Gastroenterolog

Junij 2013 • letnik 17, suplement 2​​

Datum izdaje številke:
20/06/2013
Izdajatelj:
Slovensko združenje za gastroenterologijo in hepatologijo

Uvodnik

Slovensko združenje za gastroenterologijo in hepatologijo je v sodelovanju Univerzitetnih kliničnih centrov v Ljubljani in v Mariboru, skupaj s tujimi strokovnjaki pripravilo sodoben pregled gastroenterološke vede s poudarkom na zgodnjem odkrivanju, zdravljenju in celostni obravnavi starostnika z boleznijo prebavil in bolnikov z rakom prebavil.

Gastroenterologija je multidisciplinarna veda, v kateri sodelujejo gastroenterologi in abdominalni kirurgi, skupaj z internisti, kirurgi, radiologi, patologi in pediatri, usmerjenimi v gastroenterologijo. Veda obsega širok spekter benignih in malignih bolezni prebavil, od tistih najbolj pogostih, ki prizadenejo skoraj vsakega človeka vsaj enkrat v življenju, do tistih, ki zahtevajo obravnavo bolnika v univerzitetnih ustanovah.
Število bolnikov z boleznimi prebavil narašča zaradi staranja prebivalstva, čezmernega jemanja zdravil, kroničnih vnetij, škodljivih razvad, nepravilne in neuravnotežene prehrane, premajhne telesne dejavnosti in zaradi vse večje incidence raka prebavil, obenem pa tudi zaradi večanja našega znanja, novih tehničnih zmožnosti in daljšega preživetja bolnikov.
Združenje za gastroenterologijo in hepatologijo je bilo ustanovljeno leta 1967. leta v Rogaški Slatini. Od samega začetka je delovalo multidisciplinarno, kar dokazuje tudi stroka njenih predsednikov ves čas obstoja. Prvi predsednik s petletnim mandatom je bil internist gastroenterolog, prof. dr. Jože Satler, drugi, kirurg, prof. dr. Mitja Kovič.
V 45 letih svojega delovanja je SZGH pripravilo 86 domačih strokovnih srečanj in 11 mednarodnih srečanj. Najpomembnejše naloge združenja so stalno strokovno izobraževanje, priprava smernic za diagnostiko in zdravljenje, urejanje specializacije iz gastroenterologije, širjenje mreže specialistov gastroenterologov, postavljanje normativov za diagnostične posege in zdravljenje ter skrb za vrednotenje gastroenterološkega dela.
V zadnjih letih se je vsakodnevno delo gastroenterologov, predvsem tistih na sekundarnem in terciarnem zdravstvenem nivoju, spremenilo. Vse večji je poudarek na hepatologiji, transplantaciji, zdravljenju z biološkimi zdravili pri bolnikih s kronično vnetno črevesno bolezenijo, zdravljenje s kemoterapevtiki in tarčnimi zdravili pri bolnikih z raki prebavil, še posebej raki hepatobiliarniga in pankreatičnega sistema. Ob tem se uporablja vse več zelo zahtevnih, specifičnih diagnostičnih in terapevtskih endoskopskih posegov.
V prvem dnevu 3. gastroenterološkega kongresu z mednarodno udeležbo smo želeli predstaviti novosti v diagnostiki, zdravljenju in paliativni oskrbi bolnikov z boleznimi prebavil. Na tem mestu se moramo zahvaliti naši farmacevtski družbi KRKA, da je omogočila udeležbo na kongresu 70 gastroenterologom iz srednje in južne Evrope.
Drugi dan kongresa smo po plenarnih predavanjih, s pomočjo farmacevtske družbe ABBVIE pripravili internacionalni IBD simpozij, na katerem sodelujejo poznani evropski profesorji za področje IBD in slušatelji iz 17 držav iz Evrope in S Afrike.
Predavanja, razširjene abstrakte in abstrakte smo objavili v supplementu revije Gastroenterolog, ki je revija Slovenskega združenja za gastroenterologijo in hepatologijo in redno izhaja od leta 1997. Objavljeni prispevki v zborniku so nelektorirani vendar so bili strokovno recenzirani s strani uredništva.
Zahvaljujem se vsem predavateljem, gostom, sodelavcem in sponzorjem, ki so omogočili pripravo 3. kongresa. Zaradi številnih uglednih mednarodnih strokovnjakov in tujih udeležencev, bosta prva dva dni kongresa v angleškem jeziku. Prepričani smo, da so strokovni prispevki na visokem strokovnem nivoju in da bodo tudi v pomoč pri vsakdanjem delu ter vzpodbuda za dobro klinično, znanstveno in raziskovalno delo na področju gastroenterologije in hepatologije.

