Gastroenterolog

Maj 2009 • letnik 13, številka 1​​

Datum izdaje številke:
10/05/2009
Izdajatelj:
Slovensko združenje za gastroenterologijo in hepatologijo

Uvodnik

V letu 2008 se je na Bledu odvil 2. kongres Slovenskega združenja za gastroenterologijo in hepatologijo z mednarodno udeležbo. V času kongresa smo izdali dva suplementa revije Gastroenterolog, nekaj predavateljev pa smo zaprosili, da svoje prispevke s kongresa in extenso predstavijo v redni številki revije.

V letošnji pomladanski številki Gastroenterologa tako z veseljem objavljamo tri izvirne raziskovalne prispevke.
M. Lučovnik in M. Omejc poročata o pomenu resekcijskih robov pri kirurškem zdravljenju raka danke. Retrospektivna raziskava, ki je zaobjela obdobje 5 let in 117 bolnikov, je pokazala, da je bil radialni resekcijski rob prognostično pomembnejši od distalnega, hkrati pa je bil stadij tumorja ob operaciji neodvisen napovedni dejavnik.
V podobno obširni raziskavi J. Makuc in Z. Kikec analizirata obravnavo bolnikov z akutnim pankreatitisom v SB Slovenj Gradec. Potek bolezni in izid zdravljenja v raziskavi sta primerljiva z objavljenimi v literaturi. Poudarjata, da ima alkohol pomembno vlogo pri nastanku bolezni in da ostaja razmeroma precejšen delež primerov etiološko še vedno nepojasnjen.
O nepojasnjenem akutnem pankreatitisu pišejo v svojem prispevku M. Vujasinović, N. Smrekar in M. Miklič. V analizi opozarjajo na vlogo zdravil pri nastanku pankreatitisa, na pomen družinske anamneze in možnost objektivnega odkrivanja škodljivega pitja alkohola z določanjem CDT.
Dragocen prispevek h kvalitetnejši obravnavi bolnikov z akutnim pankreatitisom v UKC Ljubljana sta gotovo dala M. Koželj in M. Mervic z izdelavo klinične poti. V prispevku jedrnato povzemata pomembne vidike diagnostike, spremljanja stanja in zdravljenja teh bolnikov.
V prispevku o atreziji požiralnika M. Vintar in sodelavci poročajo o bolniku, ki je bil operiran pred 14 leti. Ob poročilu o primeru podajajo pregled zdravljenja in možnih dolgoročnih zapletov.
M. Stefanovič v svojem preglednem prispevku o cističnih spremembah trebušne slinavke predstavlja pristope v njihovi diagnostiki in zdravljenju ter možnosti maligne alteracije nekaterih tovrstnih lezij.
M. Goetz v kratkem preglednem prispevku predstavlja novosti pri uporabi mikroskopije in vivo, pridružene endoskopski preiskavi.
V preglednem prispevku o vlogi nekislega gastroezofagealnega refluksa pri gastrogastroezofagealni refluksni bolezni R. Orel opozarja na vlogo intraluminalne impedančne metode. Ta omogoča zaznavo tako kislega kot tudi nekislega refluksa in je dragocena zlasti pri bolnikih, pri katerih simptomi vztrajajo kljub zdravljenju z zaviralci protonske črpalke.
D. Dajčman v svojem prispevku o učinkih popolne parenteralne prehrane in citotoksičnih zdravil na delovanje jeter opredeljuje mehanizme škodljivega delovanja in podaja priporočila, kako se izogniti hepatotoksičnim učinkom.
V svojem drugem preglednem prispevku R. Orel piše o vlogi črevesne mikroflore pri nastanku kroničnih vnetnih črevesnih bolezni. Ob tem predstavlja vlogo probiotikov in prebiotikov pri poskusih spreminjanja sestave črevesne mikroflore in njihovo morebitno klinično uporabnost.
Tokratno pismo uredniku, ki ga je napisala Ž. Mrevlje, je namenjeno opisu pomembne vloge prehrane v obravnavi bolnikov s Crohnovo boleznijo, ki so pogosto prehransko ogroženi.

