72. srečanje SZGH

Redno srečanje Slovenskega združenja za gastroenterologijo in hepatologijo in

5. kongres SZGH z mednarodno udeležbo

Maribor, 19. in 20. november 2021

Spletna konferenca
Maribor, 19. (petek) in 20. (sobota) november 2021

Glavna tema:

Multidisciplinarna obravnava bolezni prebavnega sistema

Petek

08:30 – 08:45      Pozdrav predsednika SZGH prof. dr. Stojana Potrča

KRONIČNO VNETNA ČREVESNA BOLEZEN (KVČB)
Predsedstvo: B. Štabuc, A. Ocepek, D. Drobne

08:45 – 09:00    D. Drobne
Evropski register bolnikov s KVČB

09:00 – 09:15     G. Novak
Endoskopske preiskave pri bolnikih s KVČB

09:15 – 09:30     N. Smrekar
Obravnava nosečnice s KVČB

09:30 – 09:45     A. Ocepek
Neželeni učinki zdravljenja bolnikov s KVČB

09:45 – 10:00     G. Norčič
Obravnava bolnikov s Crohnovo boleznijo in fistulami

10:00 – 10:30     Razprava (30 minut)

10:30 – 11.00      SATELIT KVČB  Takeda  (srebrni)
Ian White (Israel): »Closing in« on complex Crohn´s Perianal Fistulas: Practical Insights from the Real World.

11:00 – 11.15      SATELIT KVČB Janssen (bronasti)
Nataša Smrekar: Biološko zdravilo prvega izbora: kdaj, katero in zakaj?

11:15 – 11:30     Odmor (sklop prezentacij sponzorjev / ime v napovedniku, kratka predstavitev po 1 min)

TREBUŠNA SLINAVKA, JETRA
Predsedstvo: S. Potrč, A. Tomažič, B. Štabuc, A. Ivanecz

11:30 – 12:00     P. Schemmer (Austria)
Indikacije za kirurško terapijo cističnih in premalignih sprememb trebušne slinavke

12:00 – 12:15     D. Badovinac, M. Lenassi, H. Zavratnik, A. Tomažič
Diagnostična vrednost zunajceličnih veziklov pri raku trebušne slinavke

12:15 – 12:30     B. Ilijevec, T. Jagrič, A. Ivanecz, V. Pivec, S. Potrč
Katera je najboljša metoda rekonstrukcije po resekciji glave trebušne slinavke?

12:30 – 12:45     B. Štabuc
Sistemsko zdravljenje raka trebušne slinavke

12:45 – 13:00     A. Ivanecz, I. Plahuta, T. Magdalenić, Š. Turk, Ž. Mavc, B. Ilijevec, S. Potrč
Dvesto minimalno invazivnih resekcij jeter v UKC Maribor

13:00 – 13:15     B. Trotovšek
Vpliv Covid-19 na presaditve jeter

13:15 – 13:30     M. Đokić, B. Trotovšek
Rezultati druge faze zdravljenja HCC z elektrokemoterapijo

13:30 – 14:00     Razprava (30 minut)

14:00 – 15:00     Odmor za kosilo
(sklop prezentacij sponzorjev – ime v napovedniku, kratka predstavitev po 1 min)

POŽIRALNIK IN ŽELODEC
Predsedstvo : S. Potrč, M. Stefanovič, B. Tepeš, R. Orel

15:00 – 15:30     P. Malfertheiner (Germany)
What will be the main messages from Maastricht VI/Florence Consensus Report

15:30 – 15:45     B. Tepeš
The value of European HP registry

15:45 – 16:15     E. Schoon (Netherlands)
Organization and centralization of early Barrett cancer in the Netherlands

16:15 – 16:30     S. Stefanovič
Sedation- only gastric endoscopic submucosal dissection – a single center experience

16:30 – 16:45     T. Jagrič
Minimalno invazivna kirurgija pri karcinomu želodca

16:45 – 17:15     Razprava (30 minut)

17:15 – 17.30      SATELIT Abott  (bronasti)
Košir Božič:  Pomen farmakonutrientov v prehranski terapiji

17:30 – 17:45     Odmor
(sklop prezentacij sponzorjev / ime v napovedniku, kratka predstavitev po 1 min)

17:45 – 19:00     VOLILNA SKUPŠČINA
(volitve novega predsedstva SZGH)

POTEK VOLILNE SKUPŠČINE
Predsedstvo: S. Potrč, M. Stefanovič, A. Tomažič, B. Štabuc, B. Tepeš, B. Krebs, S. Potrč, A. Ivanecz, R. Orel, A. Ocepek, B. Trotovšek

Častno razsodišče: J. Grosek, M. Hazabent, N. Arslani

Delovno predsedstvo: A. Zafošnik, D. Majc

Nadzorni odbor: M. Petrič, D. Rumpf, T. Jagrič

Verifikacijska komisija: Z. Kikec, R. Šibli

Zapisnikarj: B. Ilijevec, N. Zidar

Bodoči predsednik SZGH:  Nagovor

Sobota, 20. 11. 2021

DEBELO ČREVO IN DANKA (prvi sklop): Kolorektralni polipi
Predsedstvo: B. Krebs, A. Tomažič, M. Stefanovič, B. Tepeš