Prof. dr. Borut Štabuc, dr. med.
Predsednik slovenskega združenja za
gastroenterologijo in hepatologijo

Ogled revije

Ogled celotne številke revije Junij 2013 • letnik 17, suplement 2​​

Pregled prispevkov v reviji

Uvodnik Borut Štabuc
Gastroenterologija v Sloveniji Borut Štabuc
Cistična fibroza in trebušna slinavka Jernej Brecelj
Vloga laparoskopije pri obravnavi akutnega divertikulitisa sigme (ADS) Grosek J., Tomazic A., Omejc M., Jelenc F., Djokic M.
Endoultrazvočno vodene tankoigelne biopsije cističnih lezij trebušne slinavke Andrej Gruden
Eozinofilni ezofagitis pri otrocih – novosti Matjaž Homan
Portal hypertension: its management in 2013. Yves Horsman
Kako napovedati izid zdravljenja jetrnih zasevkov raka debelega črevesa in danke? Arpad Ivanecz, Tomaž Jagrič, Matjaž Horvat, Stojan Potrč
Zdravljenje napredovalega HCC – slovenske izkušnje Rado Janša
Laparoskopske resekcije raka debelega črevesa in danke Franc Jelenc, Robert Juvan
Benigni in maligni tumorji pri 700 zaporednih apendektomijah Jera Jeruc
Kako operirati rak želodca pri starostniku? Matjaž Horvat, A. Ivanecz, T. Jagrič, S. Potrč
Vloga HPV okužbe pri raku zadnjika Pavle Košorok, Matic Bunič, Kristina Fujs Komloš, Boštjan J. Kocjan, Marija Gačić Štotl, Mario Poljak
Protektivne stome po operacijah nizkega raka danke Bojan Krebs, Miran Koželj, Stojan Potrč
Laparaskopska ventralna rektopeksija Gregor Norčič
Zdravljenje lokalno napredovalega raka danke Mirko Omejc
Probiotiki pri vnetni črevesni bolezni Rok Orel
Zdravljenje bolnikov z ulceroznim kolitisom: naše izkušnje z adalimumabom Cvetka Pernat Drobež, Andreja Ocepek
Vloga MR-enterografije pri obravnavi bolnikov s Crohnovo boleznijo Popovič Peter, Rok Dežman, Miha Štabuc, Manca Garbajs
Zapleti pri kirurškem zdravljenju raka trebušne slinavke Stojan Potrč, Matjaž Horvat, Arpad Ivanecz, Tomaž Jagrič, Marko Hazabent, Bojan Iljevec
Napredovali rak želodca – kirurška taktika Stojan Potrč, Matjaž Horvat, Arpad Ivanecz, Tomaž Jagrič, Bojan Iljevec, Irena Oblak, Vaneja Velenik, Janja Ocvirk
Gastrointestinalni stromalni tumorji (GIST)-indikacije in principi kirurškega zdravljenja Primož Sever
Zagotavljanje kakovosti v presejanju – nadzor in resni neželeni učinki Milan Stefanovič, Bojan Tepeš, Borut Štabuc, Dominika Novak Mlakar, Jožica Maučec Zakotnik, Matej Bračko, Snežana Frkovič Grazio
Obsevanje in sistemsko zdravljenje raka trebušne slinavke Borut Štabuc, Lojze M. Šmid
Varna terapevtska kolonoskopija Milan Stefanovič
Helicobacter pylori – diagnostika, zdravljenje in rezistenca na antibiotike v Sloveniji Bojan Tepeš
Kirurško zdravljenje tumorjev sotočja jetrnih vodov Blaž Trotovšek
Varikozne krvavitve iz zgornjih prebavil Manfred Mervic, Samo Plut
Kaj storiti pri nevidnem karcinomu v reseciranem želodcu? Metka Volavšek, Nina Zidar
Zakaj je diagnoza okužbe s citomegalovirusom v prebavilih težavna? Nina Zidar, Katja Tepeš
Slovenske smernice za preprečevanje neželenih učinkov nesteroidnih protivnetnih zdravil, antiagregacijskih in antikoagulantnih učinkovin na prebavila in srčno žilni sistem Borut Štabuc, B. Tepeš, P. Skok, M. Vujasinovič, A. Blinc, M. Čerček, M. Tomšič
Povzetki posterjev / Poster abstracts
 
