Gastroenterolog

September 2019 • letnik 23, suplement 1​​

Datum izdaje številke:
22/09/2019
Izdajatelj:
Slovensko združenje za gastroenterologijo in hepatologijo

Uvodnik

Tokratni suplement Gastroenterologa dopolnjuje tretji, zdaj že tradicionalni strokovni simpozij Kliničnega oddelka za gastroenterologijo v Ljubljani. Zelo smo veseli, saj v njem objavljamo serijo preglednih člankov o novostih v hepatologiji. Članki so prijazni bralcu in verjamemo, da bo vsakdo našel v njih pomembne informacije, ki bodo v pomoč pri vsakodnevnem delu z bolniki.

Suplement smo začeli z didaktičnim preglednim člankom o simptomih in znakih jetrnih bolezni. V članku avtor nazorno v obliki tabel in diagramov prikaže, kako pristopimo k bolniku s sumom na bolezen jeter in kakšna je interpretacija laboratorijskih posebnosti.
Zdravljenje okužbe z virusom hepatitisa C se je zadnjih nekaj letih drastično spremenilo. Koncept zdravljenja skupaj z nomenklaturo zapletenih imen odličnih novih zdravil je tako nazorno razložen v našem drugem prispevku.
Avtoimunski hepatitis je redka bolezen, vendar pa je poznavanje te bolezni izjemno pomembno, saj je nezdravljena bolezen usodna. Po drugi strani pa lahko bolezen zelo uspešno zdravimo, če jo prepoznamo zgodaj in zdravimo pravilno.
Kljub napredku medicine imamo včasih vtis, da nova zdravljenja ustvarjajo nove bolezni. Jetra kot osrednji presnovni organ so še posebno dovzetna za stranske učinke zdravil, zato sta na mestu dva članka, ki obravnavata prav to tematiko. Posebej so izpostavljena tudi tveganja različnih zelišč in pripravkov, po katerih mnogi posežejo z željo, da se bo njihovo zdravje izboljšalo, pa s tem pravzaprav ogrozijo svoje življenje.
Hemokromatoza pogosto povzroča klinične dileme, včasih diagnozo postavimo prepozno, morda še večkrat pa prezgodaj bolnika napotimo na usmerjene preiskave zaradi nekaterih odstopanj v laboratoriju – te dileme so na inovativen način zapisane v prispevku o metabolnih boleznih.
Žilne bolezni jeter so velik izziv v klinični praksi, saj se kažejo z življenjsko ogrožajočimi zapleti in zahtevajo multidisciplinarno obravnavo, zato je prispevek zanimiv za vsakogar, ki je vpleten v zdravljenje internističnih bolezni.
Holestatski srbež je pogost simptom v gastroenterologiji, a le redko opisan v literaturi, zato smo bili zelo veseli prispevka, v katerem avtor podrobno razloži mehanizme nastanka tega motečega simptoma in tudi ponudi praktične napotke za zdravljenje.
Število bolnikov s kronično okvaro jeter zaradi nealkoholne zamaščenosti jeter strmo narašča v našem prostoru, zato v tokratnem prispevku avtorji podrobno opišejo, kakšni so mehanizmi okvare, diagnostika in ukrepi.
Objavljamo tudi štiri članke, kjer so podrobno opisani zapleti napredovane jetrne okvare in možni načini zdravljenja, vključno s pregledom transplantacijske dejavnosti na naši kliniki.
V prispevku o boleznih jeter med nosečnostjo so razložena specifična stanja v tem občutljivem obdobju.
Za konec smo dodali še sklop člankov o tumorjih jeter, s katerimi se vse specialnosti medicine prepogosto srečamo.
Uredništvo se zahvaljuje vsem, ki ste s svojim delom omogočili izid tokratnega suplementa Gastroenterologa.

David Drobne

Ogled revije

Ogled celotne številke revije September 2019 • letnik 23, suplement 1​​

Pregled prispevkov v reviji

UvodnikDavid Drobne
Pristop k bolniku z jetrno boleznijo Borut Štabuc
Novosti v zdravljenju bolnikov s hepatitisom C Marija Ribnikar
Avtoimunski hepatitis Anja Rihtaršič, Katja Novak
Z zdravili povzročena jetrna okvara Sanjo Finderle, Borut Štabuc
Okvare jeter pri zdravljenju bolnikov s kronično vnetno črevesno boleznijo Sasa Golob, David Drobne
Metabolne bolezni jeter Jurij Hanžel, Srečko Štepec
Žilne bolezni jeter Marjana Turk Jerovšek, Marija Ribnikar
Srbež pri holestatičnih boleznih jeter Matjaž Hafner
Nealkoholna zamaščenost jeter Katja Novak
Pljučni zapleti pri bolnikih z jetrno cirozo Sebastian Stefanović, Borut Štabuc
Prizadetost ledvic pri jetrni cirozi Eva Mihajlović Mislej, Manfred Mervic, Borut Štabuc
Hepatična encefalopatija Jan Drnovšek, Matjaž Hafner
Presaditev jeter Marija Ribnikar
Z nosečnostjo povezane jetrne bolezni Aleksandar Gavrić, Borut Štabuc
Incidentalomi in zgodnje odkrivanje hepatoceličnega raka Lojze Šmid
Maligni tumorji jeter Rado Janša

 

Gastroenterolog
ISSN 1408–2756

Naslov uredništva
Zavod Gastroenterolog
Dunajska 106, 1000 Ljubljana, Slovenija
tel.+386 41 769 283

Spletna stran: SZGH.si

E-pošta: SloJouDD@gmail.com

Izdajatelj
Zavod Gastroenterolog in Slovensko združenje za gastroenterologijo in hepatologijo

Uredniški odbor
Bojan Tepeš, Milan Stefanovič, Stojan Potrč, Aleš Tomažič, Pavel Skok, Samo Plut, Rok Orel, Peter Popovič, Nina Zidar, Lojze Šmid, David Drobne, Arpad Ivanecz, Blaž Trotovšek, Andreja Ocepek

Odgovorni urednik
Borut Štabuc
E-pošta: borut.stabuc@gmail.com

Tehnični urednik
Urša Noč

Lektor
Melita Keber Jašović

Grafična priprava
Studio N, Tina Noč, s. p.

Gastroenterolog je glasilo Slovenskega združenja za gastroenterologijo in hepatologijo.

Gastroenterolog izhaja trikrat letno.

V reviji se upoštevajo enotna merila za rokopise, namenjene objavi v biomedicinskih revijah z zunanjo recenzijo.

Letna naročnina za člane Slovenskega združenja za gastroenterologijo in hepatologijo je vključena v članarino.

Opomba: Ta kolofon izraža stanje v času izdaje zadnje redne številke revije. Zaradi velikega števila sudelojočih lahko podatki zgornjim navedbam ne ustrezajo v celoti.
Kolofon z vsemi ustreznimi podatki za posamezno številko Gastroenterologa najdete v  vsebini številke.

Za izboljšanje vaše izkušnje na naši spletni strani uporabljamo piškotke.
Z vstopom na naše strani s piškotki soglašate.​