72. SAGH meeting

regular meeting and international congress

5th International Congress of Slovenian Society for Gastroenterology and Hepatology

Maribor, 19. in 20. november 2021

Online congress, Maribor, 19th (Friday) and 20th (Saturday) of November 2021

Main topic:

Multidisciplinary Management of Diseases in Gastrointestinal Tract

08:30 – 08:45      Pozdrav predsednika SZGH prof. dr. Stojana Potrča / Welcome speech of the President of SZGH prof. Stojan Potrč

 

KRONIČNO VNETNA ČREVESNA BOLEZEN (KVČB) / CHRONIC INFLAMMATORY BOWEL DISEASE
Predsedstvo / Chairmen: B. Štabuc, A. Ocepek, D. Drobne

08:45 – 09:00    D. Drobne

Evropski register bolnikov s KVČB
European register of IBD patients

09:00 – 09:15     G. Novak

Endoskopske preiskave pri bolnikih s KVČB
Endoscopic diagnostic in IBD patients

09:15 – 09:30     N. Smrekar

Obravnava nosečnice s KVČB
Management of pregnant woman with IBD

09:30 – 09:45     A. Ocepek

Neželeni učinki zdravljenja bolnikov s KVČB
Side-effects of treating the patients with IBD

09:45 – 10:00     G. Norčič

Obravnava bolnikov s Crohnovo boleznijo in fistulami
Management of patients with Crohn’s disease and fistulas

10:00 – 10:30     Razprava (30 minut) / Discussion (30 minutes)

10:30 – 11.00      SATELIT KVČB / SATELLITE IBD  Takeda  (srebrni / silver)

Ian White (Israel): »Closing in« on complex Crohn´s Perianal Fistulas: Practical Insights from the Real World.

11:00 – 11.15      SATELIT KVČB / SATELLITE IBD  Janssen (bronasti / bronze)

Nataša Smrekar: Biološko zdravilo prvega izbora: kdaj, katero in zakaj?

11:15 – 11:30     Odmor (sklop prezentacij sponzorjev / ime v napovedniku, kratka predstavitev po 1 min) / Break (sponsor commercial)

 

TREBUŠNA SLINAVKA, JETRA / PANCREAS, LIVER
Predsedstvo / Chairmen: S. Potrč, A. Tomažič, B. Štabuc, A. Ivanecz

11:30 – 12:00     P. Schemmer (Austria)

Indikacije za kirurško terapijo cističnih in premalignih sprememb trebušne slinavke
Indications for surgical treatment of pancreatic cystic and premalignant lesions

12:00 – 12:15     D. Badovinac, M. Lenassi, H. Zavratnik, A. Tomažič

Diagnostična vrednost zunajceličnih veziklov pri raku trebušne slinavke
Diagnostic value of extracellular vesicles in pancreaatic cancer

12:15 – 12:30     B. Ilijevec, T. Jagrič, A. Ivanecz, V. Pivec, S. Potrč

Katera je najboljša metoda rekonstrukcije po resekciji glave trebušne slinavke?
Which is the best method of reconstruction after pancreatic head resection?

12:30 – 12:45     B. Štabuc

Sistemsko zdravljenje raka trebušne slinavke
Systemic treatment of pancreatic cancer

12:45 – 13:00     A. Ivanecz, I. Plahuta, T. Magdalenić, Š. Turk, Ž. Mavc, B. Ilijevec, S. Potrč

Dvesto minimalno invazivnih resekcij jeter v UKC Maribor
Two-hundred minimally invasive liver resections in UMC Maribor

13:00 – 13:15     B. Trotovšek

Vpliv Covid-19 na presaditve jeter
Effect of Covid-19 on liver transplantation

13:15 – 13:30     M. Đokić, B. Trotovšek

Rezultati druge faze zdravljenja HCC z elektrokemoterapijo
Results of the second phase of HCC treatment with electrochemotherapy

13:30 – 14:00     Razprava (30 minut) / Discussion (30 minutes)

14:00 – 15:00     Odmor za kosilo / Lunch break
(sklop prezentacij sponzorjev – ime v napovedniku, kratka predstavitev po 1 min / sponsor commercial)

 

POŽIRALNIK IN ŽELODEC / ESOPHAGUS AND STOMACH
Predsedstvo / Chairmen: S. Potrč, M. Stefanovič, B. Tepeš, R. Orel

15:00 – 15:30     P. Malfertheiner (Germany)

What will be the main messages from Maastricht VI/Florence Consensus Report

15:30 – 15:45     B. Tepeš

The value of European HP registry

15:45 – 16:15     E. Schoon (Netherlands)

Organization and centralization of early Barrett cancer in the Netherlands

16:15 – 16:30     S. Stefanovič

Sedation- only gastric endoscopic submucosal dissection – a single center experience

16:30 – 16:45     T. Jagrič

Minimalno invazivna kirurgija pri karcinomu želodca
Minimally invasive surgery in stomach cancer

16:45 – 17:15     Razprava (30 minut) / Discussion (30 minutes)

17:15 – 17.30      SATELIT / SATELLITE Abott  (bronasti / bronze)

