Novosti v gastroenterologiji

Novosti v gastroenterologiji 2023

Strokovno srečanje – 6. simpozij

Hotel Špik, Gozd Martuljek • 8.–9. december 2023
Ljubljansko gastroenterološko društvo

PRO GASTRO LJUBLJANA

Japljeva 2, 1000 Ljubljana
Spoštovani kolegi specialisti in specializanti gastroenterologije, interne medicine, abdominalne kirurgije
Klinični oddelek za gastroenterologijo tudi letos organizira letno strokovno srečanje - 6. simpozij z naslovom:

»Novosti v gastroenterologiji 2023«

ki bo 8. 12 .2023 in 9. 12 .2023 v hotelu Špik, Gozd Martuljek.
Simpozij namenjamo zdravnikom specialistom gastroenterologom, specialistom družinske medicine, specialistom interne medicine, specialistom abdominalnim kirurgom, specializantom in študentom zadnjih letnikov študija na Medicinski fakulteti in medicinskim sestram, ki sodelujejo v gastroenteroloških timih.

Program je vsebinsko ločen na medicinsko področje – gastroenterologija in področje zdravstvene nege.

Ker so tovrstna srečanja tudi priložnost za srečanje s kolegi različnih področij ter izmenjavo mnenj in izkušenj,
vas prijazno vabim na letošnje srečanje.

Veselim se srečanja z vami!

prof. dr. Borut Štabuc, dr. med., viš. svet.
strokovni in organizacijski vodja srečanja

Strokovno organizacijski odbor:
Štabuc B., Plut S., Drobne D., Šmid A., Smrekar N., Sever N., Ribnikar M.
Strokovno organizacijski odbor Novosti na področju zdravstvene nege v gastroenterologiji:
Kotar J., Sever M., Bobnar Sekulić C., Cellner L.

Prispevki bodo objavljeni v redni številki strokovne revije Slovenija Journal of Digestive Diseases- Gastroenterolog; Letnik 27, štev. 2, december 2023

Simpozij je namenjen gastroenterologom, specialistom družinske medicine, specialistom interne medicine, abdominalnim kirurgom, specializantom in študentom zadnjih letnikov študija na Medicinski fakulteti ter medicinskim sestram usmerjenim v gastroenterologijo.

