Gastroenterolog

September 2014 • letnik 18, številka 1​​

Datum izdaje številke:
29/09/2014
Izdajatelj:
Slovensko združenje za gastroenterologijo in hepatologijo

Uvodnik

Gastroenterolog je revija z zunanjo recenzijo, ki izhaja od 1997 leta. V reviji objavljamo slovenska priporočila za obravnavo bolezni prebavil, pregledne strokovne in raziskovalne članke ter zanimive klinične primere s področja interne medicine, še posebej gastroenterologije, abdominalne kirurgije, koloproktologije, pediatrije, radiologije, patologije in družinske medicine.

Gastroenterolog je glasilo Slovenskega združenja za gastroenterologijo in hepatologijo (SZGH), ki je bilo ustanovljeno 1967 leta. Predsedstvo SZGH vsako leto pripravi dva strokovna sestanka. Uredniški odbor po vsakem strokovnem sestanku SZGH povabi posamezne predavatelje, ki so predstavili še posebej zanimivo temo, da svoje doslej neobjavljeno predavanje v obliki članka objavijo v reviji.
Ker želimo, da bi bili vsi člani SZGH seznanjeni z najnovejšimi smernicami in priporočili objavljamo tudi najboljše prispevke s področja gastroenterologije, ki so jih naši člani objavili v zbornikih predavanj kot so Tavčarjevi dnevi, Plečnikovi dnevi, Sodobna interna medicina in drugi. Pred izidom so tudi ti članki recenzirani. Posebej usmerjenih strokovnjakov, ki bi bili primerni za recenzijo v Sloveniji ni dovolj, zato smo za recenzente povabili tuje strokovnjake.
V tokratni številki je v uvodniku predstavljeno stališče SZGH o uporabi podobnih bioloških zdravil, ki smo ga sprejeli na 58. rednem srečanju SZGH v Lendavi. Pri oblikovanju stališča o uporabi podobnih bioloških zdravil pri bolnikih s kronično vnetno boleznijo (KVČB) smo povzeli smernice Evropske organizacije za Crohnovo bolezen in ulcerozni kolitis (ECCO), ki opredeljujejo skupno stališče evropskih specialistov za KVČB do podobnih bioloških zdravil. Slovenski gastroenterologi ne nasprotujemo uporabi podobnih bioloških zdravil pri zdravljenju bolnikov s KVČB vendar želimo pred uporabo podobnega biološkega zdravila imeti neposredne dokaze o njegovi varnosti za bolnike in zagotovljeno jasno farmakovigilanco v obdobju trženja. Menimo, da se moramo za sedaj izogibati medsebojni zamenjavi bioloških in podobnih bioloških zdravil.
Kadar bolnik, ki prejema nova antikoagulacijska zdravila, rivaroksaban, apiksaban, edoksaban in betriksaban potrebuje endoskopski gastroenterološki poseg, ga je potrebno ustrezno pripraviti ob upoštevanju tveganja za krvavitev ob posegu in tveganja za trombembolični dogodek v času, ko ne bo prejemal antikoagulacijskega zdravila. Poseben izziv pri obravnavi bolnikov z novimi antikoagulacijskimi zdravili, predstavlja ukrepanje ob velikih krvavitvah, saj še ni dovolj kliničnih izkušenj. Menimo, da bodo tovrstna priporočila, ki so bila predstavljena na Tavčarjevih dnevih in strokovnem srečanju SZGH v pomoč pri vsakodnevnem kliničnem delu.
Smernice za obravnavo bolnikov z varikozno krvavitvijo iz zgornjih prebavil so bile predstavljene na 3. Slovenskem gastroenterološkem kongresu in na Tavčarjevih dnevih. V njih so podana priporočila Bavena V še posebej o ukrepih v primarni in sekundarni profilaksi.
Presejanje za raka debelega črevesa in danke se je v Sloveniji (SVIT) pričelo leta 2009. Slovenski gastroenterologi smo lahko ponosni na svojo vlogo v programu, zaradi katerega se je zmanjšala incidenca in umrljivost za rakom debelega črevesa in danke. Dveletni rezultati so predstavljeni v tej številki.
Evropske smernice z preprečevanja slabosti in bruhanja so bile objavljene leta 2013, NCCN smernice (National Comprehensive Cancer Network) pa februarja 2014. V Gastroenterologu prvič predstavljamo smernice za preprečevanje slabosti in bruhanja ne samo pred onkološkim zdravljenjem, temveč tudi pri nekaterih drugih pogostih stanjih.
Uporaba maslene kisline lahko izboljša simptome bolnikov s sindromom razdražljivega črevesa. Je neškodljiva in poceni. Pred vsesplošno uporabo bi bilo potrebno narediti še kakšno raziskavo.
Za naslovnico smo izbrali sliko Splošne bolnišnice v Murski Soboti, ki letos praznuje 120. letnico obstoja, in ker je bilo 58. strokovno srečanje SZGH v Pomurju v Lendavi.
Uredništvo se zahvaljuje vsem avtorjem, recenzentom, sodelavcem in sponzorjem, ki ste s svojim delom in objavo oglasov omogočili izid nove številke Gastroenterologa. Prepričani smo, da so tudi tokrat prispevki zanimivi, hkrati pa na visoki strokovni ravni. Tako bodo lahko v pomoč pri vsakdanjem delu, mladim pa bodo služili kot spodbuda za nadaljnje znanstveno raziskovalno delo v gastroenterologiji.