09:00 – 09:15     UVOD / B. Krebs
Kolorektalni polipi: vse česar niste vedeli a si niste upali vprašati
Kaj je kolorektalni polip, razlika med polipi v GIT in drugje, zgodovina, razne klasifikacije, sinonimi in nejasnosti

09:15 – 09:30     PATOLOG /  S. Grazio
Endoskopsko odstranjeni pT1 karcinomi z visokim tveganjem

09:30 – 09:45     GASTROENTEROLOG / A. Gavrič, S. Plut
Endoskopska resekcija velikih kolorektalnih polipov

09:45 – 10:00     GASTROENTEROLOG /  M. Stefanović
Izboljšanje optične diagnoze polipov debelega črevesa in danke z uporabo računalniško podprte diagnoze (CAD)

10:00 – 10:10     KIRURG / U. Marolt, B. Krebs
Varnostne resekcije debelega črevesa in danke v UKC Maribor

10:10 – 10:20     KIRURG / Ž. Čebron, J. Grosek, A. Tomažič
Varnostne resekcije debelega črevesa in danke v UKC Ljubljana

10:20 – 10:30     KIRURG / M. Rems
Analiza rezultata zdravljenja bolnikov, napotenih na varnostno resekcijo iz konzilija SVIT (2014-.)
Predlog raziskovalnega dela (UKC Ljubljana , UKC Maribor, SB Jesenice)

10:30 – 11:00     Razprava (30 minut)

11:15 – 11:305     Odmor
(sklop prezentacij sponzorjev / ime v napovedniku, kratka predstavitev po 1 min)

DEBELO ČREVO IN DANKA (drugi sklop): Razno
Predsedstvo: B. Krebs, A. Tomažič, M. Stefanovič, B. Tepeš

11:30 – 11:45     POGLED KIRURGA / E. Brecelj
»Watch and wait« protokol pri zdravljenju raka danke po kompletnem kliničnem odgovoru na neadjuvantno zdravljenje

11:45 – 12:00     POGLED RADIOTERAPEVTA /  V. Velenik
»Watch and wait« protokol pri zdravljenju raka danke po kompletnem kliničnem odgovoru na neadjuvantno zdravljenje

12:00 – 12:15     PRO     G. Norčič
»Quo vadis TaTME?«

12:15 – 12:30     CONTRA     U. Gajšek
»Quo vadis TaTME?«

12:30 – 12:45     J. Grosek
Robotska abdominalna kirurgija v UKC Ljubljana

12:45 – 13:00     T. Jakomin, A. Mitrović, M. Bunič, V. Sojar
Rezultati kirurškega zdravljenja kolorektalnega raka v SB Izola v sodelovanju z MC Iatros

13:15 – 13:30     B. Tepeš
Rezultati programa SVIT

13:30 – 14:00     Razprava (30 minut)

14:00      Zaključek spletne konference
Spremna beseda dosedanjega predsednika SZGH: prof. S. Potrč

Predavatelji napišejo povzetke (1500 besed) svojih prispevkov z namenom objave v reviji Gastroenterolog. Rok za oddajo: 05.11.2021.
Posneto PowerPoint predavanje pošljite na e-naslov: bojan_ilijevec@hotmail.com.
Prispevek pošljite na e-naslov: arpad.ivanecz@ukc-mb.si.

Strokovni odbor:
Stojan Potrč, Borut Štabuc, Bojan Tepeš, Milan Stefanovič, Aleš Tomažič, Rok Orel, Samo Plut, Peter Popovič, Nina Zidar, David Drobne, Blaž Trotovšek, Bojan Krebs, Arpad Ivanecz

Organizacijski odbor:
Stojan Potrč, Borut Štabuc, Bojan Tepeš, Milan Stefanovič, Bojan Ilijevec, Bojan Krebs, Arpad Ivanecz

Pomembne informacije:
Kotizacija znaša 50,00 €. Nakaže se na račun SZGH: Nova KBM SI56 0400 1004 8740 937.
Plačilo kotizacije je vstopnica za vstop v aplikacijo spremljanja predavanj.
Plačila kotizacije so oproščeni študenti, specializanti, upokojenci in predavatelji.

Prijave pošljite na e-naslov: karina.pupaher@ukc-mb.si ali pokličite na telefon: 02 321 1301.

Ob prijavi je potrebno navesti ime, priimek, e-mail naslov.

Povezavo do webinarja boste prejeli nekaj dni pred začetkom.

Kreditne točke bodo sporočene naknadno.

Prof. dr. Stojan Potrč, dr. med.
Predsednik SZGH

Za izboljšanje vaše izkušnje na naši spletni strani uporabljamo piškotke.
Z vstopom na naše strani s piškotki soglašate.​