KOGE

Novosti v gastroenterologiji – 50 let KO za gastroenterologijo

Znanstvena konferenca z mednarodnim sodelovanjem

Grand hotel Bernardin, Portorož, 15. in 16. september 2022
Bernardin
UKC Ljubljana

UKC Ljubljana, Interna klinika, KO za gastroenterologijo

15. in 16. septembra 2022 organizira znanstveno konferenco z mednarodnim sodelovanjem z naslovom

Novosti v gastroenterologiji –
50 let Kliničnega oddelka za gastroenterologijo

Kraj dogodka: Kongresni center - Grand hotel Bernardin, Obala 2, Portorož

Strokovno organizacijski odbor:
Štabuc B., Plut S., Drobne D., Šmid A., Smrekar N., Sever N., Ribnikar M., Janša R.
Strokovni organizacijski odbor Hands-on, tečaja endoskopije in abdominalnega ultrazvoka:
Štabuc B., Tepeš K., Hari A.
Strokovno organizacijski odbor Novosti na področju zdravstvene nege v gastroenterologiji:
Sever M., Plut S., Štabuc B.

Konferenca je namenjena gastroenterologom, specialistom družinske medicine, specialistom interne medicine, abdominalnim kirurgom, specializantom in študentom zadnjih letnikov  študija na Medicinski fakulteti ter medicinskim sestram usmerjenim v gastroenterologijo.

Objave posameznih prispevkov v strokovni reviji: Gastroenterolog; Letnik 26, številka 3.

Povzetki predavanj in posterjev bodo objavljeni v suplementu revije Gastroenterolog; Letnik 26, suplement 1.

Program konference Novosti v gastroenterologiji

14:00                Odprtje in pozdravi

Preteklost, sedanjost in prihodnost gastroenterologije in KO za gastroenterologijo – Štabuc B.

Moderatorja: Štabuc B., Plut S.

14:25 – 14:45    Eozinofilni ezofagitis ali gastroezofagealna refluksna bolezen (vabljeno predavanje) – Novak G.

14:45 – 15:00    Funkcionalna diagnostika bolezni požiralnika – Koželj M.

15:00 – 15:15    Predrakave spremembe na požiralniku-zgodnje odkrivanje in zdravljenje (vabljeno predavanje) – Sever N.

15:15 – 15:30    Ali so zaviralci protonske črpalke res varna zdravila – Hanžel J.

15:30 –15:45     Preprečevanje in sledenje bolnikov s portalno hipertenzijo in algoritmi zdravljenja varikoznih krvavitev – Plut S.

15:45 – 16:05    Obravnava bolnikov s predrakavimi spremembami želodca (vabljeno predavanje) – Tepeš B.

16:05 – 16:30    ODMOR – posterji

16:30 – 16:50    Multidisciplinarna obravnava bolnikov z želodčim rakom (vabljeno predavanje) – Potrč S.

16:50 – 17:00    Sistemsko zdravljenje želodčnega raka  – Hlebanja Z.

17:00 – 17:20    Diagnostika in zdravljenje bolnikov z gastroenteropankreatičnimi nevrokrinimi neoplazmami (vabljeno predavanje) – Šmid L.

17:20 – 17:40    Kirurško zdravljenje bolnikov z raki hepatopankreatikobiliarnega sistema: kdo, kdaj, kje? (vabljeno predavanje) – Tomažič A.

17:40 – 17:55    Endoskopsko reševanje zapletov akutnega pankreatitisa  – Strniša L.

17:55 – 18:10    Obravnava bolnika s cistami trebušne slinavke – Drnovšek J.

18:10 – 18:25    Vloga endoskopskega ultrazvoka v gastroenterologiji – Finderle S.

18:25 – 18:45    Sledenje bolnikov z dolgotrajno kronično vnetno črevesno boleznijo – Novak G.

20:00                  Večerja

Moderatorja: Drobne D., Smrekar N.

08:45 – 09:00    Imunociti in ostale celice v sluznici prebavil – Janša R.

09:00 – 09:20    Funkcionalne motnje prebavil in interakcije prebavila in možgani (vabljeno predavanje) – Orel R.

09:20 – 09:40    Vpliv probiotikov in vitaminov na imunski sistem (vabljeno predavanje) – Štrukelj B.

09:40 – 10:15    Cell-mediated closure of complex Crohn’s perianal fistulas:
                           Learnings from real-world evidence (vabljeno predavanje) – Garcia – Olmo D. (Španija) – video

10:15 – 10:35    JAK inhibitors  in ulcerative colitis (vabljeno predavanje) – Vermeire S. (Belgija) – online

10:35 – 10:55    Varnost bioloških zdravil za zdravljenje kronične vnetne črevesne bolezni – Ocepek A.

