Gastroenterolog

Maj 2018 • letnik 22, številka 1

Datum izdaje številke:
29/05/2018
Izdajatelj:
Slovensko združenje za gastroenterologijo in hepatologijo

Uvodnik

Gastroenterolog je revija z zunanjo recenzijo, ki izhaja dvakrat letno od 1997. leta. Uredništvo izbira recenzente, poskrbi za lektoriranje, tisk in financiranje revije. V reviji objavljamo raziskovalne članke, pregledne strokovne članke in zanimive klinične primere s področja medicine, še posebej gastroenterologije, abdominalne kirurgije, koloproktologije, pediatrije, radiologije, patologije in družinske medicine. Recenzirane in lektorirane članke objavimo najkasneje v osmih mesecih od prejetja članka. Zaradi vse večjega števila poslanih člankov smo se v uredništvu odločili, da bomo letos pričeli izdajati tri redne številke. V tokratni številki objavljamo 13 člankov. Posebej želim opozoriti na tri raziskovalne in tri pregledne strokovne članke.

Presaditev jeter je uveljavljen način zdravljenja bolnikov s holestatičnimi jetrnimi boleznimi, kot sta primarni sklerozirajoči holangitis in primarni biliarni holangitis. V Sloveniji smo do konca leta 2017 presadili jetra 302 bolnikoma, njihovo 5-letno preživetje je 76,3 %. 63 (21 %) bolnikov je bilo transplantiranih zaradi holestatičnih jetrnih bolezni, njihovo 5-letno preživetje je 86,7 %.
Elektrokemoterapija je za sedaj primerna metoda zdravljenja malignih jetrnih tumorjev pri bolnikih z zmanjšano jetrno funkcijo zaradi jetrne ciroze in pridruženih bolezni, kjer standardno lokalno zdravljenje ni primerno. Elektrokemoterapija primarnih jetrnih tumorjev je bil uspešen način zdravljenja pri 10 bolnikih. Pri 16 od 17 zdravljenih jetrnih lezij so ugotovili popolni odgovor.
Zdraviliško zdravljenje je pomemben del celostne obravnave bolnika, ki vpliva na čimprejšnje okrevanje po zdravljenju. Prepoznavanje prehranske ogroženosti, pogostih funkcionalnih težav in celostna rehabilitacija izboljšajo kakovost življenja. Sistematično, osem letno spremljanje več kot 400 bolnikov po operaciji raka želodca, kolorektalnega raka in bolnikov s kronično vnetno črevesno boleznijo je pokazalo, da štirinajst dnevna rehabilitacija pomembno izboljša kakovost življenja, še posebej stanje prehranjenosti in telesne zmogljivosti ter pomembno zmanjša stopnjo bolečine, težave pri hranjenju in motnje pri odvajanju blata.
Tumorski označevalci služijo za oceno zdravljenja in ponovitve bolezni po zdravljenju raka. Pri nekaterih vrstah raka lahko raven tumorskih označevalcev odraža odgovor na zdravljenje in prognozo bolezni. Tumorskih označevalcev ne smemo uporabljati v zgodnji diagnostiki raka, ker niso specifični za določeno vrsto raka, niso zvišani pri vseh bolnikih z rakom, še posebej v zgodnjem obdobju bolezni in ker so lahko zvišani tudi pri benignih boleznih.
Incidenca benignih jetrnih lezij, predvsem zaradi večje dostopnosti do slikovne dignostike, narašča. Z dokazi podprta priporočila so namenjena izboljšanju obravnave bolnikov z najpogostejšimi benignimi jetrnimi tumorji in zmanjšanju števila nepotrebnih slikovnih preiskav ter invazivnih kirurških posegov. Priporočila za obravnavo bolnikov z benignimi jetrnimi tumorji so v prirejena po evropskih in ameriških smernicah.
Biološka (tarčna) zdravila imajo v primerjavi z dosedanjim zdravljenjem s klasičnimi imunosupresivi manj zapletov. Po evropskih priporočilih je opisanih sedemnajst skupin bolnikov, ki niso primerni za zdravljenje s sistemsko delujočimi imunosupresivi. Največje tveganje za zaplete imunosupresivnega zdravljenja imajo starostniki, bolniki s pridruženimi kroničnimi boleznimi, aktivnimi vnetji in okužbami ter bolniki po prebolelem raku.
Uredništvo se zahvaljuje vsem avtorjem, recenzentom, lektorju, sodelavcem in vsem, ki ste s svojim delom in objavo oglasov omogočili izid te številke Gastroenterologa.

