73. SAGH Meeting

Spring Meeting of Slovenian Association for Gastroenterology and Hepatology

Rogaška Slatina, 13th and 14th May 2022

Dear Colleagues, 

We are happy to inform you that 73rd meeting of our society will take place in Rogaška Slatina on 13th and 14th of May 2022. 

After more than 2 years the meeting will happen in person. Our in-person meetings were missed dearly. Although we tried to keep in touch trough online meetings, this could not replace priceless exchange of opinions and networking at our in-person meetings. 

On the first day of our meeting we intend to highlight newest achievements in fields of gastroenterology, hepatology, gastrointestinal endoscopy, surgery, pathology, pediatric diseases and radiology. The second day will focus on quality of our work with emphasis on unified electronic medial records, unification of terminology and standardized exam reports in all areas of digestive diseases. 

We will try to outline the principles for maintaining and increasing the quality of our work. Future steps for establishing records of epidemiology, diagnostics and therapeutic procedures will be presented. A special highlight will be placed on the work and editing of our society publication “Gastroenterolog”. This is based on the idea of encouraging our members, especially residents and fellows, to plan and execute quality medical research with subsequent manuscript publication. The update on our society webpage will also be presented. 

Of course our social events are also important and will not be omitted. 

We understand that cooperation with medical industry is important in our day to day practice. The novelties in treating patients such as newest medications, technologies and accessories is a prerequisite for following the developments and betterment of patient care. 

Our wish is that the meeting will be attended by the majority of our members so I would like to invite you to take this opportunity and with your presence increase the success of our event.

The final program with the instructions about the event registration, reservation of accommodation and social events will be sent on 20.3.2022 and will also be announced on our society webpage (www.szgh.si).

On behalf of Board of Trustees,
prim. Milan Stefanovič dr. med., AGAF
President of SAGH

Friday

09:00             Opening

10:00             Arrival and registration of meeting participants

(coffee and snacks)

11:00–12:45     1. SKLOP     ENDOSKOPIJA in RADIOLOGIJA

Predsedstvo: Milan Stefanović, Aleš Tomažič, Stojan Potrč

11:00–11:05 Nagovor predsednika SZGH

Milan Stefanović, Diagnostični center Bled

11:05–11:20 Pomen ocene varnostnega roba pri endoskopski terapiji povrhnjih neoplazem prebavil

Rajko Knežević, Diagnostični center Bled

11:20–11:40 Spremljanje in sledenje po endoskopski in kirurški terapiji neoplazem debelega črevesja in danke

Bojan Tepeš, Abakus d.o.o. Rogaška Slatina

11:40–11:55 Razlike pri endsokopskih preiskavah med otroci in odraslimi

Matjaž Homan, Klinični oddelek za gastroenterologijo, hepatologijo in nutricionistiko, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Pediatrična klinika

11:55–12:10 Nove možnosti interventne radiologije pri obravnavi holedoholitiaze

Rok Dežman, Miha Štabuc, Peter Popovič, Klinični oddelek za radiologijo, Univerzitetni klinični center Ljubljana

12:10–12:20 Komentar/endoskopski vidiki reševanja holedoholitiaze. Kdaj in kje je mesto interventne radiologije?

Samo Plut, Klinični oddelek za gastroenterologijo, Univerzitetni klinični center Ljubljana

12:20–12:45 Satelitsko predavanje podjetja Genesis Pharma Group (bronasti sponzor)

Gre morda za akutno jetrno porfirijo?

(Prof. dr. Borut Štabuc, dr. med.)

12:45–13:00 Premor za kavo, prigrizke in obisk razstavnega prostora

 

13:00–14:00     2. SKLOP     ENDOSKOPIJA

Predsedstvo: Samo Plut, Andreja Ocepek, David Drobne

13:00–13:10 Indikacije in kontraindikacije za perkutane enterogastrostome

Luka Strniša, Klinični oddelek za gastroenterologijo, Univerzitetni klinični center Ljubljana

13:10–13:25 Perkutana enterogastrostoma z gastropeksijo – kdaj in kako?