10:50 – 11:15    Obravnava neželenih učinkov zaviralcev kontrolnih točk imunskega nadzora (vabljeno predavanje) – Drobne D., Unk M.

11:15 – 11.40    ODMOR – posterji

Moderatorja: Šmid L., Ribnikar M.

11:40 –11:55    Prehranska podpora pri boleznih prebavil (vabljeno predavanje) – Krznarič Ž. (Hrvaška)
 

11:55 –12:10    Obravnava bolnika s sindromom kratkega črevesa in odpovedjo črevesa (vabljeno predavanje) – Kozjek Rotovnik N.

12:10 –12:30     Cholestatic liver diseases – Updates regarding treatment (vabljeno predavanje) – Beuers U. H. W. (Nizozemska) – online

12:30 –12:45     Metaboličnemu sindromu pridružena zamaščenost jeter – Novak K.

12:45 –13:00     Indikacije in priprava bolnikov za presaditev jeter – Ribnikar M.

13:00 –13:15     Kirurško zdravljenje benignih in malignih tumorjev jeter (vabljeno predavanje) – Trotovšek B.

13:15 –13:30     Intervencijsko zdravljenje malignih tumorjev jeter (vabljeno predavanje) – Popovič P.

13:30 –13:45     Sistemsko zdravljenje malignih tumorjev jeter – Boltežar G.

13:45 –14:20     ODMOR – posterji

14:20 – 14:35    Endoskopska prepoznava in zdravljenje premalignih in malignih lezij prebavil (vabljeno predavanje) – Stefanović M.

14:35 – 14:50    Endoskopska mukozna in submukozna resekcija polipov – Plut S.

14:50 – 15:05    Obravnava bolnikov s seriranimi lezijami in mikrosatelitsko nestabilnostjo – Gavrič A.

15:10                  Zaključek srečanja – Štabuc B.

Program HANDS – ON tečaj endoskopije & UZ

Hotel Bernardin, Portorož, Obala 2, Portorož

Moderatorji: Tepeš K., Hari A., Plut S., Novak K.

Delavnice UZ (Mideas) – dvorana Daphnia (10 kandidatov / delavnico):

09:30 – 10:30    Predavanje: UZ preiskava trebuha in pogosta patologija – Novak K.

10:30 – 13:00    Delavnica št. 1: UZ trebuha – Hari A.

10:30 – 13:00    Delavnica št. 2: UZ trebuha – Novak K.

13:00 – 14:00    ODMOR, KOSILO IN OGLED RAZSTAVNEGA PROSTORA

14:00 – 14:30    Predavanje: UZ Doppler – Hari A.

14:30 – 16:00    Delavnica št. 3: UZ Doppler na 2 UZ aparatih – Hari A.

16:00 – 16:30    Predavanje: Elastografija na 2 UZ aparatih – Hari A.

Delavnice endoskopije (Olympus) – dvorana Nautilus (5 kandidatov / delavnico):

09:00 – 10:50    Elektrokoagulacijska postaja in APC – Strniša L.

09:00 – 10:50    Endoskopska mukozna resekcija – Šmid L.

09:00 – 10:50    Hemostaza ulkusne krvavitve in ligature – Finderle S.

11:05 – 13:00    Kolonoskopija – Drnovšek J.

11:05 – 13:00    Obravnava zapletov polipektomije; krvavitev in perforacija – Strniša L.

11:05 – 13:00    Balonska dilatacija – Plut S.

13:00 – 14:00    ODMOR, KOSILO IN OGLED RAZSTAVNEGA PROSTORA

14:00 – 15:50    Gastroskopija basic – Dodič D.

14:00 – 15:50    Obravnava zapletov polipektomije; krvavitev in perforacija – Mojškerc K.

14:00 – 15:50    Endoskopska mukozna resekcija – Kneževič R.

16:05 – 18:00    Hemostaza ulkusne krvavitve in ligature – Pinter Ž.

16:05 – 18:00    Kolonoskopija in scope guide – Vujnović G.

16:05 – 18:00    Balonska dilatacija – Mervic M.

Program Novosti na področju zdravstvene nege v gastroenterologiji

Kongresni center – Grand hotel Bernardin, Obala 2, Portorož

Moderatorji: Sever M., Lazar M., Sever N., Kotar J.

08:30 – 09:00     Registracija

Delavnice endoskopije (Olympus) – dvorana Nautilus (5 kandidatov / delavnico)

09:00 – 09:20    Delavnica št. 1: Enteroskopija – Burger M.

