Gastroenterolog

Maj 2008 • letnik 12, številka 1​​

Datum izdaje številke:
10/05/2008
Izdajatelj:
Slovensko združenje za gastroenterologijo in hepatologijo

Uvodnik

Gastroenterolog je glasilo Slovenskega združenja za gastroenterologijo in hepatologijo, ki združuje specialiste različnih strok. Izhaja dvakrat letno in postaja vsebinsko vse boljše. V zadnjih letih prejema uredništvo vse več strokovnih in preglednih prispevkov in prikazov zanimivih kliničnih primerov s področja internistike, še posebej gastroenterologije, pediatrije, kirurgije, rentgenologije, koloproktologije in splošne medicine. Zaradi sprotne in hitre obravnave prispelih prispevkov smo morali razširiti strokovni uredniški odbor. Le-ta takoj pregleda vse prejete članke, jih razvrsti in vsak članek pošlje dvema izbranima recenzentoma. Po recenziji in po morebitnih avtorskih popravkih vse prispevke pregleda lektor. Lektorirane članke ponovno pregleda strokovni uredniški odbor, vnese morebitne popravke in se v primeru nejasnosti posvetuje z avtorjem prispevka.

S to številko začenjamo novo rubriko »pismo uredniku«, ki je namenjena pomembnim strokovnim in organizacijskim novostim s področja gastroenterologije. V tej obliki tokrat objavljamo priporočila za zdravljenje Crohnove bolezni in ulceroznega kolitisa s tarčnimi (biološkimi) učinkovinami, kot sta infliksimab in adalimumab.

Sedeminštirideseto redno spomladansko srečanje SZGH v Rogaški Slatini je tokrat posvečeno boleznim trebušne slinavke. Kljub temu da naša revija ni zbornik predavanj, smo zaprosili nekatere predavatelje, da svoj doslej še neobjavljeni prispevek objavijo v Gastroenterologu. Med 21 prispevki, ki bodo predstavljeni na srečanju, jih je uredništvo izbralo 7:
• priporočila za smotrno uporabo antibiotikov pri akutnem pankreatitisu;
• opis dveh redkejših oblik pankreatitisa – avtoimunske in hereditarne –, ki sta kljub svoji redkosti še kako pomembni zaradi načina zdravljenja in zaradi nevarnosti za nastanek raka;
• zanimivo retrospektivno raziskavo, ki je pokazala, da je nepojasnjenega akutnega pankreatitisa pri bolnikih, zdravljenih na KO za gastroenterologijo UKC, okoli 20 %;
• prispevek o kroničnem pankreatitisu zaradi škodljivih razvad, posebej pa zaradi biliarne etiologije, ki vse bolj narašča;
• predstavitev nove klasifikacije pankreatitisov, ki poskuša nadomestiti dosedanje, katerih pomanjkljivost je bila, da niso skupno vrednotile pomena klinične slike, nevarnostnih in prognostičnih dejavnikov;
• prispevek o gastroezofagealni refluksni bolezni s prikazom vseh diagnostičnih in terapevtskih možnosti, predvsem pri dolgotrajni obravnavi;
• poročilo o kliničnem primeru zlatenice, v katerem avtorja prikazujeta algoritem za diagnozo in zdravljenje.

Zahvaljujemo se vsem avtorjem, recenzentom, sodelavcem in sponzorjem, ki so omogočili izid 1. številke letošnjega Gastroenterologa. Prepričani smo, da so strokovni prispevki na visoki strokovni ravni, za vse zanimivo branje, tudi v pomoč pri vsakdanjem delu ter spodbuda za nadaljnje znanstveno raziskovalno delo na področju gastroenterologije in hepatologije.

Prof. dr. Borut Štabuc, glavni urednik

Ogled revije

Ogled celotne številke revije Maj 2008 • letnik 12, številka 1​​

Pregled prispevkov v reviji

UvodnikBorut Štabuc
Priporočila za zdravljenje bolnikov s kronično vnetno črevesno boleznijo z biološkimi zdraviliIvan Ferkolj
Obvladovanje okužbe pri vnetju trebušne slinavkeBojana Beović
Avtoimunski pankreatitis – prikaz primeraDavorin Dajčman
Hereditarni pankreatitisLojze M. Šmid, Borut Štabuc
Nepojasnjeni akutni pankreatitisMiroslav Vujasinović, Nataša Smrekar, Marko Miklič
Akutni pankreatitis pri otrokuRok Orel
Kronični pankreatitis – definicija in klasifikacijaSamo Plut, Srečko Štepec
Nevroendokrini tumorji trebušne slinavkeErika Kovačič-Palli
Intra- in ekstrahepatična holestaza – prikaz primeraAnja Brodnjak, Matjaž Hafner
Vzdrževalno zdravljenje bolnikov z gastroezofagealno refluksno boleznijoBojan Tepeš

Gastroenterolog
ISSN 1408–2756

Naslov uredništva
Zavod Gastroenterolog
Dunajska 106, 1000 Ljubljana, Slovenija
tel.+386 41 769 283

Spletna stran: SZGH.si

E-pošta: SloJouDD@gmail.com

Izdajatelj
Zavod Gastroenterolog in Slovensko združenje za gastroenterologijo in hepatologijo

Uredniški odbor
Bojan Tepeš, Milan Stefanovič, Stojan Potrč, Aleš Tomažič, Pavel Skok, Samo Plut, Rok Orel, Peter Popovič, Nina Zidar, Lojze Šmid, David Drobne, Arpad Ivanecz, Blaž Trotovšek, Andreja Ocepek

Odgovorni urednik
Borut Štabuc
E-pošta: borut.stabuc@gmail.com

Tehnični urednik
Urša Noč

Lektor
Melita Keber Jašović

Grafična priprava
Studio N, Tina Noč, s. p.

Gastroenterolog je glasilo Slovenskega združenja za gastroenterologijo in hepatologijo.

Gastroenterolog izhaja trikrat letno.

V reviji se upoštevajo enotna merila za rokopise, namenjene objavi v biomedicinskih revijah z zunanjo recenzijo.

Letna naročnina za člane Slovenskega združenja za gastroenterologijo in hepatologijo je vključena v članarino.

Opomba: Ta kolofon izraža stanje v času izdaje zadnje redne številke revije. Zaradi velikega števila sudelojočih lahko podatki zgornjim navedbam ne ustrezajo v celoti.
Kolofon z vsemi ustreznimi podatki za posamezno številko Gastroenterologa najdete v  vsebini številke.

Za izboljšanje vaše izkušnje na naši spletni strani uporabljamo piškotke.
Z vstopom na naše strani s piškotki soglašate.​