Prof. dr. Borut Štabuc, urednik

Ogled revije

Ogled celotne številke revije Maj 2018 • letnik 22, številka 1

Pregled prispevkov v reviji

UvodnikBorut Štabuc
Klasični tumorski označevalci v klinični praksiJoško Osredkar
Priporočila za obravnavo benignih jetrnih tumorjevBlaž Trotovšek, Mihajlo Đokić, Miha Petrič, Žan Čebron
Nove smernice prehranske obravnave bolnikov s kronično vnetno črevesno boleznijoAndreja Ocepek
Presaditev jeter pri bolnikih s holestatičnimi boleznimi jeterMarija Ribnikar, Marjana Turk-Jerovšek, Jurij Hanžel, Borut Štabuc
Bolniki s kronično vnetno črevesno boleznijo, ki so manj primerni za zdravljenje s sistemsko delujočimi imunosupresiviGregor Novak, Borut Štabuc
Elektrokemoterapija primarnih jetrnih tumorjevMihajlo Đokić, Blaž Trotovšek, Miha Petrič, Žan Čebron
Eksokrina insuficienca trebušne slinavke po gastrointestinalnih kirurških posegihZdravko Štor
Prehranska obravnava bolnikov na zdraviliškem zdravljenju v Zdravlišču Rogaška Slatina – prikaz celovite obravnave in spremljanja rezultatov Anita Kek Ljubec, Suzana Lazarova, Anja Kerec
Uporaba elastografije v diagnostiki portalne hipertenzijeAndrej Hari
CT ocena zamejenosti karcinoma želodcaBarbara Rus Gadžijev, Manca Garbajs
Ponoven spontan razpok hepatoceličnega karcinoma: prikaz primeraIrena Plahuta, Mihael Jelenko, Stojan Potrč, Arpad Ivanecz
Prikaz primera bolnika z več zapleti kroničnega pankreatitisaAndrej Hari, Katja Tepeš

Slovenian Journal of Gastroenterology / Gastroenterolog
ISSN 1408–2756

Naslov uredništva
Zavod Gastroenterolog
Dunajska 106, 1000 Ljubljana, Slovenija
tel.+386 41 769 283

Spletna stran: SloJGastroenterology.com

E-pošta: editor@slojgastroenterology.com

Izdajatelj
Zavod Gastroenterolog in Slovensko združenje za gastroenterologijo in hepatologijo

Uredniški odbor
Bojan Tepeš, Milan Stefanovič, Stojan Potrč, Aleš Tomažič, Pavel Skok, Samo Plut, Rok Orel, Peter Popovič, Nina Zidar, Lojze Šmid, David Drobne, Arpad Ivanecz, Blaž Trotovšek, Andreja Ocepek

Odgovorni urednik
Borut Štabuc
E-pošta: borut.stabuc@gmail.com

Tehnični urednik
Urša Noč

Lektor
Melita Keber Jašović

Grafična priprava
Studio N

Slovenian Journal of Gastroenterology /
Gastroenterolog
je glasilo Slovenskega združenja za gastroenterologijo in hepatologijo.

Izhaja trikrat letno.

V reviji se upoštevajo enotna merila za rokopise, namenjene objavi v biomedicinskih revijah z zunanjo recenzijo.

Letna naročnina za člane Slovenskega združenja za gastroenterologijo in hepatologijo je vključena v članarino.

Opomba: Ta kolofon izraža stanje v času izdaje zadnje redne številke revije. Zaradi velikega števila sudelojočih lahko podatki zgornjim navedbam ne ustrezajo v celoti.
Kolofon z vsemi ustreznimi podatki za posamezno številko Gastroenterologa najdete v  vsebini številke.

Za izboljšanje vaše izkušnje na naši spletni strani uporabljamo piškotke.
Z vstopom na naše strani s piškotki soglašate.​