Gastroenterolog

September 2020 • letnik 24, suplement 1​​

Datum izdaje številke:
22/09/2020
Izdajatelj:
Slovensko združenje za gastroenterologijo in hepatologijo

Uvodnik

V tokratnem suplementu Gastroenterologa so predstavljeni pregledni članki četrtega strokovnega simpozija Kliničnega oddelka za gastroenterologijo v Ljubljani. Zaradi epidemiološke situacije smo strokovno srečanje, ki je namenjeno rakom prebavil prestavili v naslednje leto. Uredništvo se je odločilo, da pred izvedbo simpozija objavi prispele članke, saj so v njih pomembne informacije, ki bodo zdravniku v pomoč pri vsakodnevnem delu z bolniki.

Obravnava bolnikov z rakom prebavil, ki predstavljajo eno četrtino vseh rakov je multidisciplinarna. Gastroenterologi imajo ključno vlogo v diagnostiki in zamejitvi bolezni pred nadaljnim zdravljenjem, pri zdravljenju zgodnjih rakov prebavil in tam kjer je potrebno sočasno zdravljenje kronične bolezni prebavil in raka kot je npr. zdravljenje hepatoceličnega raka v cirotično spremenjenih jetrih. Ker so med sistemskim zdravljenjem raka pogosto potrebni predvsem endoskopski posegi, v nekaterih evropskih državah ob internistih onkologih sistemsko zdravljenje raka prebavil, še posebej raka trebušne slinavke, hepatobiliarnih rakov in gastroenteropankreatičnih nevroendokrinih izvajajo gastroenterologi izobraženi v internistični onkologiji.
Na Kliničnem oddelku za gastroenterologijo v Ljubljani smo s sistemskim zdravljenjem rakov prebavil pričeli septembra 2000, ko smo ustanovili gastroonkološko ambulanto. Danes se s sistemskim zdravljenjem rakov prebavil ukvarja šest specialistov gastroenterologov. Zdravljenje izvajamo ambulantno, v dnevnem hospitalu in hospitalno. Redno sodelujemo na treh multidisciplinarnih konzilijih; konzilij za gastroenteropankreatične nevroendokrine tumorje, konzilij za primarne in sekundarne tumorje jeter, gastroonkološki konzilij za solidne tumorje prebavil. Zaradi prostorske stiske smo se v zadnjem letu usmerili predvsem v zdravljenje hepatobiliarnopankreatičnih tumorjev in nevroendokrinih tumorjev. Sistemsko zdravljenje pri bolnikih z rakom želodca izvajamo le pri pacientih ljubljanske zdravstvene regije pred in po operativnem zdravljenju.
V tokratnem suplementu je objavljenih dvanajst preglednih člankov.
V prispevku Rak požiralnika je predstavljen povzetek slovenskih smernic za obravnavo bolnikov z adenokarcinomom požiralnika in indikacije za zdravljenje Barrettovega požiralnika z radiofrekvenčno ablacijo. Predstavljene so naše izkušnje z radiofrekvenčno ablacijo pri 14 bolnikih z Barettovim požiralnikom.
V članku Diagnostika, obravnava in sledenje prekanceroz želodca je predstavljena kronična okužba s Helicobacter pylori, ki v večstopenjskem procesu vodi preko atrofičnega gastritisa, intestinalne metaplazije, displazije nizke in visoke stopnje do raka želodca. Opisane so tudi druge premaligne lezije, kot so želodčni polipi, predhodna resekcija želodca, peptična ulkusna bolezen in Menetrierejeva bolezen.
V članku Priporočila za zdravljenje in sledenje bolnikov z rakom želodca so obravnavani najpogosteši simptomi, diagnostika in zamejitev bolezni. Pri večini resektabinih rakov je indicirana sistemska terapija, občasno z dodatkom radioterapije. Neresektabilne in metastatske oblike bolezni zdravimo s sistemsko kemoterapijo ali simptomatsko.
V zadnjem desetletju so bile oblikovane različne nacionalne in mednarodne smernice za obravnavo bolnikov s cističnimi spremembami pankreasa, ki so si v marsičem podobne, a tudi različne. Ker slovenskih smernic še ni, obstaja potreba po poenoteni obravnavi bolnikov s tovrstno patologijo. V članku Obravnava bolnikov s cističnimi spremembami trebušne slinavke je predstavljena diagnostika, sledenje in zdravljenje intraduktalne papilarne mucinozne neoplazije in mucinozne cistične neoplazme.