Prof. dr. Borut Štabuc, urednik

Ogled revije

Ogled celotne številke revije September 2014 • letnik 18, številka 1​​

Pregled prispevkov v reviji

UvodnikBorut Štabuc
Stališče Slovenskega združenja za gastroenterologijo in hepatologijo o zdravljenju bolnikov s kronično vnetno črevesno boleznijo s podobnimi biološkimi zdraviliSlovensko združenje za gastroenterologijo in hepatologijo
Podobna biološka zdravilaBorut Štabuc, Matej Dobravc Verbič
Gastroenterologija pri starejših bolnikihSinéad Smith, Robert Lean, Humphrey O’Connor, Deirdre McNamara, Garret Cullen, Colm O’Morain
Pelvični kongestivni sindromPeter Popovič, Manca Garbajs, Miha Štabuc
Priporočila za endoskopske gastroenterološke posege pri bolnikih, ki prejemajo nova peroralna antikoagulacijska zdravilaSamo Plut, Alenka Mavri, Sanela Banović, Borut Štabuc
Smernice za obravnavo bolnikov z varikozno krvavitvijo iz zgornjih prebavilManfred Mervic, Samo Plut, Borut Kocijančič, Borut Štabuc
Priporočila za preprečevanje in zdravljenje slabosti in bruhanjaMatej Dobravc Verbič, Borut Štabuc
Presejanje za rak širokega črevesa in danke v SlovenijiBojan Tepeš, Borut Štabuc, Milan Stefanovič, Matej Bračko, Snežana Frković Grazio, Dominika Novak Mlakar, Jožica Maučec Zakotnik
Ali pri starostniku nad 80 let prilagajamo standarde onkološke obravnave pri zdravljenju raka debelega črevesja in danke?Miran Koželj, Urška Marolt, Bojan Krebs, Stojan Potrč
Vpliv zdravljenja z masleno kislino na bolnike s sindromom razdražljivega črevesjaBojan Tepeš
Računalniško tomografska perfuzija jeterPeter Popovič, Ana Leban, Klara Kregar, Rok Dežman
Sindrom Shwachman-DiamondMatjaž Homan
Presaditev jeter kot način zdravljenja akutne odpovedi jeter – prikaz kliničnega primeraMatic Koželj, Igor Mark, Marija Ribnikar

 

Slovenian Journal of Gastroenterology / Gastroenterolog
ISSN 1408–2756

Naslov uredništva
Zavod Gastroenterolog
Dunajska 106, 1000 Ljubljana, Slovenija
tel.+386 41 769 283

Spletna stran: SloJGastroenterology.com

E-pošta: editor@slojgastroenterology.com

Izdajatelj
Zavod Gastroenterolog in Slovensko združenje za gastroenterologijo in hepatologijo

Uredniški odbor
Bojan Tepeš, Milan Stefanovič, Stojan Potrč, Aleš Tomažič, Pavel Skok, Samo Plut, Rok Orel, Peter Popovič, Nina Zidar, Lojze Šmid, David Drobne, Arpad Ivanecz, Blaž Trotovšek, Andreja Ocepek

Odgovorni urednik
Borut Štabuc
E-pošta: borut.stabuc@gmail.com

Tehnični urednik
Urša Noč

Lektor
Melita Keber Jašović

Grafična priprava
Studio N

Slovenian Journal of Gastroenterology /
Gastroenterolog
je glasilo Slovenskega združenja za gastroenterologijo in hepatologijo.

Izhaja trikrat letno.

V reviji se upoštevajo enotna merila za rokopise, namenjene objavi v biomedicinskih revijah z zunanjo recenzijo.

Letna naročnina za člane Slovenskega združenja za gastroenterologijo in hepatologijo je vključena v članarino.

Opomba: Ta kolofon izraža stanje v času izdaje zadnje redne številke revije. Zaradi velikega števila sudelojočih lahko podatki zgornjim navedbam ne ustrezajo v celoti.
Kolofon z vsemi ustreznimi podatki za posamezno številko Gastroenterologa najdete v  vsebini številke.

Za izboljšanje vaše izkušnje na naši spletni strani uporabljamo piškotke.
Z vstopom na naše strani s piškotki soglašate.​