Gastroenterolog

November 2017 • letnik 21, številka 2

Datum izdaje številke:
10/11/2017
Izdajatelj:
Slovensko združenje za gastroenterologijo in hepatologijo

Uvodnik

Gastroenterolog je revija Slovenskega združenja za gastroenterologijo in hepatologijo z zunanjo recenzijo, ki izhaja dvakrat letno od 1997 leta. V reviji objavljamo slovenska priporočila za obravnavo bolezni prebavil, pregledne strokovne in raziskovalne članke ter zanimive klinične primere s področja interne medicine, še posebej gastroenterologije, abdominalne kirurgije, koloproktologije, pediatrije, radiologije, patologije in družinske medicine.

Nedavne raziskave so pokazale, da je mezenterij glede na anatomsko, in histološko zgradbo ter svojo funkcijo celovit organ. Poleg njegove osnovne funkcije – suspenzija in fiksacija črevesja, je del vaskularnega, endokrinega in živčnega in imunskega sistema. V preglednem članku o mezenteriju so opisane tudi najpogostejše bolezni mezenterija. Ker mezenterij predstavlja tudi največji del visceralnega maščevja so opisani tudi hormoni, citokini, encimi in proteini, ki nastajajo v največjem endokrinem organu.
Leta 2016 je bilo ustanovljeno mednarodno združenje, (angl. International Laparoscopic Liver Society, ILLS) z namenom, popularizacije laparoskopske jetrne kirurgije kot uspešne minimalno invazivne kirurške tehnike. Prve evropske smernice (angl. the First European Guidelines Meeting for Laparoscopic Liver Surgery) so bile objavljene 2017 leta v Southamptonu, Velika Britanija. V prispevka so prikazana priporočila, smernice in rezultati prospektivnih randomiziranih raziskav z laparoskopsko jetrno kirurgijo.
Dedna hemokromatoza je v severni Evropi pogosta genetska motnja, pri kateri pride do kopičenja železa v telesu kar ima za posledico okvare številnih organov. Pomembno je pravočasno odkrivanje bolezni. Avtorji predstavljajo nova dognanja s področja patofiziologije in nove možnosti zdravljenja.
Tiopurine (azatioprin, 6-merkaptopurin) odmerjamo glede na telesno težo bolnika, vendar pa ima ob takem odmerjanju okoli tretjina bolnikov bodisi prevelik ali premajhen odmerek zdravila kar vpliva na učinkovitost zdravljenja in neželene učinke. Z določanjem koncentracij aktivnih metabolitov 6-tiogvanina in 6-metil mercaptopurina je mogoče povečati učinkovitost zdravljenja za 30 %. Določanje genotipa in določanje obeh metabolitov je dostopno vsem gastroenterologom v Sloveniji.
Izbira zdravljenja pri bolnikih z metastatskim rakom debelega črevesa in danke po drugi liniji mora temeljiti na kliničnih dokazih randomiziranih kliničnih raziskav. Pri zdravljenju tretje linije upoštevamo učinkovitost zdravil in stanje zmogljivosti bolnika.
Odpornost bakterije Helicobactre pylori proti klaritromicinu je posledica nastanka točkastih mutacij 23S podenote ribosomske RNA (23S rRNA). Pri odpornih izolatih H. pylori v Sloveniji sta najpogosteje ugotovljeni mutaciji A2142G in A2143G, pri čemer mutacija A2142G sovpada z najvišjo stopnjo fenotipske odpornosti. Z dokazom teh dveh mutacij so uspeli potrditi fenotipsko odpornost pri 97 % odpornih izolatov. Molekularne metode s katerimi dokazujemo najmanj zgornji dve mutaciji lahko zadovoljivo nadomestijo fenotipske metode določanja odpornosti.
Predstavljen predlog je prospektivne raziskava kjer želijo oceniti, ali uporaba indocianin-zeleno fluorescenčne angiografije v laparoskopski kolorektalni kirurgiji zmanjša verjetnost nastanka dehiscence anastomoze.
V retropspektivni analizi 29 bolnikov so ugotovili, da je transanalna ekscizija optimalen način zdravljenja dobro diferenciranih, T1 ali Tis tumorjev srednje in spodnje tretjine danke. Prikazan je še primer uspešne transanalne totalne mezorektalne ekscije danke in opis kirurške tehnike.
V štirih prikazih primerov so prikazane Whipplova bolezen, Mirizzijev sindorm,okužba z giardio intestinalis in vstavitev črevesne opornice kot premostitveni postopek pri bolnici s stenozantnim tumorjem levega dela širokega črevesa.
Uredništvo se zahvaljuje vsem avtorjem, recenzentom, sodelavcem in sponzorjem, ki ste s svojim delom in objavo oglasov omogočili izid nove številke Gastroenterologa. Prepričani smo, da so tudi tokrat prispevki na visoki strokovni ravni, za vse zanimivo branje, tudi v pomoč pri vsakdanjem delu in predvsem mladim spodbuda za nadaljnje znanstveno raziskovalno delo v gastroenterologiji.

