73. srečanje SZGH

Spomladansko srečanje Slovenskega združenja za gastroenterologijo in hepatologijo.

Rogaška Slatina, 13. in 14. maj 2022

Spoštovane kolegice in kolegi, dame in gospodje,

po več kot dveh letih se bomo zopet srečali v živo. 73. srečanje SZGH bo, kot je to že tradicija, potekalo v Rogaški Slatini, 13. in 14.5.2022.

Pogrešali smo srečanja naših članov in članic. Čeprav in kljub temu, da smo ves čas izrednih razmer poskušali sodelovati preko računalniških povezav, to na žalost ni moralo nadomestiti neprecenljivih izmenjav mnenj in novih spoznanj v neposrednih kontaktih med nami.

Prvi dan srečanja bomo s predavanji osvetlili najnovejše dosežke na področju gastroenterologije, hepatologije, gastrointestinalne endoskopije, kirurgije, patologije, radiologije in pediatrije. Drugi dan srečanja je namenjen kakovosti našega dela s poudarkom na enotnem informacijskem sistemu, poenotenju terminologije in standardiziranih izvidov na vseh področjih, ki se dotikajo bolezni prebavil.

Poskusili bomo začrtati izhodišča za mehanizme s katerimi bi vzdrževali doseženo raven in izboljšali kakovost našega dela. Predstavili bomo bodoče korake k vzpostavitvi registrov najpogostejših bolezni od diagnostike, preko zdravljenja do izidov terapevtskih posegov. Osvetlili bomo delo na področju urejanja našega strokovnega glasila »Gastroenterolog«, z namenom spodbude članov SZGH, predvsem mladih kolegov, k pisanju znanstvenih prispevkov, načrtovanju in izvajanju kakovostni kliničnih raziskav. Predstavili bomo nadgradnjo spletne strani SZGH.

Tudi družabni del srečanja je pomemben in ne bo manjkal.

Zavedamo se, da je sodelovanje s farmacevtskimi podjetji in izdelovalci opreme zelo pomembno pri našem vsakodnevnem delu. Predstavitev novosti na področju zdravljenja z zdravili, novih tehnologij in prikaz najnovejših pripomočkov je pogoj, da lahko sledimo razvoju in pripomoremo boljši oskrbi in zdravju naših pacientov.

Želja vseh nas je, da bi se v čim večjem številu udeležili srečanja zato vas vabim da, izkoristite to priložnost, ter s svojo navzočnostjo pripomorete uspešnemu strokovnemu dogodku.

Končni program srečanja, skupaj z navodili glede prijave, rezervacije prenočišč in družabnih dogodkov sledi 20.3.2022 in bo tudi objavljen na spletni strani (www.szgh.si).

V imenu predsedstva,
prim. Milan Stefanovič dr. med., AGAF
Predsednik SZGH

Petek

09:00             Odprtje razstavnega prostora

10:00             Prihod in prijava udeležencev srečanja

(kava in prigrizki)

11:00–12:45     1. SKLOP     ENDOSKOPIJA in RADIOLOGIJA

Predsedstvo: Milan Stefanović, Aleš Tomažič, Stojan Potrč

11:00–11:05 Nagovor predsednika SZGH

Milan Stefanović, Diagnostični center Bled

11:05–11:20 Pomen ocene varnostnega roba pri endoskopski terapiji povrhnjih neoplazem prebavil

Rajko Knežević, Diagnostični center Bled

11:20–11:40 Spremljanje in sledenje po endoskopski in kirurški terapiji neoplazem debelega črevesja in danke

Bojan Tepeš, Abakus d.o.o. Rogaška Slatina

11:40–11:55 Razlike pri endsokopskih preiskavah med otroci in odraslimi

Matjaž Homan, Klinični oddelek za gastroenterologijo, hepatologijo in nutricionistiko, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Pediatrična klinika

11:55–12:10 Nove možnosti interventne radiologije pri obravnavi holedoholitiaze

Rok Dežman, Miha Štabuc, Peter Popovič, Klinični oddelek za radiologijo, Univerzitetni klinični center Ljubljana

12:10–12:20 Komentar/endoskopski vidiki reševanja holedoholitiaze. Kdaj in kje je mesto interventne radiologije?