T. Košir Božič:  Pomen farmakonutrientov v prehranski terapiji / The importance of pharmaconutrients in nutritional therapy

17:30 – 17:45     Odmor / Break
(sklop prezentacij sponzorjev / ime v napovedniku, kratka predstavitev po 1 min) / Break (sponsor commercial)

DEBELO ČREVO IN DANKA (prvi sklop): Kolorektralni polipi / COLON AND RECTUM (FIRST SESSION): Colorectal polyps
Predsedstvo / Chairmen: B. Krebs, A. Tomažič, M. Stefanovič, B. Tepeš

09:00 – 09:15     UVOD / INTRODUCTION     B. Krebs

Kolorektalni polipi: vse česar niste vedeli a si niste upali vprašati
Kaj je kolorektalni polip, razlika med polipi v GIT in drugje, zgodovina, razne klasifikacije, sinonimi in nejasnosti
Colorectal polyps: everything you did not know or did not dare to ask

09:15 – 09:30     PATOLOG / PATHOLOGIST     S. Grazio

Endoskopsko odstranjeni pT1 karcinomi z visokim tveganjem
Endoscopically removed pT1 carcinomas with high risk

09:30 – 09:45     GASTROENTEROLOG / GASTROENTEROLOGIST     A. Gavrič, S. Plut

Endoskopska resekcija velikih kolorektalnih polipov
Endoscopic resection of large colorectal polyps

09:45 – 10:00     GASTROENTEROLOG / GASTROENTEROLOGIST     M. Stefanović

Izboljšanje optične diagnoze polipov debelega črevesa in danke z uporabo računalniško podprte diagnoze (CAD)
Improving optical diagnosis of colorectal polyps using computer-aided diagnosis (CAD)

10:00 – 10:10     KIRURG / SURGEON     U. Marolt, B. Krebs

Varnostne resekcije debelega črevesa in danke v UKC Maribor
Safety colorectal resections in UMC Maribor

10:10 – 10:20     KIRURG / SURGEON     Ž. Čebron, J. Grosek, A. Tomažič

Varnostne resekcije debelega črevesa in danke v UKC Ljubljana
Safety colorectal resections in UMC Ljubljana

10:20 – 10:30     KIRURG / SURGEON     M. Rems

Analiza rezultata zdravljenja bolnikov, napotenih na varnostno resekcijo iz konzilija SVIT (2014-.)
Predlog raziskovalnega dela (UKC Ljubljana , UKC Maribor, SB Jesenice)
Analysis of treatment results of safety resections from SVIT programme (2014+)

10:30 – 11:00     Razprava (30 minut) / Discussion (30 minutes)

11:15 – 11:305     Odmor / Break
(sklop prezentacij sponzorjev / ime v napovedniku, kratka predstavitev po 1 min) / Break (sponsor commercial)

 

DEBELO ČREVO IN DANKA (drugi sklop): Razno / COLON AND RECTUM (second session): Miscellaneous
Predsedstvo / Chairmen: B. Krebs, A. Tomažič, M. Stefanovič, B. Tepeš

11:30 – 11:45     POGLED KIRURGA / SURGEON’S POINT OF VIEW     E. Brecelj

»Watch and wait« protokol pri zdravljenju raka danke po kompletnem kliničnem odgovoru na neadjuvantno zdravljenje
»Watch and wait« protocol in treatment of colorectal carcinoma with complete response to neoadjuvant treatment

11:45 – 12:00     POGLED RADIOTERAPEVTA / 15 RADIOTHERAPIST’S POINT OF VIEW     V. Velenik

»Watch and wait« protokol pri zdravljenju raka danke po kompletnem kliničnem odgovoru na neadjuvantno zdravljenje
»Watch and wait« protocol in treatment of colorectal carcinoma with complete response to neoadjuvant treatment

12:00 – 12:15     PRO     G. Norčič

»Quo vadis TaTME?«

12:15 – 12:30     CONTRA     U. Gajšek

»Quo vadis TaTME?«

12:30 – 12:45     J. Grosek

Robotska abdominalna kirurgija v UKC Ljubljana
Robotic abdominal surgery in UMC Ljubljana

12:45 – 13:00     T. Jakomin, A. Mitrović, M. Bunič, V. Sojar

Rezultati kirurškega zdravljenja kolorektalnega raka v SB Izola v sodelovanju z MC Iatros
Results of surgical treatment of colorectal cancer in GH Isola in cooperation with MC Iatros

13:15 – 13:30     B. Tepeš

Rezultati programa SVIT
Results of the National colorectal cancer screening program SVIT

13:30 – 14:00     Razprava (30 minut) / Discussion (30 minutes)

 

14:00      Zaključek spletne konference / Webinar conclusion
Spremna beseda dosedanjega predsednika SZGH: prof. S. Potrč
Concluding thoughts of recent president of SZGH prof. Stojan Potrč

Prof. dr. Stojan Potrč, dr. med.
Predsednik SZGH

We use cookies to improve your experience on our site.
By entering our pages, you agree to cookies.