Gastroenterolog

Junij 2020 • letnik 24, številka 1​​

Datum izdaje številke:
10/06/2020
Izdajatelj:
Slovensko združenje za gastroenterologijo in hepatologijo

Uvodnik

Leto 2020 je zaznamovala pandemija COVID-19, ki se marsikje po svetu pojavlja že v drugem valu. V tokratni številki zato objavljamo štiri tematske članke o vplivu okužbe z virusom SARS-CoV-2 na obravnavo bolnikov z različnimi boleznimi prebavnega trakta in jeter.
Skupno je objavljenih 11 člankov, 10 preglednih in en prikaz primera.

V prvem članku dr. Rihtaršič povzame vpletenost prebavil pri okuženih s SARS-CoV-2. Po doslej objavljenih raziskavah se gastrointestinalni simptomi – driska, slabost, bruhanje, bolečina v trebuhu, hujšanje in anoreksija pojavljajo pri približno polovici okuženih bolnikov. Velja si zapomniti, da je smiselno testiranje tistih posameznikov, ki so bili v stiku z okuženo osebo in zbolijo z akutno drisko vendar ob tem nimajo izraženih respiratornih simptomov.
Sledi pregledni članek dr. Harija na temo obravnave bolnikov z jetrnimi boleznimi, ki so hkrati okuženi s SARS-CoV-2. Poudarek članka je predvsem na organizaciji obravnave bolnikov z jetrnimi boleznimi med pandemijo. Povzeta so priporočila evropskih združenj, ki pa večinoma ne temeljijo na študijsko podprtih rezultatih.
Kmalu po začetku pandemije se je izkazalo, da ima vitamin D ugodne učinke na potek COVID-19. Dr. Siuka s sodelavci povzame fiziološke mehanizme preko katerih vitamin D vpliva na imunski sistem in na sam potek COVID19 bolezni.
Poleg priporočil za obravnavo jetrnih bolnikov, so strokovna združenja izdala priporočila za obravnavo bolnikov s KVČB, katerih osrednja poudarka sta nadaljevanje zdravljenja z že uvedenimi učinkovitimi zdravili in zmanjševanje izpostavljenosti kortikosteroidom.
Sledi prispevek o vodenju žensk s kronično vnetno črevesno boleznijo, pred zanositvijo, med nosečnostjo in po porodu. Zaradi strahu pred morebitnimi teratogenimi učinki jemanja zdravil v času nosečnosti, se pri mnogih ženskah s to boleznijo pojavljajo strahovi in dvomi glede nadaljevanja zdravljenja. Večina zdravil, ki jih uporabljamo za zdravljenje kronične vnetne črevesne bolezni, je tako v času nosečnosti, kot tudi dojenja varnih. Bolj kot morebitni stranski učinki zdravljenja, je za neugoden potek nosečnosti nevaren zagon osnovne bolezni.
Po izteku patenta nekaterih bioloških zdravil so se pojavila tako imenovana podobna biološka zdravila. Profesor Štabuc v preglednem članku povzame obstoječa biološka zdravila in predstavi najpomembnejše točke, ki jih moramo upoštevati pri podobnih bioloških zdravilih: ekstrapolacija indikacij, imunogenost, varnost in nocebo učinek.
Mikrobiota je postalo pomembno raziskovalno po-dročje ne le v gastroenterologiji, temveč tudi v številnih drugih kliničnih vejah medicine. Ne preseneča torej, da se mikrobiota vpleta v patofiziološke mehanizme KVČB. O tej novi temi nam v preglednem članku dr. Novak predstavi potencialne terapevtske intervencije, ki poskušajo zdraviti KVČB preko vpliva na strukturo in funkcijo mikrobioma.
Sledi še en članek na temo mikrobiote: dr. Primec natančno povzame povezavo med debelostjo kot kronično boleznijo in mikrobioto. Članek se osredotoča tudi na kratko verižne maščobne kisline, ki so glede na zadnja spoznanja prav tako vpletena v razvoj debelosti in nekatera druga patološka stanja.
Dobrodošel je pregled bolezni, ki jih povzročajo žolčni kamni. Ker gre za najbolj pogosta stanja s katerimi se srečujemo gastroenterologi je osvežitev tega znanja vedno koristna. Poleg opisov najpogostejših kliničnih zapletov zaradi žolčnih kamnov, so v prispevku opisani tudi kriteriji za oceno resnosti akutnega holecistitisa in holangitisa, kar nam pomaga pri odločanju za načrtovanje stopnje ukrepanja.
Upoštevaje pogosto uporabo imunoterapije za zdravljenje rakavih bolezni je pričakovati porast bolnikov s stranskimi učinki zaradi zdravljenje z zaviralci imunskih nadzornih točk. Stranski učinki na prebavilih so pogosti in sicer sta najpogostejša diareja s kolitisom. Pregledni članek na to temo je zato zelo dobrodošel in aktualen.
Tokratno izdajo zaključujemo s prikazom primera stresne kardiomiopatije oziroma tako imenovanega sindroma Takotsubo pri bolnici neposredno po diagnostični gastroskopiji.
Uredništvo se zahvaljuje vsem avtorjem, recenzentom, lektorju, sodelavcem in vsem, ki ste s svojim delom in objavo oglasov omogočili izid te številke Gastroenterologa.
V imenu uredništva vam želim prijetno in poučno branje.

