Gastroenterolog

Maj 2015 • letnik 19, številka 1​​

Datum izdaje številke:
10/05/2015
Izdajatelj:
Slovensko združenje za gastroenterologijo in hepatologijo

Uvodnik

Gastroenterolog je glasilo Slovenskega združenja za gastroenterologijo in hepatologijo. Je revija z zunanjo recenzijo, ki izhaja dvakrat letno od 1997 leta. V reviji objavljamo slovenska priporočila za obravnavo bolezni prebavil, pregledne strokovne in raziskovalne članke ter zanimive klinične primere s področja interne medicine, še posebej gastroenterologije, abdominalne kirurgije, koloproktologije, pediatrije, radiologije, patologije in družinske medicine.

Nedvomno je CT kolonografija najboljša radiološka metoda za preiskovanje debelega črevesa in danke. Evropsko združenje za gastrointestinalno in abdominalno radiologijo (ESGAR) je pred kratkim izdalo dopolnjena priporočila za opravljanje CT kolonografije, ki so povzeta v preglednem članku o CT kolonografiji.
Določanja kalprotektina v blatu nam lahko pomaga v diagnostiki, določanju aktivnosti in ugotavljanju prognoze bolnikov s kronično vnetno črevesno boleznijo, saj koncentracija kalprotektina korelira z endoskopsko ugotovljeno aktivnost bolezni.
Hepatična encefalopatija (HE) se kaže s širokim spektrom nevroloških in/ali psihiatričnih simptomov, od subkliničnih sprememb do kome. Lahko poteka klinično očitno ali prikrito (minimalna HE). Diagnozo postavimo z izključitvijo drugih vzrokov možganskih motenj. Povišana vrednost serumskega amonijaka nima diagnostičnega in prognostičnega pomena in ne vpliva na razvrstitev HE pri bolnikih s kronično jetrno boleznijo. Pri bolnikih s HE popolna omejitev beljakovin v prehrani ni potrebna.
Klinična prehrana je postala del celostne obravnave bolnika, saj lahko ustrezna prehranska podpora izboljša potek zdravljenja. Med zdravstvenim osebjem so še vedno, kljub poročilom številnih raziskav, še vedno pogosta zmotna prepričanja o pomenu enteralne in parenteralne prehrane.
V retrospektivni analizi 343 bolnikov so ugotavljali variabilnost ERCP posegov glede na posamezne endoskopiste, odstotek uspešnosti in neželene učinke. Obenem so želeli ugotvitil kazalce za izboljšanje kakovosti ERCP.
Opisan je primer mlajše bolnice, ki je vrsto let trpela zaradi krčevitih abdominalnih bolečin, drisk, hujšanja in slabega počutja. Vzrok težav je bila kronična okužba z Giardio lamblio.
Biliarni ileus je redka oblika intestinalne obstrukcije. V primeru 74-letnega bolnika z biliarnim ileusom je opisana diagnostika in zdravljenje.
Za naslovnico smo izbrali sliko Rogaške Slatine, ki je od 1971 leta, ko je bilo prvo strokovno srečanje gastroenterologov domicil slovenskih gastroenterologov. Ob tokratnem 61. Strokovnem srečanju smo organizirali že tretje mednarodno srečanje AAD (Alpe, Adria, Donava).
Uredništvo se zahvaljuje vsem avtorjem, recenzentom, sodelavcem in sponzorjem, ki ste s svojim delom in objavo oglasov omogočili izid nove številke Gastroenterologa. Prepričani smo, da so tudi tokrat prispevki na visoki strokovni ravni, za vse zanimivo branje, tudi v pomoč pri vsakdanjem delu in predvsem mladim spodbuda za nadaljnje znanstveno raziskovalno delo v gastroenterologiji.

Prof. dr. Borut Štabuc, urednik

Ogled revije

Ogled celotne številke revije Maj 2015 • letnik 19, številka 1​​

Pregled prispevkov v reviji

UvodnikBorut Štabuc
Hepatična encefalopatija pri kronični jetrni bolezniMatjaž Hafner
Pregled ERCP dejavnosti v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor v obdobju treh let z oceno kakovosti na podlagi samoocene opravljenega delaDavorin Dajčman, Andreja Ocepek
Pomen fekalnega kalprotektina pri kronični vnetni črevesni bolezniTina Kurent, David Drobne
CT kolonografijaPavel Kavčič, Barbara Rus Gadžijev, Peter Popovič
Miti o parenteralni prehrani in z dokazi podprta medicina Rihard Knafelj
Giardia lamblia kot vzrok kronične driske – prikaz primeraZdenko Kikec, Miroslav Vujasinović, Irena Piltaver Vajdec
Biliarni ileus – poročilo o primeruMiroslav Vujasinovič, Karmen Klančnik, Gregor Kunst, Simona Lavre

Slovenian Journal of Gastroenterology / Gastroenterolog
ISSN 1408–2756

Naslov uredništva
Zavod Gastroenterolog
Dunajska 106, 1000 Ljubljana, Slovenija
tel.+386 41 769 283

Spletna stran: SloJGastroenterology.com

E-pošta: editor@slojgastroenterology.com

Izdajatelj
Zavod Gastroenterolog in Slovensko združenje za gastroenterologijo in hepatologijo

Uredniški odbor
Bojan Tepeš, Milan Stefanovič, Stojan Potrč, Aleš Tomažič, Pavel Skok, Samo Plut, Rok Orel, Peter Popovič, Nina Zidar, Lojze Šmid, David Drobne, Arpad Ivanecz, Blaž Trotovšek, Andreja Ocepek

Odgovorni urednik
Borut Štabuc
E-pošta: borut.stabuc@gmail.com

Tehnični urednik
Urša Noč

Lektor
Melita Keber Jašović

Grafična priprava
Studio N

Slovenian Journal of Gastroenterology /
Gastroenterolog
je glasilo Slovenskega združenja za gastroenterologijo in hepatologijo.

Izhaja trikrat letno.

V reviji se upoštevajo enotna merila za rokopise, namenjene objavi v biomedicinskih revijah z zunanjo recenzijo.

Letna naročnina za člane Slovenskega združenja za gastroenterologijo in hepatologijo je vključena v članarino.

Opomba: Ta kolofon izraža stanje v času izdaje zadnje redne številke revije. Zaradi velikega števila sudelojočih lahko podatki zgornjim navedbam ne ustrezajo v celoti.
Kolofon z vsemi ustreznimi podatki za posamezno številko Gastroenterologa najdete v  vsebini številke.

Za izboljšanje vaše izkušnje na naši spletni strani uporabljamo piškotke.
Z vstopom na naše strani s piškotki soglašate.​