Gastroenterolog

December 2005 • letnik 9, suplement 1​​

Datum izdaje številke:
10/12/2005
Izdajatelj:
Slovensko združenje za gastroenterologijo in hepatologijo

Vsebina suplementa

Proceedings of the EAGE Postgraduate Workshop in Gastroenterology
NOVEL DEVELOPMENTS IN DIAGNOSIS AND THERAPY OF EARLY GASTROINTESTINAL CANCER – ROLE OF INFLAMMATION AND ITS CONTROL

Ogled revije

Ogled celotne številke revije December 2005 • letnik 9, suplement 1​​

Pregled prispevkov v reviji

Gastroesophageal reflux disease and oesophageal cancer  Emer G. N. J. Tytgat
Are all proton pump inhibitors equal in their short- and long-term perspective  Kjell Andersson
Helicobacter pylori infection and gastric carcinogenesis   Peter Malfertheiner
Helicobacter pylori inflammation and gastric MALT lymphoma  Brigitte Dragosics
Changing views of gastric cancer in Slovenia  Mirko Omejc, Robert Juvan, Franc Jelenc, Stane Repše
Chemoprevention of colorectal cancer  Christoph Beglinger
Current role of endoscopy and surgery in the management of early cancer of the upper gastrointestinal tract  Lars Lundell

Slovenian Journal of Gastroenterology / Gastroenterolog
ISSN 1408–2756

Naslov uredništva
Zavod Gastroenterolog
Dunajska 106, 1000 Ljubljana, Slovenija
tel.+386 41 769 283

Spletna stran: SloJGastroenterology.com

E-pošta: editor@slojgastroenterology.com

Izdajatelj
Zavod Gastroenterolog in Slovensko združenje za gastroenterologijo in hepatologijo

Uredniški odbor
Bojan Tepeš, Milan Stefanovič, Stojan Potrč, Aleš Tomažič, Pavel Skok, Samo Plut, Rok Orel, Peter Popovič, Nina Zidar, Lojze Šmid, David Drobne, Arpad Ivanecz, Blaž Trotovšek, Andreja Ocepek

Odgovorni urednik
Borut Štabuc
E-pošta: borut.stabuc@gmail.com

Tehnični urednik
Urša Noč

Lektor
Melita Keber Jašović

Grafična priprava
Studio N

Slovenian Journal of Gastroenterology /
Gastroenterolog
je glasilo Slovenskega združenja za gastroenterologijo in hepatologijo.

Izhaja trikrat letno.

V reviji se upoštevajo enotna merila za rokopise, namenjene objavi v biomedicinskih revijah z zunanjo recenzijo.

Letna naročnina za člane Slovenskega združenja za gastroenterologijo in hepatologijo je vključena v članarino.

Opomba: Ta kolofon izraža stanje v času izdaje zadnje redne številke revije. Zaradi velikega števila sudelojočih lahko podatki zgornjim navedbam ne ustrezajo v celoti.
Kolofon z vsemi ustreznimi podatki za posamezno številko Gastroenterologa najdete v  vsebini številke.

Za izboljšanje vaše izkušnje na naši spletni strani uporabljamo piškotke.
Z vstopom na naše strani s piškotki soglašate.​