Gastroenterolog

Junij 2016 • letnik 20, suplement 1​​

Datum izdaje številke:
10/06/2016
Izdajatelj:
Slovensko združenje za gastroenterologijo in hepatologijo

Uvodnik

60 let gastroenterologije v Ljubljani – 45 let Klinike za gastroenterologijo (KOGE)

Bolezni prebavil so med najpogostejšimi internističnimi boleznimi. Zaradi omejene diagnostike in možnosti internističnega zdravljenja so se še v začetku 20. stoletja z gastroenterologijo ukvarjali predvsem abdominalni kirurgi. Začetek gastroenterologije v Ljubljani sega v leto 1905, ko so pričeli uporabljati Bizmutovo kašo kot kontrastno sredstvo za rentgensko pregledovane notranjih organov. Zaradi vse boljše endoskopske in slikovne diagnostike ter večjega vedenja o boleznih prebavil, postane gastroenterologija v drugi polovici 20. stoletja pomembna veja interne medicine. V sklopu interne interne klinike sta bila leta 1956 ustanovljena Gastroenterološki oddelek A na Interni kliniki v stavbi C današnjega Onkološkega inštituta, ki ga je vodil prof. dr. Jože Satler in Gastroenterološki oddelek na Polikliniki, ki ga je vodil prof. dr. Ivan Matko ml. Prvi oddelek je bil bolj usmerjen v zdravljenje jetrnih bolezni, drugi pa je bil usmerjen pretežno v diagnostiko in zdravljenje vseh bolezni prebavil.

Ogled revije

Ogled celotne številke revije Junij 2016 • letnik 20, suplement 1​​

Pregled prispevkov v reviji

60 let gastroenterologije v Ljubljani –
45 let Klinike za gastroenterologijo (KOGE)
Borut Štabuc
Diagnostični algoritmi pri značilnih simptomih bolezni prebavil David Drobne, Sebastian Stefanović, Borut Štabuc
Gastroezofagealna refluksna bolezen, ko zaviralci protonske črpalke ne pomagajo Luka Strniša
Novosti v diagnostiki in zdravljenju okužbe s Helicobacter pylori Samo Plut
Preprečevanje zapletov antiagregacijskega in antikoagulacijskega zdravljenja na prebavila ter ukrepanje ob krvavitvah iz prebavil Lojze Šmid
Akutni biliarni pankreatitis Matjaž Koželj
Diagnostika in zdravljenje hepatične encefalopatije Matjaž Hafner
Vodenje bolnika s portalno hipertenzijo pred in po endoskopskem zdravljenju Manfred Mervic
Obravnava bolnikov z vaskularnimi lezijami v prebavilih Mojca Pregrad Jereb
Spremljanje bolnikov s KVČB na medikamentoznem zdravljenju in zdravljenju z biološkimi učinkovinami; kdaj je potrebna hospitalizacija in kdaj kirurško zdravljenje Ivan Ferkolj
Funkcionalna trebušna bolečina Katja Novak
Malabsorbcija – Celiakija ali nekaj več? Rado Janša
Diagnostični algoritmi in zamejitev rakov prebavil Sanjo Finderle, Borut Štabuc

Gastroenterolog
ISSN 1408–2756

Naslov uredništva
Zavod Gastroenterolog
Dunajska 106, 1000 Ljubljana, Slovenija
tel.+386 41 769 283

Spletna stran: SZGH.si

E-pošta: SloJouDD@gmail.com

Izdajatelj
Zavod Gastroenterolog in Slovensko združenje za gastroenterologijo in hepatologijo

Uredniški odbor
Bojan Tepeš, Milan Stefanovič, Stojan Potrč, Aleš Tomažič, Pavel Skok, Samo Plut, Rok Orel, Peter Popovič, Nina Zidar, Lojze Šmid, David Drobne, Arpad Ivanecz, Blaž Trotovšek, Andreja Ocepek

Odgovorni urednik
Borut Štabuc
E-pošta: borut.stabuc@gmail.com

Tehnični urednik
Urša Noč

Lektor
Melita Keber Jašović

Grafična priprava
Studio N, Tina Noč, s. p.

Gastroenterolog je glasilo Slovenskega združenja za gastroenterologijo in hepatologijo.

Gastroenterolog izhaja trikrat letno.

V reviji se upoštevajo enotna merila za rokopise, namenjene objavi v biomedicinskih revijah z zunanjo recenzijo.

Letna naročnina za člane Slovenskega združenja za gastroenterologijo in hepatologijo je vključena v članarino.

Opomba: Ta kolofon izraža stanje v času izdaje zadnje redne številke revije. Zaradi velikega števila sudelojočih lahko podatki zgornjim navedbam ne ustrezajo v celoti.
Kolofon z vsemi ustreznimi podatki za posamezno številko Gastroenterologa najdete v  vsebini številke.

Za izboljšanje vaše izkušnje na naši spletni strani uporabljamo piškotke.
Z vstopom na naše strani s piškotki soglašate.​