Gastroenterolog

Oktober 2016 • letnik 20, suplement 2​​

Datum izdaje številke:
29/10/2016
Izdajatelj:
Slovensko združenje za gastroenterologijo in hepatologijo

Uvodnik

Od 1950. leta se je število novonastalih rakov pri moških povečalo za šestkrat, pri ženskah pa za štirikrat. Kljub večanju incidence se v zadnjih letih predvsem zaradi zgodnjega odkrivanja in uspešnejšega zdravljenja umrljivost zaradi raka zmanjšuje.

Ob 25. obletnici delovanja Fundacije smo v sodelovanju z zdravniki obeh medicinskih fakultet, obeh univerzitetnih kliničnih centrov in z Onkološkega inštituta v Ljubljani pripravili simpozij o diagnostiki in zgodnjem zdravljenju najpogostejših oblik raka v Sloveniji.
Udeležence simpozija želimo seznaniti s sodobnimi algoritmi diagnostike na vseh treh zdravstvenih ravneh, načinih zgodnjega zdravljenja in sledenja tovrstnih bolnikov.

Prof. dr. Borut Štabuc, dr. med.,
predsednik Fundacij

Ogled revije

Ogled celotne številke revije Oktober 2016 • letnik 20, suplement 2​​

Pregled prispevkov v reviji

NagovorBorut Štabuc
Prenovljen evropski kodeks proti rakuMaja Primic Žakelj
Pomen genskega svetovanja za tveganje pri dednih rakihMateja Krajc
Vloga specialista družinske medicine v diagnostiki in vodenju bolnikov z večjim tveganjem za rakaDanica Rotar Pavlič
Diagnostične metode za zgodnje odkrivanje raka glave in vratuIrena Hočevar Boltežar
Pomen okužbe s človeškimi virusi papiloma  v razvoju raka glave in vratu Nina Gale
Minimalno invazivni kirurški posegi pri zdravljenju raka glave in vratu Aleš Grošelj
Nekirurško zdravljenje zgodnjega raka glave in vratu Primož Strojan
Diagnostika in zgodnje odkrivanje pljučnega raka Marjeta Terčelj
Kirurško zdravljenje zgodnjega pljučnega rakaTomaž Štupnik
Izkušnje in novosti v slovenskem presejalnem programu za raka dojk DORAKatja Jarm
Zdravljenje zgodnjega raka dojk – kdaj sistemsko in kdaj obsevalno zdravljenje Janez Žgajnar
Zgodnje odkrivanje raka materničnega vratu v Sloveniji – program ZORA Maja Primic Žakelj
Vloga ginekologa pri odkrivanju raka rodil na primarnem zdravstvenem nivoju Marko Mlinarič
Diagnostični postopki ob sumu na tumorje rodil in načini zdravljenja zgodnjega raka Branko Cvjetićanin
Diagnostika, zamejitev in zdravljenje prekanceroz ter zgodnjega raka požiralnika Borut Štabuc
Preprečevanje in zgodnje odkrivanje primarnih jetrnih tumorjev Rado Janša
Radikalno kirurško zdravljenje raka trebušne slinavke Stojan Potrč
Državni program presejanja in zgodnjega odkrivanja predrakavih sprememb in raka debelega črevesa in danke – program SVIT Jožica Maučec Zakotnik
Endoskopsko zdravljenje prekanceroz in zgodnje zdravljenje rakov debelega črevesa in danke ter sledenje bolnikov po endoskopskih posegih Samo Plut
Zdravljenje lokaliziranega raka prostate – vloga robota (pro in kontra) Sandi Poteko
Zgodnje prepoznavanje melanoma kože Igor Bartenjev

Gastroenterolog
ISSN 1408–2756

Naslov uredništva
Zavod Gastroenterolog
Dunajska 106, 1000 Ljubljana, Slovenija
tel.+386 41 769 283

Spletna stran: SZGH.si

E-pošta: SloJouDD@gmail.com

Izdajatelj
Zavod Gastroenterolog in Slovensko združenje za gastroenterologijo in hepatologijo

Uredniški odbor
Bojan Tepeš, Milan Stefanovič, Stojan Potrč, Aleš Tomažič, Pavel Skok, Samo Plut, Rok Orel, Peter Popovič, Nina Zidar, Lojze Šmid, David Drobne, Arpad Ivanecz, Blaž Trotovšek, Andreja Ocepek

Odgovorni urednik
Borut Štabuc
E-pošta: borut.stabuc@gmail.com

Tehnični urednik
Urša Noč

Lektor
Melita Keber Jašović

Grafična priprava
Studio N, Tina Noč, s. p.

Gastroenterolog je glasilo Slovenskega združenja za gastroenterologijo in hepatologijo.

Gastroenterolog izhaja trikrat letno.

V reviji se upoštevajo enotna merila za rokopise, namenjene objavi v biomedicinskih revijah z zunanjo recenzijo.

Letna naročnina za člane Slovenskega združenja za gastroenterologijo in hepatologijo je vključena v članarino.

Opomba: Ta kolofon izraža stanje v času izdaje zadnje redne številke revije. Zaradi velikega števila sudelojočih lahko podatki zgornjim navedbam ne ustrezajo v celoti.
Kolofon z vsemi ustreznimi podatki za posamezno številko Gastroenterologa najdete v  vsebini številke.

Za izboljšanje vaše izkušnje na naši spletni strani uporabljamo piškotke.
Z vstopom na naše strani s piškotki soglašate.​