Uredništvo se zahvaljuje vsem avtorjem za poslane prispevke, recenzentom za dragoceno pomoč, bralcem in oglaševalcem pa za podporo pri obstoju slovenske gastroenterološke revije.

Prof. dr. Borut Štabuc, urednik

Ogled revije

Ogled celotne številke revije Maj 2009 • letnik 13, številka 1​​

Pregled prispevkov v reviji

UvodnikBorut Štabuc
Pomen resekcijskih robov pri kirurškem zdravljenju raka dankeMiha Lučovnik, Mirko Omejc
Akutni pankreatitis – analiza obravnave bolnikov v Splošni bolnišnici Slovenj GradecJana Makuc, Zdenko Kikec
Nepojasnjeni akutni pankreatitisMiroslav Vujasinović, Nataša Smrekar, Marko Miklič
Akutni pankreatitis – klinična potMatjaž Koželj, Manfred Mervic
Atrezija požiralnika in traheoezofagealna fistulaMateja Vintar-Spreitzer, Vasilija Maček, Miha Sok, Rok Orel
Cistične spremembe trebušne slinavkeMilan Stefanovič
Konfokalna endomikroskopija: mikroskopija ob endoskopijiMartin Goetz
Vloga nekislega gastroezofagealnega refluksa pri gastroezofagealni refluksni bolezni in njegova diagnoza z intraluminalno impedančno metodoRok Orel
Učinki popolne parenteralne prehrane in citotoksičnih zdravil na jetrno funkcijoDavorin Dajčman
Vloga črevesne mikroflore pri nastanku kroničnih vnetnih črevesnih bolezniin možnosti njenega spreminjanjaRok Orel
Prehranska obravnava bolnikov s Crohnovo boleznijoŽiva Mrevlje

 

Slovenian Journal of Gastroenterology / Gastroenterolog
ISSN 1408–2756

Naslov uredništva
Zavod Gastroenterolog
Dunajska 106, 1000 Ljubljana, Slovenija
tel.+386 41 769 283

Spletna stran: SloJGastroenterology.com

E-pošta: editor@slojgastroenterology.com

Izdajatelj
Zavod Gastroenterolog in Slovensko združenje za gastroenterologijo in hepatologijo

Uredniški odbor
Bojan Tepeš, Milan Stefanovič, Stojan Potrč, Aleš Tomažič, Pavel Skok, Samo Plut, Rok Orel, Peter Popovič, Nina Zidar, Lojze Šmid, David Drobne, Arpad Ivanecz, Blaž Trotovšek, Andreja Ocepek

Odgovorni urednik
Borut Štabuc
E-pošta: borut.stabuc@gmail.com

Tehnični urednik
Urša Noč

Lektor
Melita Keber Jašović

Grafična priprava
Studio N

Slovenian Journal of Gastroenterology /
Gastroenterolog
je glasilo Slovenskega združenja za gastroenterologijo in hepatologijo.

Izhaja trikrat letno.

V reviji se upoštevajo enotna merila za rokopise, namenjene objavi v biomedicinskih revijah z zunanjo recenzijo.

Letna naročnina za člane Slovenskega združenja za gastroenterologijo in hepatologijo je vključena v članarino.

Opomba: Ta kolofon izraža stanje v času izdaje zadnje redne številke revije. Zaradi velikega števila sudelojočih lahko podatki zgornjim navedbam ne ustrezajo v celoti.
Kolofon z vsemi ustreznimi podatki za posamezno številko Gastroenterologa najdete v  vsebini številke.

Za izboljšanje vaše izkušnje na naši spletni strani uporabljamo piškotke.
Z vstopom na naše strani s piškotki soglašate.​