Presejanje za raka trebušne slinavke se priporoča pri osebah z visokim tveganjem za raka trebušne slinavke. V skupino z visokim tveganjem uvrščamo osebe z dvema ali več sorodniki v prvem in drugem kolenu z rakom trebušne slinavke, bolnike s tumorskimi sindromi in genetskimi mutacijami, ki so povezani z večjim tveganjem za nastanek raka trebušne slinavke. Tipične presejalne metode vključujejo slikanje z magnetno resonanco in endoskopsko ultrasonografijo. Pregledni članek povzema trenutne standarde in priporočila za presejanje raka trebušne slinavke.
Asimptomatske jetrne lezije so pogosta naključna najdba radioloških preiskav trebuha. Diagnostika je odvisen od kliničnih okoliščin najdbe to je pridruženih bolezni in dejavnikov tveganja. Pri bolnikih z jetrno cirozo, kroničnim B hepatitisom ali kroničnim C hepatitisom z napredovalo fibrozo je zaradi višjega tveganja za razvoj hepatoceličnega raka potrebno redno sledenje z ultrazvočnim pregledom jeter dvakrat letno.
Zaviralci imunskih nadzornih točk so uspešna tarčna zdravila za zdravljenje več rakov. Žal imajo zaviralci imunskih nadzornim točk pri pomembnem deležu bolnikov neželene učinke, ki so posledica prekomerne aktivacije T limfocitov. Driska in kolitis se pojavita pri vsakem petem bolniku, hepatitis pa pri vsakem desetem bolniku. Za uspešno nadaljevanje zdravljenja je potrebno zgodaj prepoznati zaplete in jih proaktivno zdraviti.
Gastroenteropankreatični nevroendokrini tumorji sodijo med redke rake. Napoved bolezni in način zdravljenja je odvisen od proliferacijske aktivnost tumorskih celic, hormonske aktivnosti in stadija bolezni. Možnosti zdravljenja napredovalih dobro in srednje diferenciranih nevroendokrinih tumorjev obsegajo kirurško zdravljenje, ablacijo jetrnih zasevkov, zdravljenje z analogi somatostatina, tarčno zdravljenje s sunitinibom ali everolimusom in radionuklidno zdravljenje. Kemoterapija je učinkovita le pri nevroendokrinih tumorjih trebušne slinavke in slabo diferenciranih nevroendokrinih karcinomih.
V prispevku Kronična vnetna črevesna bolezen in kolorektalni karcinom je predstavljeno presejanje bolnikov in odgovori na vprašanja zakaj, kako, komu in kdaj. Tveganje za kolorektalni karcinom je pri kronični vnetni črevesni bolezni povezano s številnimi dejavniki. Pri bolnikih se po osmih letih od začetka bolezni priporočajo presejalne kolonoskopije. Smernice priporočajo uporabo kromoendoskopije z uporabo barvil kot zlati standard za detekcijo displastičnih sprememb.
S presejalnimi programi za zgodnje odkrivanje predrakavih sprememb debelega črevesa in danke lahko zmanjšamo pojavnost in smrtnost zaradi raka. V presejalnih programih ima kakovostna kolonoskopija, kakovostna izvedba endoskopske polipektomije in ustrezno načrtovanje kolonoskopskih kontrol osrednjo vlogo. V članku so predstavljene osnove endoskopske polipektomije, optične diagnoze za submukozno invazijo in smernice za kolonoskopske kontrole ter najpogostejša stanja ob katerih moramo pomisliti na dedno obliko raka debelega črevesa in danke.
Optimalno zdravljenje bolnikov s kolorektalnim karcinomom je načrtovano s strani multidisciplinarnega tima. Cilji zdravljenja so podaljšanje preživetja, izboljšanje z boleznijo povezanih simptomov, zaustavitev progresa bolezni ter izboljšanje in vzdrževanje kakovosti življenja. V preglednem članku so predstavljene možnosti sistemskega zdravljenja v različnih kombinacijah, ki jih izberemo glede na splošno stanje telesne zmogljivosti bolnika in prisotnost ali odsotnost različnih mutacij.
Uredništvo se zahvaljuje vsem avtorjem, recenzentom, lektorju, sodelavcem in vsem, ki ste s svojim delom in objavo oglasov omogočili izid suplementa v reviji Gastroenterolog.
Želimo vam prijetno branje in naj vam bodo pregledni članki s področaja gastroonkologije v pomoč pri vsakodnevnem delu z bolniki.