09:20 – 09:40    Delavnica št. 2: Endoskopski potrošni material in ESG150 – Končan A.

09:40 – 10:00    Delavnica št. 3: OVESCO klipi – Pipan D.

10:00 – 10:20    Delavnica št. 4: Plastični stenti – Dimitrov T.

10:20 – 10:40    Delavnica št. 5: Ligacijska zanka – elektroresekcijska enota

10:40 – 11:00    Servisni pregled poškodb endoskopske opreme – Vesel A., Šeškar M.

11:00 – 11:20     Servisni pregled poškodb endoskopske opreme – Šeškar M.

11:20 – 12.30    ODMOR

Moderatorja: Sever M., Budimir E.

12:30 – 12:45    EMR in ESD – Lazar M.

12:45 – 13:00    VAP in varna aplikacija kemoterapije – Cellner L.

13:00 – 13:15    Predstavitev KVČB ambulante – Bobnar Sekulić C.

13:15 – 13:30    Biti pacient v KVČB ambulanti – Polanc T.

13:30 – 13:45    Vloga MS pred presaditvijo jeter in po njej – Ogrič A.

13:45 – 14:00    Psihološka priprava na endoskopske posege – Lazar M.

14:00 – 14:15    Vstavitev Axios stenta – Ignaščenko-Hribar I.

14:15 – 14:30    EFTR – Sever M.

14:30 – 14:45    RAZPRAVA

15:00                  Zaključek – Sever M.

Prijave preko elektronske pošte

Znanstvena konferenca z mednarodnim sodelovanjem (zdravniki):

Melita Šušmelj
melita.susmelj@kclj.si
Milana Cvetković
milana.cvetkovic@kclj.si

Hands-on tečaj
(srečanja Sekcije mladih gastroenterologov SZGH)

Katja Tepeš, dr.med.
tepes.katja@gmail.com

Novosti na področju zdravstvene nege v gastroenterologiji:

Mateja Sever, dipl.m.s.
mateja.sever@kclj.si

Prijava – spletni obrazec

Prijava na:

Informacije

SPLOŠNE INFORMACIJE:

ZZS je za udeležbo na strokovnih vsebinah Novosti v gastroenterologiji dodelila 23 kreditnih točk.
Zbornica zdravstvene in babiške nege je vsebine na Novosti na področju zdravstvene nege v gastroenterologiji ovrednotila z 12 licenčnimi točkami za pasivne udeležence in 16 licenčnih točk za aktivne udeležence.

   

KOTIZACIJA:

Novosti v  gastroenterologiji (zdravniki)

70 EUR.
V ceno so vključeni: izvod strokovne revije Gastroenterolog, letnik 26,
prigrizki, kosilo in slavnostna večerja.

 

Oproščeni kotizacije

Študenti medicine in specializanti ter predavatelji.

 

Hands-on tečaj

Kotizacije NI!

 

Novosti na področju zdravstvene nege v gastroenterologiji:

Kotizacije NI!

   

NASTANITEV:

Grand hotel Bernardin
Obala 2, 6320 Portorož,
tel.: 05 695 1000

www.hoteli-bernardin.si
booking@h-bernardin.si

Glavni sponzorji

MSD
Takeda
SOBI
Abbvie
PRO-GEM
AstraZeneca
Sodelujoči na srečanju Novosti v gastroenterologiji

Abbvie Biofarmacevtska družba d.o.o. (srebrni sponzor), Bausch Health, PharmaSwiss d.o.o., CARSO  pharm d.o.o., Ewopharma d.o.o., Janssen, farmacevtski del Johnson&Johnson d.o.o., KRKA d.d. Novo mesto, LEK d.d., Mediasi, d.o.o. , Merck Sharp & Dohme, inovativna zdravila d.o.o. (zlati sponzor), Viatris, farmacevtsko podjetje, d.o.o. , OPH Oktal Pharma, d.o.o., ROCHE farmacevtska družba d.o.o., Swedish Orphan Biovitrum s.r.o. (srebrni sponzor), Takeda Pharmaceuticals d.o.o. (zlati sponzor), Pfizer Luxembourg SARL, Podružnica Ljubljana, PRO-GEM d.o.o., Ljubljana (bronasti sponzor), Astra Zeneca UK Limited, Podružnica v Sloveniji (bronasti sponzor), Genesis Biopharma SL d.o.o., Swixx Biopharma d.o.o., Olympus Czech Group, Podružnica Ljubljana, Medip, d.o.o., VenMed, Angiomedic.

Za izboljšanje vaše izkušnje na naši spletni strani uporabljamo piškotke.
Z vstopom na naše strani s piškotki soglašate.​