Samo Plut, Klinični oddelek za gastroenterologijo, Univerzitetni klinični center Ljubljana

12:20–12:45 Satelitsko predavanje podjetja Genesis Pharma Group (bronasti sponzor)

Gre morda za akutno jetrno porfirijo?

(Prof. dr. Borut Štabuc, dr. med.)

12:45–13:00 Premor za kavo, prigrizke in obisk razstavnega prostora


13:00–14:00     2. SKLOP     ENDOSKOPIJA

Predsedstvo: Samo Plut, Andreja Ocepek, David Drobne

13:00–13:10 Indikacije in kontraindikacije za perkutane enterogastrostome

Luka Strniša, Klinični oddelek za gastroenterologijo, Univerzitetni klinični center Ljubljana

13:10–13:25 Perkutana enterogastrostoma z gastropeksijo – kdaj in kako?

Andreja Ocepek, Klinični oddelek za gastroenterologijo, Univerzitetni klinični center Maribor

13:25–13:40 Anorektalna manometrija malo drugače

Matjaž Koželj

13:40–14:00 Satelitsko predavanje podjetja Roche (bronasti sponzor)

Genomsko profiliranje in uporaba NTRK zaviralca pri rakih prebavil

(Gašper Boltežar, dr. med.)

14:00–14:30 Premor za kosilo in obisk razstavnega prostora

14:30–16:10     3. SKLOP     KIRURGIJA

Predsedstvo: Aleš Tomažič, Jan Grosek, Alojz Šmid

14:30–14:45 Pomembnost varnostnega robu in limfadenektomije pri resekcijah karcinoma žolčnika

Blaž Trotovšek, Klinični oddelek za abdominalno kirurgijo, Univerzitetni klinični center Ljubljana

14:45–15:00 Pomen limfadenektomije 10. skupine bezgavk pri bolnikih z rakom želodca

Tomaž Jagrič, Klinični oddelek za abdominalno kirurgijo, Univerzitetni klinični center Maribor

15:00–15:15 Muskuloskeletne okvare pri slovenskih splošnih in abdominalnih kirurgih

Jurij Košir, Žan Gorenšek, Jan Grosek, Klinični oddelek za abdominalno kirurgijo, Univerzitetni klinični center Ljubljana

15:15–15:30 Bolniki z ulceroznim kolitisom in pouch-analno anastomozo ter njihova kakovost življenja

Jan Grosek, Jurij Košir, Klinični oddelek za abdominalno kirurgijo, Univerzitetni klinični center Ljubljana

15:30–15:50 Ukrepi prevencije OPS po splenektomiji; pregled lastne kazuistike, rezultati in sklepi

Matjaž Horvat, Klinični oddelek za abdominalno kirurgijo, Univerzitetni klinični center Maribor

15:50–16:10 Satelitsko predavanje podjetja Janseen (bronasti sponzor)

Kaj nam o varnosti in učinkovitosti zdravil povedo podatki iz klinične prakse

(Dr. Nataša Smrekar, dr. med.)

16:10–16:30 Odmor za kavo, prigrizke in obisk razstavnega prostora


16:45–18:55     4. SKLOP     ONKOLOGIJA in HEPATOLOGIJA

Predsedstvo: Borut Štabuc, Arpad Ivanecz, Blaž Trotovšek

16:45–17:05 Satelitsko predavanje podjetja Medis (bronasti sponzor)

Vloga antacidov/alginatov v zdravljenju GERBa

(Prof. dr. Bojan Tepeš, dr. med.)

