Gastroenterolog

November 2010 • letnik 14, številka 1​​

Datum izdaje številke:
10/05/2010
Izdajatelj:
Slovensko združenje za gastroenterologijo in hepatologijo

Ogled revije

Ogled celotne številke revije November 2010 • letnik 14, številka 1​​

Pregled prispevkov v reviji

Jetrnocelični karcinom. Priporočila za obravnavoBorut Štabuc, Rado Janša, Dragan Stanisavljevič, Valentin Sojar, Maja Podkrajšek, Mojca Glušič, Peter Popovič, Dubravka Vidmar
Poškodbe jeterBlaž Trotovšek
Budd-Chiarijev sindromMatej Horvat, Matevž Škerget, Matjaž Hafner
Prikrita  in nepojasnjena krvavitev iz črevesa – Heydejev sindromŽiva Mrevlje, Borut Štabuc
Divertikulitis – pogled abdominalnega kirurgaGregor Norčič
Humani papilomski virusi in skvamoznocelični rak zadnjikaPavle Košorok
Biološka zdravila v zdravljenju otrok in mladostnikov s kronično vnetno črevesno boleznijo Darja Urlep Žužej, Dušanka Mičetić-Turk, Jernej Dolinšek 
Smernice za zdravljenje hepatitisa CMojca Matičič

Slovenian Journal of Gastroenterology / Gastroenterolog
ISSN 1408–2756

Naslov uredništva
Zavod Gastroenterolog
Dunajska 106, 1000 Ljubljana, Slovenija
tel.+386 41 769 283

Spletna stran: SloJGastroenterology.com

E-pošta: editor@slojgastroenterology.com

Izdajatelj
Zavod Gastroenterolog in Slovensko združenje za gastroenterologijo in hepatologijo

Uredniški odbor
Bojan Tepeš, Milan Stefanovič, Stojan Potrč, Aleš Tomažič, Pavel Skok, Samo Plut, Rok Orel, Peter Popovič, Nina Zidar, Lojze Šmid, David Drobne, Arpad Ivanecz, Blaž Trotovšek, Andreja Ocepek

Odgovorni urednik
Borut Štabuc
E-pošta: borut.stabuc@gmail.com

Tehnični urednik
Urša Noč

Lektor
Melita Keber Jašović

Grafična priprava
Studio N

Slovenian Journal of Gastroenterology /
Gastroenterolog
je glasilo Slovenskega združenja za gastroenterologijo in hepatologijo.

Izhaja trikrat letno.

V reviji se upoštevajo enotna merila za rokopise, namenjene objavi v biomedicinskih revijah z zunanjo recenzijo.

Letna naročnina za člane Slovenskega združenja za gastroenterologijo in hepatologijo je vključena v članarino.

Opomba: Ta kolofon izraža stanje v času izdaje zadnje redne številke revije. Zaradi velikega števila sudelojočih lahko podatki zgornjim navedbam ne ustrezajo v celoti.
Kolofon z vsemi ustreznimi podatki za posamezno številko Gastroenterologa najdete v  vsebini številke.

Za izboljšanje vaše izkušnje na naši spletni strani uporabljamo piškotke.
Z vstopom na naše strani s piškotki soglašate.​