Program

Predsedstvo:Plut S., Mervic M., Strniša L. 
12:00–14:45Strniša L.: Detekcija in ocena polipoznih sprememb
 Plut S.: Endoskopske tehnike odstranjevanja polipov
 Endoskopska praktična delavnica na modelih za zdravnike in medicinske sestre v endoskopiji:
kolonoskopija (male skrivnosti mojstrov), principi in tehnike elektroresekcije
14:30–15:00ODMOR, ogled razstavnih prostorov
Predsedstvo:Štabuc B., Hari A., Šmid L. 
15:00–15:15Štabuc B.: Klinični oddelek za gastroenterologijo 2023
15:15–15:30Hari A.: Ali lahko izboljšamo obravnavo bolnikov s portalno hipertenzijo
15:30–15:45Novak K.: Vloga ELF testa in fibroscana v diagnostiki MAFLD
15:45–16:00Boltežar G.: Sistemsko zdravljenje HCC
16:00–16:30ODMOR, ogled razstavnih prostorov
Predsedstvo:Drobne D., Smrekar N., Novak G. 
16:30–16:45Drobne D.: Kako začeti zdraviti bolnika s KVČB?
16:45–17:00Kurent T.: Ali lahko UZ nadomesti endoskopijo pri obravnavi bolnika s KVČB? 
17:00–17:15Smrekar N.: Dolgoročna obravnava bolnika s KVČB
17:15–17:30Rihtaršič A.: Imunske bolezni jeter pri KVČB
17:30–17:45ODMOR, ogled razstavnih prostorov
Predsedstvo:Tomažič A., Novak K., Sever N.  
17:45–18:00  Novak G.: Kako uspešni smo pri zdravljenju eozinofilnega ezofagitisa na KOGE?
18:00–18:15Strniša L: Pregled holangioskopskih preiskav na KOGE
18:15–18:30Drnovšek J.: Uspešnost zdravljenja kasnih zapletov akutnega pankreatitisa na KOGE
18:30–18:45Jereb Pregrad M., Koželj M.: Pomen pH-metrije, manometrije za nadaljnje zdravljenje – pregled naših rezultatov
18:45–19:00Siuka D.: Obravnava bolnikov s pankreatično eksokrino insuficienco – naši rezultati 
20:00DRUŽENJE Z DISKUSIJO
1. DVORANA (ZDRAVNIKI) 
09:30–11:00 IZBRANI RAZISKOVALNI PROJEKTI SPECIALIZANTOV GASTROENTEROLOGIJE
Predsedstvo:Drobne D., Štabuc B., Plut S., Ribnikar M., Smrekar N. J. 
Raziskave na KOGE 2022 – 2023 (1. del predstavitev) 
 Uršič J., Gavrić A.: Klinično pomembna hemohezija po biopsijah kolona in terminalnega ileuma pri mlajšem bolniku brez antitrombotične terapije
 Supovec E., Plut S., Hanžel J: Poškodba vranice po ERCP in holangioskopiji
 Štupar S., Strniša L.: Ishemična holangiopatija po trombozi arterije hepatike po presaditvi jeter – izhod po 20 ERCP posegih
 Povšič T., Strniša L.: Odstranitev velikih kamnov iz žolčevoda s široko balonsko dilatacijo – kohortna analiza
 Golob S., Strniša L.: Terapija stenoz z vzporednimi stenti na anastomozi po presaditvi jeter – kohortna raziskava
 Franko M., Plut S.:  Krvavitev iz zgornjih prebavil pri kongenitalni anomaliji dvanajstnika 
 Strmšek K., Drobne D.: Kombinirana biološka terapija pri kronični vnetni črevesni bolezni – prve izkušnje na KOGE in pregled literature
 Strmšek K., Hanžel J.: Idiopatska miointimalna hiperplazija mezenterialnih ven kot vzrok kronične driske
 Pintar Š., Novak G.:  Uspešnost prehoda iz vedolizumaba intravenozno na subkutano zdravljenje – enoletni podatki
 Špes Hlastec A., Koželj M., Drobne D.: Vzroki za smrt pri bolnikih s KVČB – analiza podatkov iz UR CARE registra
 Erjavec L., Hanžel J.: Klinična praksa in randomizirane kontrolirane raziskave – vpliv vključitvenih kriterijev na interpretacijo raziskav pri KVČB
 Turk Jerovšek M., Ribnikar M.: Transplantacije jeter zaradi hepatocelularnega karcinoma – naše izkušnje
 Rihtaršič A., Turk Jerovšek M., Hari A.: Neinvazivna napoved stopnje jetrne steatoze pri bolnikih s predvideno biopsijo jeter
 Vodenik A., Siuka D.: Mukormikoza
 Caglevič N., Plut S.: Endoskopsko zdravljenje zapletov po holecistektomiji
11:00 –11:30ODMOR, ogled razstavnih prostorov
11:30–13:00IZBRANI RAZISKOVALNI PROJEKTI SPECIALIZANTOV GASTROENTERLOGIJE
Predsedstvo:Drobne D., Štabuc B., Plut S., Ribnikar M., Smrekar N. J. 
Raziskave na KOGE 2022 – 2023 (2. del  predstavitev) 
 Vodnik L., Plut S., Hanžel J.: Zračna embolija po vstavitvi PEG
 Povšič T., Strniša L.: Perkutana cekostoma pri kroničnem zaprtju pri odraslem
 Stopar A., Strniša L.: Inflamatorni miofibroblastni tumorja distalnega požiralnika
 Mislej E., Strniša L.: Primerjava biopsij in krtačenja tumorjev žolčevodov pri ERCP – kohortna raziskava
 Jurak R., Plut S., Strniša L.: Prve izkušnje z endoskopsko celostensko resekcijo (EFTR) na Kliničnem oddelku za gastroenterologijo UKC Ljubljana
 Milanez I., Hanžel J., Plut S.: Je pancreas divisum lahko vzrok akutnega pankreatitisa?
 Makovec Ž., Strniša L.: Obravnava gastropareze s posegom na pilorusu
 Košir Božič T., Milanez I., Boltežar G., Šmid L.:  Imunoterapija za hepatocelularni karcinom – 3-letne izkušnje na Kliničnem oddelku za gastroenterologijo UKC Ljubljana
 Simonič J., Drobne D.: De-eskacija infliksimaba pri bolnikih s KVČB: kolikšen delež bolnikov je primeren?
 Šubic Ž., Novak G.: Uspešnost ustekinumaba v prvi liniji zdravljenje pri KVČB v terciarnem centru 
 Urbas A., Nasteska A., Novak G.: Eozinofilni ezofagitis – diagnostična zamuda in značilnosti slovenske kohorte bolnikov 
 Smet U., Drobne D.: Klinični izhod bolnikov z ulceroznim kolitisom zdravljenih z ustekinumabom
 Vodnik L., Simonič P., Novak K., Drobne D.: Pogostost in klinične značilnosti PSC pri bolnikih s  KVČB – kohortna raziskava s pomočjo UR-CARE registra
 Makovec Ž., Novak K.: Pregled dela v ambulanti za funkcionalno diagnostiko na Kliničnem oddelku za gastroenterologijo UKC Ljubljana – visokoresolucijska manometrija in pH-metrija
 Zaplotnik M., Drnovšek J.: Apendagitis epiploica: redek vzrok subkutane fistule
 