Aleksandar Gavrić

Ogled revije

Ogled celotne številke revije Junij 2020 • letnik 24, številka 1​​

Pregled prispevkov v reviji

UvodnikAleksandar Gavrić
Vpletenost prebavil pri bolnikih okuženih s SARS-CoV-2Anja Rihtaršič, Borut Štabuc
Koronavirusna bolezen in bolezni jeterAndrej Hari
Vitamin D in COVID-19Darko Siuka, Alojz Ihan, Borut Štabuc, Marija Pfeifer
Priporočila mednarodnih združenj za obravnavo kronične vnetne črevesne bolezni med pandemijo COVID-19Jurij Hanžel
Biološka in podobna biološka zdravila za zdravljenje kronične vnetne črevesne bolezniBorut Štabuc
Obravnava in zdravljenje bolnikov s kronično vnetno črevesno boleznijo v reproduktivnem obdobjuNataša Smrekar
Kronična vnetna črevesna bolezen in črevesna mikrobiota: kje smo in kaj lahko pričakujemo v bodočeGregor Novak
Debelost, črevesna mikrobiota in kratkoverižne maščobne kislineMaša Primec
Žolčni kamniSanjo Finderle, Borut Štabuc, Samo Plut
Obravnava bolnikov z neželenimi učinki prebavnega sistema zaradi zdravljenja z zaviralci imunskih nadzornih točkSaša Golob
Redek zaplet neposredno po opravljeni diagnostični gastroskopijiTatjana Puc Kous

Slovenian Journal of Gastroenterology / Gastroenterolog
ISSN 1408–2756

Naslov uredništva
Zavod Gastroenterolog
Dunajska 106, 1000 Ljubljana, Slovenija
tel.+386 41 769 283

Spletna stran: SloJGastroenterology.com

E-pošta: editor@slojgastroenterology.com

Izdajatelj
Zavod Gastroenterolog in Slovensko združenje za gastroenterologijo in hepatologijo

Uredniški odbor
Bojan Tepeš, Milan Stefanovič, Stojan Potrč, Aleš Tomažič, Pavel Skok, Samo Plut, Rok Orel, Peter Popovič, Nina Zidar, Lojze Šmid, David Drobne, Arpad Ivanecz, Blaž Trotovšek, Andreja Ocepek

Odgovorni urednik
Borut Štabuc
E-pošta: borut.stabuc@gmail.com

Tehnični urednik
Urša Noč

Lektor
Melita Keber Jašović

Grafična priprava
Studio N

Slovenian Journal of Gastroenterology /
Gastroenterolog
je glasilo Slovenskega združenja za gastroenterologijo in hepatologijo.

Izhaja trikrat letno.

V reviji se upoštevajo enotna merila za rokopise, namenjene objavi v biomedicinskih revijah z zunanjo recenzijo.

Letna naročnina za člane Slovenskega združenja za gastroenterologijo in hepatologijo je vključena v članarino.

Opomba: Ta kolofon izraža stanje v času izdaje zadnje redne številke revije. Zaradi velikega števila sudelojočih lahko podatki zgornjim navedbam ne ustrezajo v celoti.
Kolofon z vsemi ustreznimi podatki za posamezno številko Gastroenterologa najdete v  vsebini številke.

Za izboljšanje vaše izkušnje na naši spletni strani uporabljamo piškotke.
Z vstopom na naše strani s piškotki soglašate.​