Prof. dr. Borut Štabuc, urednik

Ogled revije

Ogled celotne številke revije November 2017 • letnik 21, številka 2

Pregled prispevkov v reviji

UvodnikBorut Štabuc
Mezenterij – 79. organSaša Golob, Borut Štabuc
Laparoskopska resekcija jeter – smernice in prospektivne randomizirane raziskaveArpad Ivanecz
Dedna hemokromatozaKity Požek, Katja Novak, Nataša Karas Kuželički
Azatioprin pri kronični vnetni črevesni bolezni: genotipizacija in metabolitiSaša Golob, David Drobne
Možnosti zdravljenja bolnikov z metastatskim rakom debelega črevesa in danke po drugi liniji zdravljenjaJanja Ocvirk
Prevalenca mutacij 23S rRNA pri izolatih Helicobacter pylori odpornih proti klaritromicinu v Sloveniji, 2009-2016Neža Brezovec, Samo Jeverica
Pomen indocianin-zeleno fluorescenčne angiografije za oceno prekrvljenosti črevesa v laparoskopski kolorektalni kirurgijiJan Grosek, Gregor Norčič, David Badovinac, Jurij Aleš Košir, Aleš Tomažič
Lokalna kirurška terapija raka dankeZdravko Štor
Transanalna totalna mezorektalna ekscizija danke – opis kirurške tehnike in predstavitev primeraGregor Norčič, Boštjan Plešnik, Jan Grosek, Aleš Tomažič
Vstavitev črevesne opornice kot premostitveni postopek pri bolnici s stenozantnim tumorjem levega dela širokega črevesa – prikaz primeraBojan Krebs, Tomaž Jagrič, Marko Hazabent
Whipplova bolezen – predstavitev bolnikov in pregled literaturePavel Skok, Maša Knehtl
Mirizzijev sindrom: diagnostični in terapevtski izziv – prikaz primeraUrban Stupan, Mihajlo Đokić
Prikaz kliničnega primera: celiakija ali okužba z Giardio intestinalis. Razprava o diferencialni diagnostiki histološke slike glutenske enteropatije.Jan Drnovšek, Rado Janša

Gastroenterolog
ISSN 1408–2756

Naslov uredništva
Zavod Gastroenterolog
Dunajska 106, 1000 Ljubljana, Slovenija
tel.+386 41 769 283

Spletna stran: SZGH.si

E-pošta: SloJouDD@gmail.com

Izdajatelj
Zavod Gastroenterolog in Slovensko združenje za gastroenterologijo in hepatologijo

Uredniški odbor
Bojan Tepeš, Milan Stefanovič, Stojan Potrč, Aleš Tomažič, Pavel Skok, Samo Plut, Rok Orel, Peter Popovič, Nina Zidar, Lojze Šmid, David Drobne, Arpad Ivanecz, Blaž Trotovšek, Andreja Ocepek

Odgovorni urednik
Borut Štabuc
E-pošta: borut.stabuc@gmail.com

Tehnični urednik
Urša Noč

Lektor
Melita Keber Jašović

Grafična priprava
Studio N, Tina Noč, s. p.

Gastroenterolog je glasilo Slovenskega združenja za gastroenterologijo in hepatologijo.

Gastroenterolog izhaja trikrat letno.

V reviji se upoštevajo enotna merila za rokopise, namenjene objavi v biomedicinskih revijah z zunanjo recenzijo.

Letna naročnina za člane Slovenskega združenja za gastroenterologijo in hepatologijo je vključena v članarino.

Opomba: Ta kolofon izraža stanje v času izdaje zadnje redne številke revije. Zaradi velikega števila sudelojočih lahko podatki zgornjim navedbam ne ustrezajo v celoti.
Kolofon z vsemi ustreznimi podatki za posamezno številko Gastroenterologa najdete v  vsebini številke.

Za izboljšanje vaše izkušnje na naši spletni strani uporabljamo piškotke.
Z vstopom na naše strani s piškotki soglašate.​