Vnetne in rakaste bolezni kože zaradi anti-tnf zdravil pri bolnikih s kroničnimi vnetnimi črevesnimi boleznimi Andreja Ocepek, Cvetka Pernat Drobež 
The sign of Leser-Trélat – a case report Miroslav Vujasinović, Slobodan Vujasinović, Nebojša Djurišić, Tajda Keber
Vpliv klinične poti na izid zdravljenja bolnikov z akutnim pankreatitisom Miroslav Vujasinović, Apolon Marolt, Bojan Tepeš, Jana Makuc, Zdenko Kikec, Nace Robač
Ali so bolniki na antikoagulantni terapiji ustrezno zaščiteni pred krvavitvijo iz zgornjih prebavil? Milica Miljković, Miroslav Vujasinović, Martin Tretjak, Apolon Marolt, Bojan Tepeš, Karmen Klančnik
Rezultati obravnave bolnikov z akutno krvavitvijo iz zgornjih prebavil v splošni bolnišnici: analiza dveletnega obdobja Nace Robač, Miroslav Vujasinović, Apolon Marolt, Martin Tretjak
Biliarni ileus – prikaz dveh primerov Miroslav Vujasinović, Karmen Klančnik, Gregor Kunst, Simona Lavre
Seroprevalenca celiakije pri bolnikih s
sladkorno boleznijo tipa 1
Betka Popič, Miroslav Vujasinović, Jelka Zaletel, Jana Makuc, Metka Epšek Lenart, Marjana Predikaka, Bojan Tepeš
Eksokrina insuficienca pankreasa pri bolnikih s sladkorno boleznijo Miroslav Vujasinović, Jelka Zaletel, Bojan Tepeš, Betka Popič, Jana Makuc, Metka Epšek Lenart, Marjana Predikaka, Saša Rudolf
Eksokrina insuficienca pankreasa pri bolnikih s celiakijo Miroslav Vujasinović, Bojan Tepeš, Saša Rudolf
Eksokrina in endokrina insuficienca pankreasa po akutnem pankreatitisu Miroslav Vujasinović, Bojan Tepeš, Jana Makuc, Jelka Zaletel, Tjaša Vidmar, Saša Rudolf
Helicobacter pylori eradication rate in carinthian region of Slovenia, 2011-2012 Miroslav Vujasinović, Nace Robač, Samo Jeverica, Urša Dolinar, Bojan Tepeš
Is adherence to guidelines in treatment of patients with celiac disease satisfactory? Miroslav Vujasinović 
In Slovenian patients with primary biliary cirrhosis genetic polymorphism of glutation s-transferase (GSTP1) contribute to higher prevalence of concomitant autoimmune thyroid disease Katja Novak, Katja Zaletel, Vita Dolžan, Aleksandra Markovič
Permeabilnostni indeks pri bolnikih s celiakijo R. Janša, J. Tišler-Štuflek, G. Novak, J. Osredkar
Z liraglutidom povzročen akutni pankreatitis: prikaz primera Betka Popič, Karmen Klančnik, Miroslav Vujasinović
Hematemeza zaradi erozivnega duodenitisa pri maratoncih – prikaz dveh primerov Miroslav Vujasinović, Petra Kaplan
ARC sindrom – klinični primer Rok Orel, Jakob Zapušek, Gregor Nosan, Marjeta Sedmak, Tanja Kersnik Levart
Ustreznost predpisovanja zaviralcev protonske črpalke Miroslav Vujasinović, Martin Tretjak, Bojan Tepeš, Apolon Marolt, Milica Miljković, Karmen Klančnik
S kapecitabinom povzročen transmuralni miokardni infarkt – prikaz primera Miroslav Vujasinović, Zdenko Kikec, Cirila Slemenik Pušnik
Serious adverse events associated with ferric carboxymaltose administration in patients with inflammatory bowel disease treated with anti-TNF drugs Vanesa Anderle, Nejc Sever, Nataša Smrekar

Gastroenterolog
ISSN 1408–2756

Naslov uredništva
Zavod Gastroenterolog
Dunajska 106, 1000 Ljubljana, Slovenija
tel.+386 41 769 283

Spletna stran: SZGH.si

E-pošta: SloJouDD@gmail.com

Izdajatelj
Zavod Gastroenterolog in Slovensko združenje za gastroenterologijo in hepatologijo

Uredniški odbor
Bojan Tepeš, Milan Stefanovič, Stojan Potrč, Aleš Tomažič, Pavel Skok, Samo Plut, Rok Orel, Peter Popovič, Nina Zidar, Lojze Šmid, David Drobne, Arpad Ivanecz, Blaž Trotovšek, Andreja Ocepek

Odgovorni urednik
Borut Štabuc
E-pošta: borut.stabuc@gmail.com

Tehnični urednik
Urša Noč

Lektor
Melita Keber Jašović

Grafična priprava
Studio N, Tina Noč, s. p.

Gastroenterolog je glasilo Slovenskega združenja za gastroenterologijo in hepatologijo.

Gastroenterolog izhaja trikrat letno.

V reviji se upoštevajo enotna merila za rokopise, namenjene objavi v biomedicinskih revijah z zunanjo recenzijo.

Letna naročnina za člane Slovenskega združenja za gastroenterologijo in hepatologijo je vključena v članarino.

Opomba: Ta kolofon izraža stanje v času izdaje zadnje redne številke revije. Zaradi velikega števila sudelojočih lahko podatki zgornjim navedbam ne ustrezajo v celoti.
Kolofon z vsemi ustreznimi podatki za posamezno številko Gastroenterologa najdete v  vsebini številke.

Za izboljšanje vaše izkušnje na naši spletni strani uporabljamo piškotke.
Z vstopom na naše strani s piškotki soglašate.​