gmail.com

Tehnični urednik
Urša Noč

Lektor
Melita Keber Jašović

Grafična priprava
Studio N, Tina Noč, s. p.

Gastroenterolog je glasilo Slovenskega združenja za gastroenterologijo in hepatologijo.

Gastroenterolog izhaja trikrat letno.

V reviji se upoštevajo enotna merila za rokopise, namenjene objavi v biomedicinskih revijah z zunanjo recenzijo.

Letna naročnina za člane Slovenskega združenja za gastroenterologijo in hepatologijo je vključena v članarino.

Opomba: Ta kolofon izraža stanje v času izdaje zadnje redne številke revije. Zaradi velikega števila sudelojočih lahko podatki zgornjim navedbam ne ustrezajo v celoti.
Kolofon z vsemi ustreznimi podatki za posamezno številko Gastroenterologa najdete v  vsebini številke.

Za izboljšanje vaše izkušnje na naši spletni strani uporabljamo piškotke.
Z vstopom na naše strani s piškotki soglašate.​