2. DVORANA (MEDICINSKE SESTRE)
ModeratoriciC. Bobnar Sekulič, M. Sever
09:30–9:50Ogrič A.: CMV okužba pri bolniku s presajenimi jetri 
9:50–10:10 Gradišnik N.: Informacijski sistem v enoti intenzivne terapije   
10:10–10:30Gjergek T.: Vzdrževanje endoskopov in opreme v endoskopiji – kaj lahko storimo mi? 
10:30–11:00ODMOR, ogled razstavnih prostorov 
ModeratoriciJ. Kotar, A. Ogrič
11:00–11:20Cellner L., Hadžić A.: Obravnava bolnika pred, med in po sistemskem zdravljenju 
11:20–11:35Bobnar Sekulić C.: Predstavitev KVČB ambulante 
11:35–11:50Polanc T.: Smernice za medicinske sestre na področju KVČB 
11:50–12:10Lazar M.: Priprava endoskopske ambulante v gastroenterologiji 
12:10–12:30Sever M.: Vloga medicinske sestre pri transjugularni biopsiji jeter 
ZZS je srečanju dodelila 9 licenčnih točk!

Na Zbornico zdravstvene in babiške nege je bila poslana vloga za dodelitev licenčnih točk!

Prijave

Melita Šušmeljmelita.susmelj@kclj.si
Milana Cvetkovićmilana.cvetkovic@kclj.si

Za prijavo preko spleta prosimo izpolnite obrazec:

Splošne informacije

Kotizacija zdravniki specialisti: 100 eur, za specializante kotizacije ni! 
 Za zdravnike KOGE je plačnik ustanova! 
 Kotizacija medicinske sestre: 30 eur! 
 Za medicinske sestre KOGE je plačnik ustanova!
 
Nastanitev:Hotel Špik – Alpine Resort, Jezerci 21, SI-4282 Gozd Martuljek

Za izboljšanje vaše izkušnje na naši spletni strani uporabljamo piškotke.
Z vstopom na naše strani s piškotki soglašate.​