Prof. dr. Borut Štabuc

Ogled revije

Ogled celotne številke revije September 2020 • letnik 24, suplement 1​​

Pregled prispevkov v reviji

UvodnikBorut Štabuc
Rak požiralnika Borut Štabuc, Sanjo Finderle, Nejc Sever, Samo Plut
Diagnostika, obravnava in sledenje prekanceroz želodca Jan Drnovšek
Priporočila za zdravljenje in sledenje bolnikov z rakom želodca Lojze Šmid, Gašper Boltežar
Obravnava bolnikov s cističnimi spremembami trebušne slinavke Darko Siuka
Presejanje za raka trebušne slinavke Sebastian Stefanović, Borut Štabuc
Stopenjska diagnostika naključnih sprememb v jetrih Gašper Boltežar, Lojze Šmid
Neželeni učinki zdravljenja zaviralcev imunskih nadzornih točk David Drobne
Neželeni učinki onkološkega zdravljenja na prebavila Gašper Boltežar, Lojze Šmid
Diagnostika in zdravljenje gastro-entero-pankreatičnih nevroendokrinih neoplazem Lojze Šmid
Kronična vnetna črevesna bolezen in kolorektalni karcinom Gregor Novak
Obravnava bolnikov s polipi debelega črevesa in danke Aleksandar Gavrić, Luka Strniša, Borut Štabuc, Samo Plut
Novosti v sistemskem zdravljenju kolorektalnega karcinomaTajda Košir Božič, Gašper Boltežar

Slovenian Journal of Gastroenterology / Gastroenterolog
ISSN 1408–2756

Naslov uredništva
Zavod Gastroenterolog
Dunajska 106, 1000 Ljubljana, Slovenija
tel.+386 41 769 283

Spletna stran: SloJGastroenterology.com

E-pošta: editor@slojgastroenterology.com

Izdajatelj
Zavod Gastroenterolog in Slovensko združenje za gastroenterologijo in hepatologijo

Uredniški odbor
Bojan Tepeš, Milan Stefanovič, Stojan Potrč, Aleš Tomažič, Pavel Skok, Samo Plut, Rok Orel, Peter Popovič, Nina Zidar, Lojze Šmid, David Drobne, Arpad Ivanecz, Blaž Trotovšek, Andreja Ocepek

Odgovorni urednik
Borut Štabuc
E-pošta: borut.stabuc@gmail.com

Tehnični urednik
Urša Noč

Lektor
Melita Keber Jašović

Grafična priprava
Studio N

Slovenian Journal of Gastroenterology /
Gastroenterolog
je glasilo Slovenskega združenja za gastroenterologijo in hepatologijo.

Izhaja trikrat letno.

V reviji se upoštevajo enotna merila za rokopise, namenjene objavi v biomedicinskih revijah z zunanjo recenzijo.

Letna naročnina za člane Slovenskega združenja za gastroenterologijo in hepatologijo je vključena v članarino.

Opomba: Ta kolofon izraža stanje v času izdaje zadnje redne številke revije. Zaradi velikega števila sudelojočih lahko podatki zgornjim navedbam ne ustrezajo v celoti.
Kolofon z vsemi ustreznimi podatki za posamezno številko Gastroenterologa najdete v  vsebini številke.

Za izboljšanje vaše izkušnje na naši spletni strani uporabljamo piškotke.
Z vstopom na naše strani s piškotki soglašate.​