17:05–17:25 Novosti pri zdravljenju holangiokarcinoma

Alojz Šmid, Klinični oddelek za gastroenterologijo, Univerzitetni klinični center Ljubljana

17:25–17:45 Presejanje bolnikov s cirozo za hepatocelularni karcinom

Gašper Boltežar, Klinični oddelek za gastroenterologijo, Univerzitetni klinični center Ljubljana

17:45–18:05 Z odpovedjo prebavil povezana okvara jeter

Tajda Božič, Klinični oddelek za gastroenterologijo, Univerzitetni klinični center Ljubljana

18:05–18:25 Medikamentozna okvara jeter, izkušnje v UKC Maribor

Vanja Kalacun, Daniel Dodić, Klinični oddelek za gastroenterologijo, Univerzitetni klinični center Maribor

18:25–18:55 Satelitsko predavanje podjetja Takeda (srebrni sponzor)

Prepoznava, obravnava in zdravljenje bolnikov s sindromom kratkega črevesja z odpovedjo prebavil

(Prof. dr. Borut Štabuc, dr. med. in Tajda Košir Božič, dr. med.)

18:55             Zaključek predavanj prvega dne

19:30             Delovna večerja za vse registrirane udeležence


Sobota

ZAGOTAVLJANJE IN DVIG RAVNI KAKOVOSTI PRI OBRAVNAVI BOLNIKOV Z BOLEZNIMI PREBAVIL
9:00–11:00     1. SKLOP

Predsedstvo: Milan Stefanovič, Bojan Tepeš, Samo Plut

9:00–9:10 Predstavitev posodobitve spletne strani SZGH

Sebastian Stefanović, Diagnostični center Bled

9:10–9:30 Predstavitev enotne terminologije in strukturiranega endoskopskega izvida za področje gastrointestinalne endoskopije v Sloveniji.

Delovna skupina SZGH: M Stefanović, B tepeš, B Štabuc, S Plut, J Drnovšek, R Knežević, K Tepeš, S Stefanović

Milan Stefanović, Diagnostični center Bled

9:30–10:00 Predstavitev patološke terminologije in strukturiranega izvida kot preizkus integracije z endoskopskim izvidom pri spodnjih prebavilih

Snjiežana Frković Grazio, Oddelek za patologijo, Ginekološka klinika

10:00–10:20 Predlog in možne rešitve za enotno terminologijo in strukturirani izvid na področju gastrointestinalne radiologije (UZ, CT in MR)

Peter Popović, Klinični inštitut za radiologijo, Univerzitetni klinični center Ljubljana

10:20–10:40 Satelitsko predavanje podjetja Pfizer (bronasti sponzor)

Najnovejši podatki o varnosti tofacitiniba pri ulceroznem kolitisu

(Doc. dr. David Drobne, dr. med.)

10:40–11:00 Satelitsko predavanje podjetja Swedish Group Pharma (bronasti sponzor)

Trombocitopenija pri bolnikih s kronično boleznijo jeter pred invazivnimi posegi

(Prof. dr. Borut Štabuc, dr. med.)

11:00–11:20 Odmor za kavo, prigrizke in obisk razstavnega prostora


11:20–13:10     2. SKLOP

Predsedstvo: Bojan Krebs, Borut Štabuc, Aleš Tomažič

11:20–11:40 Kakovost abdominalne kirurgije. Načrt za zagotavljanje in izboljšanje kakovosti na tem področju – spodnja prebavila

Aleš Tomažič, Klinični oddelek za abdominalno kirurgijo, Univerzitetni klinični center Ljubljana

11:40–12:00 Kakovost abdominalne kirurgije. Načrt za zagotavljanje in izboljšanje kakovosti na tem področju – zgornja prebavila

Stojan Potrč, Klinični oddelek za abdominalno kirurgijo, Univerzitetni klinični center Maribor

12:00–12:15 Predstavitev registra kronične črevesne bolezni

David Drobne, Klinični oddelek za gastroenterologijo, Univerzitetni klinični center Ljubljana

12:15–12:30 Endoskopska terapija nevroendokrine neoplazije v rektumu in registri

Sebastian Stefanović, Diagnostični center Bled

12:30–12:40 Predlog slovenskih priporočil za sledenje dolgotrajne kronične vnentne črevesne bolezni

Gregor Novak, Klinični oddelek za gastroenterologijo, Univerzitetni klinični center Ljubljana

