Gastroenterolog

November 2016 • letnik 20, številka 2​​

Datum izdaje številke:
29/11/2016
Izdajatelj:
Slovensko združenje za gastroenterologijo in hepatologijo

Uvodnik

V drugi letošnji številki Gastroenterologa objavljamo dvanajst izbranih prispevkov, med katerimi so štirje dragocen plod lastnega raziskovalnega dela.

Objavljena analiza uspeha zdravljenja okužbe s Helicobacter pylori, ki je nastala na podlagi podatkov, zbranih za evropski register, je pokazala, da je eradikacijsko zdravljenje prvega reda uspešno pri 85 % bolnikov. Uspešnost zdravljenja drugega reda je odvisna od izbrane sheme in znaša med 65 in 100 %. V Sloveniji preparatov z bizmutom in tetraciklina še vedno ni na tržišču, kar pri zdravljenju v drugem in tretjem redu pedstavlja resno oviro. Drug prispevek, ki je posvečen problematiki okužbe s H. pylori, prinaša pregled diagnostičnih metod, namenjenih njenemu odkrivanju in preveranju uspešnosti zdravljenja. Najvišjo občutljivost in specifičnost med ustaljenimi metodami nudi patohistološki pregled odvzemkov želodčne sluznice, v prihodnosti pa lahko v odkrivanju prisotnosti H. pylori pričakujemo vse pogostejšo uporabo polimerazne verižne reakcije. Ta poleg visoke občutljivosti in specifičnosti namreč nudi tudi možnost ugotavljanja rezistence H. pylori na fluorokinolone in klaritromicin, pri čemer je izvid znan neprimerno hitreje, kot ob klasičnenm gojenju H. pylori v mikrobiološkem gojišču.
Zanimiva je tudi objavljena analiza rezultatov državnega programa presejanja in zgodnjega odkrivanja raka in predrakavih sprememb debelega črevesa in danke. Eden najpomembnejših dejavnikov za uspešnost tovrstnih programov je odzivnost ciljne populacije. Glede na objavljene rezultate ankete o razlogih za neodzivnost bi bilo morda k programu mogoče pritegniti še koga. V sklopu programa smo v prvih dveh krogih našli 1.409 bolnikov z rakom debelega črevesa, od tega dve tretjini v stadiju I in II, kar se bo v prihodnjih letih zanesljivo odrazilo v upadu stopnje umrljivosti. Hiter porast pojavnosti raka črevesa ob začetku programa in upad pojavnosti, ki ga vidimo v zadnjih letih, sta le navidezna in sta pričakovana posledica začetka sistematičnega presejanja. Pravi upad pojavnosti, ki bo posledica odkritih in odstranjenih predrakavih sprememb, nas čaka šele v prihodnjih letih. Pomembna skupina predrakavih sprememb v črevesu so serirane lezije, ki jih ob kolonoskopiji težje odkrijemo; pregledni prispevek povzema njihovo razdelitev in podaja načela endoskopske resekcije ter sledenja.
Redke napotitve bolnikov z rakom širokega črevesa na genetsko svetovanje so vzpodbudile raziskavo o odnosu naših članov do onkološkega genetskega svetovanja. Avtorji menijo, da je osrednji razlog za nizko število napotitev nepoznavanje indikacij in predlagajo organizirano izobraževanje članov SZGH. Povsem jasno je, da je skrbnejše odkrivanje bolnikov z dednim rakom nujno. V želji po sistematičnem pristopu bi bilo smiselno pretehtati, kdo od zdravnikov, ki smo udeleženi v razdrobljenem procesu diagnostike in zdravljenja, je najbolje umeščen, da bolnika ob ustrezni indikaciji napoti na svetovanje.
Opozoriti velja tudi na prispevek o učenju pravilne uporabe mišic medeničnega dna, ki je zaradi svoje vloge v vzdrževanju urinske in fekalne kontinence zelo pomembno za kakovost življenja. Opisana metoda je plod dolgoletnih izkušenj, terja pozornost in potrpljenje pri razlagi in učenju, a je tehnološko nezahtevna in hkrati zelo uspešna.
V imenu celotnega uredništva revije se zahvaljujem avtorjem za vse oddane članke, recenzentom za dragoceno delo in oglaševalcem za njihove prispevke.

