Gastroenterolog

Oktober 2008 • letnik 12, suplement 1​​

Datum izdaje številke:
10/10/2008
Izdajatelj:
Slovensko združenje za gastroenterologijo in hepatologijo

Uvodnik

Po pogostosti so bolezni prebavil pri nas in v razvitih državah na drugem mestu. Število bolnikov narašča zaradi staranja prebivalstva, čezmernega jemanja zdravil, škodljivih razvad, nepravilne in neuravnotežene prehrane ter premajhne telesne dejavnosti.

Žal ob večanju števila bolnikov ne narašča število specialistov gastroenterologov, zato je za sodobno in kakovostno oskrbo bolnikov z boleznimi prebavil potrebno tesno sodelovanje predvsem s specialisti družinske medicine. Slovenski gastroenterologi, hepatologi,
abdominalni in jetrni kirurgi, radiologi, patologi in pediatri, usmerjeni v gastroenterologijo, želimo vsako leto na strokovnih srečanjih predstaviti novosti in osvežiti znanje iz gastroentrerologije drugim specialistom in mlajšim zdravnikom. Zaradi naših prizadevanj,
večje dostopnosti do diagnostičnih preiskav in uporabe učinkovitejših zdravilnih učinkovin so bolnišnične obravnave krajše. Ker se ob tem večina diagnostike in zdravljenja najpogostejših bolezni prebavil lahko opravi na primarni in deloma na ambulantni, sekundarni zdravstveni ravni, se specialisti gastroenterologi na terciarni in deloma na sekundarni ravni – kljub temu da jih je premalo – bolj posvečajo zahtevnejšim bolnikom, kot so tisti z jetrnimi boleznimi, kronično vnetno črevesno boleznijo, tumorji prebavil, funkcionalnimi boleznimi prebavil, in zahtevnejšim diagnostičnim in terapevtskim endoskopskim posegom.
Slovensko združenje za gastroenterologijo in hepatologijo je ob svojem drugem kongresu pripravilo enodnevno podiplomsko izobraževanje, na katerem bodo naši priznani strokovnjaki predstavili novosti v diagnostiki, zdravljenju in preventivi pogostejših
bolezni prebavil.
V 15 preglednih prispevkih, objavljenih v 1. letošnjem suplementu Gastroenterologa, revije Slovenskega združenja za gastroenterologijo in hepatologijo, so podrobno predstavljeni racionalni postopki v diagnostiki in zdravljenju, smernice za napotitev v bolnišnično zdravljenje in priporočila za preiskave, ki naj jih bolniki opravijo pred pregledom pri gastroenterologu, hepatologu in abdominalnem kirurgu.
Zahvaljujemo se vsem avtorjem, recenzentom, sodelavcem in sponzorjem, ki so omogočili izid tega suplementa revije, ki izhaja že 12 let. Prepričani smo, da so strokovni prispevki na visoki strokovni ravni in bodo za vse zanimivo branje. Mnogim bodo tudi v pomoč pri vsakdanjem delu in spodbuda za nadaljnje znanstvenoraziskovalno delo na področju gastroenterologije in hepatologije.

Prof. dr. Borut Štabuc, dr. med., urednik

Ogled revije

Ogled celotne številke revije Oktober 2008 • letnik 12, suplement 1​​

Pregled prispevkov v reviji

UvodnikBorut Štabuc
Helicobacter pylori Bojan Tepeš
Gastroezofagealna refluksna bolezen – opredelitev, diagnostika, vzdrževalno zdravljenje, Barrettov požiralnikBorut Štabuc, Anja Brodnjak
Kronični pankreatitis – klasifikacija, diagnostika, endoskospko, kurirško in podporno zdravljenje Davorin Dajčman
Crohnova bolezen – ambulantno zdravljenje s tarčnimi zdravili, vloga osebnega zdravnikaIvan Ferkolj
Celiakija pri odraslih – diagnostika, zdravljenje, sledenje Rado Janša, David Drobne
ZaprtostMatjaž Koželj
Patološki izvidi jetrnih testovSrečko Štepec
Zapleti jetrne cirozeMarija Ribnikar
Proktologija – obravnava bolnika v ambulanti družinske medicine in pri specialistuPavle Košorok
KileAleš Tomažič
Kolorektalni rak v Sloveniji; primarna in sekundarna preventiva, presejanje Borut Štabuc, Lojze M. Šmid, Samo Plut
Priprava bolnika na koloskopijo – naročanje, krvne preiskave, čiščenje, pojasnilna dolžnostMilan Stefanovič
Invalidnost in bolniški stalež pri boleznih prebavilBorut Kocijančič

Slovenian Journal of Gastroenterology / Gastroenterolog
ISSN 1408–2756

Naslov uredništva
Zavod Gastroenterolog
Dunajska 106, 1000 Ljubljana, Slovenija
tel.+386 41 769 283

Spletna stran: SloJGastroenterology.com

E-pošta: editor@slojgastroenterology.com

Izdajatelj
Zavod Gastroenterolog in Slovensko združenje za gastroenterologijo in hepatologijo

Uredniški odbor
Bojan Tepeš, Milan Stefanovič, Stojan Potrč, Aleš Tomažič, Pavel Skok, Samo Plut, Rok Orel, Peter Popovič, Nina Zidar, Lojze Šmid, David Drobne, Arpad Ivanecz, Blaž Trotovšek, Andreja Ocepek

Odgovorni urednik
Borut Štabuc
E-pošta: borut.stabuc@gmail.com

Tehnični urednik
Urša Noč

Lektor
Melita Keber Jašović

Grafična priprava
Studio N

Slovenian Journal of Gastroenterology /
Gastroenterolog
je glasilo Slovenskega združenja za gastroenterologijo in hepatologijo.

Izhaja trikrat letno.

V reviji se upoštevajo enotna merila za rokopise, namenjene objavi v biomedicinskih revijah z zunanjo recenzijo.

Letna naročnina za člane Slovenskega združenja za gastroenterologijo in hepatologijo je vključena v članarino.

Opomba: Ta kolofon izraža stanje v času izdaje zadnje redne številke revije. Zaradi velikega števila sudelojočih lahko podatki zgornjim navedbam ne ustrezajo v celoti.
Kolofon z vsemi ustreznimi podatki za posamezno številko Gastroenterologa najdete v  vsebini številke.

Za izboljšanje vaše izkušnje na naši spletni strani uporabljamo piškotke.
Z vstopom na naše strani s piškotki soglašate.​