12:40–12:55 Gastroenterolog – uradno glasilo SZGH. Kako pristopiti načrtu za klinično študijo in pisanju strokovnih člankov

za področje gastroenterolgije in hepatologije

Borut Štabuc, Klinični oddelek za gastroenterologijo, Univerzitetni klinični center Ljubljana

12:55–13:10 Najbolj zanimive teme z ESGE srečanja v Pragi 28.–30. 4. 2022

Samo Plut, Klinični oddelek za gastroenterologijo, Univerzitetni klinični center Ljubljana

13:10–13:20 Pobude in vprašanja članstvu SZGH
13:20             Zaključek predavanj drugega dne in srečanja

Milan Stefanović, Diagnostični centerBled

Kotizacija

150 EUR na TRR SI56 0400 1004 8740 937
(Slovensko združenje za gastroenterologijo in hepatologijo, Zdraviliški trg 9, 3250 Rogaška Slatina) ali na kongresu.

Oproščeni kotizacije

Povabljeni predavatelji, specializanti, upokojenci in študenti.

Registracija

Preko elektronske pošte na romana.lenarcic@dc-bled.si ali na kongresu.

Obvestilo za praktično šolanje za enotni informacijski sistem v gastrointestinalni endoskopiji.

SZGH obvešča, da bo v času trajanja spomladanskega srečanja vsem zainteresiranim kolegom, članom SZGH, omogočena individualna seznanitev z novim informacijskim sistemom za področje endoskopije zgornjih in spodnjih prebavil. Podlaga za delovanje je terminologija in programska oprema, ki sta bila sprejeta s strani SZGH, z namenom poenotenja in dviga kakovosti na področju gastrointestinalne endoskopije v Sloveniji.

Praktični preizkus bo možen v času srečanja v petek od 14:30 do 18:00 in v soboto od 9:00 do 13:00. Zaradi omejenega števila prostih mest (računalnikov in operaterjev) je svojo udeležbo potrebno prijaviti v naprej gospe Romani Lenarčič, Diagnostični center Bled: romana.lenarcic@dc-bled.si.

Prijava je možna do zapolnitve prostih mest. 

Prikaz sistema bo omogočen tudi med predavanji v razstavnih prostorih Olympus, FujiFilm in Pentax vendar brez operaterjev.

Splošna navodila

Kotizacija srečanja je 150 €. Prijava je možna vnaprej preko elektronske pošte na naslov: romana.lenarcic@dc-bled.si ali na dan srečanja v Rogaški Slatini. Kotizacijo je možno plačati preko TRR SZGH SI56 0400 1004 8740 937 ali osebno na dan srečanja v Rogaški Slatini. V primeru da, boste kotizacijo poravnali na TRR, vas prosimo da potrdilo posredujete ga. Romani Lenarčič na elektronski naslov romana.lenarcic@dc-bled.si.

Oproščeni kotizacije: Povabljeni predavatelji, specializanti, upokojenci in študenti.

Navodila predavateljem bodo poslana naknadno.

Namestitve v hotelih Rogaška Slatina je potrebno urediti samostojno.

150 EUR na TRR SI56 0400 1004 8740 937
(Slovensko združenje za gastroenterologijo in hepatologijo, Zdraviliški trg 9, 3250 Rogaška Slatina) ali na kongresu.

Svečana večerja bo v petek (13. 5. 2022) zvečer v Aninem dvoru s pričetkom ob 19:30.

Večerja je organizirana za vse prijavljene člane SZGH kakor tudi naše sponzorje-razstavljalce po predhodni rezervaciji ob prijavi.
Za spremljevalke/spremljevalce je ob plačilu možna udeležba na večerji.

V soboto 14. 5. 2022 po zaključku srečanja je opcijsko možna udeležba na izletu v okolici Rogaške Slatine po predhodni prijavi (najpozneje 1 teden pred srečanjem). 

Prim. Milan Stefanović, dr. med., AGAF
Predsednik SZGH

Za izboljšanje vaše izkušnje na naši spletni strani uporabljamo piškotke.
Z vstopom na naše strani s piškotki soglašate.​