Lojze Šmid

Ogled revije

Ogled celotne številke revije November 2016 • letnik 20, številka 2​​

Pregled prispevkov v reviji

UvodnikLojze Šmid
Diagnostične metode za odkrivanje okužbe z bakterijo Helicobacter pyloriEva Mihajlović Mislej, Tiva Nemanič, Samo Plut
Analiza uspeha zdravljenja Helicobacter pylori okužbe v SlovenijiMarko Kastelic, Bojan Tepeš
Serirane lezijeMarko Kastelic, Katja Tepeš
Državni program presejanja in zgodnjega odkrivanja predrakavih sprememb in raka debelega črevesa in danke – program SVITDominika Novak Mlakar, Tatjana Kofol Bric, Jožica Maučec Zakotnik, Bojan Tepeš, Milan Stefanovič, Borut Štabuc, Matej Bračko, Snježana Frković Grazio
Kolonoskopija v sedacijiAleksandar Gavrić, Nataša Smrekar, Borut Štabuc
Retrospektivna analiza ambulantne imunosupresivne terapije pri bolnikih s presajenimi jetriEva Rola, Polonca Ferk, Aleš Mrhar
Elastografija jeter – neinvazivna preiskovalna metoda za oceno stopnje jetrne fibrozeAndrej Hari, Borut Štabuc
Zaužitje jedkih snoviAndreja Nabergoj, Rok Orel
Tujek v prebavilih pri otrokuRok Orel, Saša Kostanjevec
Onkološko genetsko svetovanje in testiranje: odnos, poznavanje in praksa zdravnikov članov Slovenskega združenja za gastroenterologijo in hepatologijoAnja Meden, Tina Škerl, Mateja Krajc, Vaneja Velenik
Smernice za pediatrično gastrointestinalno endoskopijoRok Orel
Učenje pravilne uporabe mišic medeničnega dna s pomočjo balonaMatjaž Koželj

Slovenian Journal of Gastroenterology / Gastroenterolog
ISSN 1408–2756

Naslov uredništva
Zavod Gastroenterolog
Dunajska 106, 1000 Ljubljana, Slovenija
tel.+386 41 769 283

Spletna stran: SloJGastroenterology.com

E-pošta: editor@slojgastroenterology.com

Izdajatelj
Zavod Gastroenterolog in Slovensko združenje za gastroenterologijo in hepatologijo

Uredniški odbor
Bojan Tepeš, Milan Stefanovič, Stojan Potrč, Aleš Tomažič, Pavel Skok, Samo Plut, Rok Orel, Peter Popovič, Nina Zidar, Lojze Šmid, David Drobne, Arpad Ivanecz, Blaž Trotovšek, Andreja Ocepek

Odgovorni urednik
Borut Štabuc
E-pošta: borut.stabuc@gmail.com

Tehnični urednik
Urša Noč

Lektor
Melita Keber Jašović

Grafična priprava
Studio N

Slovenian Journal of Gastroenterology /
Gastroenterolog
je glasilo Slovenskega združenja za gastroenterologijo in hepatologijo.

Izhaja trikrat letno.

V reviji se upoštevajo enotna merila za rokopise, namenjene objavi v biomedicinskih revijah z zunanjo recenzijo.

Letna naročnina za člane Slovenskega združenja za gastroenterologijo in hepatologijo je vključena v članarino.

Opomba: Ta kolofon izraža stanje v času izdaje zadnje redne številke revije. Zaradi velikega števila sudelojočih lahko podatki zgornjim navedbam ne ustrezajo v celoti.
Kolofon z vsemi ustreznimi podatki za posamezno številko Gastroenterologa najdete v  vsebini številke.

Za izboljšanje vaše izkušnje na naši spletni strani uporabljamo piškotke.
Z vstopom na naše strani s piškotki soglašate.​