Andreja Ocepek, Klinični oddelek za gastroenterologijo, Univerzitetni klinični center Maribor

13:25–13:40 Anorektalna manometrija malo drugače

Matjaž Koželj

13:40–14:00 Satelitsko predavanje podjetja Roche (bronasti sponzor)

Genomsko profiliranje in uporaba NTRK zaviralca pri rakih prebavil

(Gašper Boltežar, dr. med.)

14:00–14:30 Premor za kosilo in obisk razstavnega prostora

14:30–16:10     3. SKLOP     KIRURGIJA

Predsedstvo: Aleš Tomažič, Jan Grosek, Alojz Šmid

14:30–14:45 Pomembnost varnostnega robu in limfadenektomije pri resekcijah karcinoma žolčnika

Blaž Trotovšek, Klinični oddelek za abdominalno kirurgijo, Univerzitetni klinični center Ljubljana

14:45–15:00 Pomen limfadenektomije 10. skupine bezgavk pri bolnikih z rakom želodca

Tomaž Jagrič, Klinični oddelek za abdominalno kirurgijo, Univerzitetni klinični center Maribor

15:00–15:15 Muskuloskeletne okvare pri slovenskih splošnih in abdominalnih kirurgih

Jurij Košir, Žan Gorenšek, Jan Grosek, Klinični oddelek za abdominalno kirurgijo, Univerzitetni klinični center Ljubljana

15:15–15:30 Bolniki z ulceroznim kolitisom in pouch-analno anastomozo ter njihova kakovost življenja

Jan Grosek, Jurij Košir, Klinični oddelek za abdominalno kirurgijo, Univerzitetni klinični center Ljubljana

15:30–15:50 Ukrepi prevencije OPS po splenektomiji; pregled lastne kazuistike, rezultati in sklepi

Matjaž Horvat, Klinični oddelek za abdominalno kirurgijo, Univerzitetni klinični center Maribor

15:50–16:10 Satelitsko predavanje podjetja Janseen (bronasti sponzor)

Kaj nam o varnosti in učinkovitosti zdravil povedo podatki iz klinične prakse

(Dr. Nataša Smrekar, dr. med.)

16:10–16:30 Odmor za kavo, prigrizke in obisk razstavnega prostora

 

16:45–18:55     4. SKLOP     ONKOLOGIJA in HEPATOLOGIJA

Predsedstvo: Borut Štabuc, Arpad Ivanecz, Blaž Trotovšek

16:45–17:05 Satelitsko predavanje podjetja Medis (bronasti sponzor)

Vloga antacidov/alginatov v zdravljenju GERBa

(Prof. dr. Bojan Tepeš, dr. med.)

17:05–17:25 Novosti pri zdravljenju holangiokarcinoma

Alojz Šmid, Klinični oddelek za gastroenterologijo, Univerzitetni klinični center Ljubljana

17:25–17:45 Presejanje bolnikov s cirozo za hepatocelularni karcinom

Gašper Boltežar, Klinični oddelek za gastroenterologijo, Univerzitetni klinični center Ljubljana

17:45–18:05 Z odpovedjo prebavil povezana okvara jeter

Tajda Božič, Klinični oddelek za gastroenterologijo, Univerzitetni klinični center Ljubljana

18:05–18:25 Medikamentozna okvara jeter, izkušnje v UKC Maribor

Vanja Kalacun, Daniel Dodić, Klinični oddelek za gastroenterologijo, Univerzitetni klinični center Maribor

18:25–18:55 Satelitsko predavanje podjetja Takeda (srebrni sponzor)

Prepoznava, obravnava in zdravljenje bolnikov s sindromom kratkega črevesja z odpovedjo prebavil

(Prof. dr. Borut Štabuc, dr. med. in Tajda Košir Božič, dr. med.)

18:55             Zaključek predavanj prvega dne

19:30             Delovna večerja za vse registrirane udeležence


Sobota

ZAGOTAVLJANJE IN DVIG RAVNI KAKOVOSTI PRI OBRAVNAVI BOLNIKOV Z BOLEZNIMI PREBAVIL
9:00–11:00     1. SKLOP

Predsedstvo: Milan Stefanovič, Bojan Tepeš, Samo Plut

9:00–9:10 Predstavitev posodobitve spletne strani SZGH

Sebastian Stefanović, Diagnostični center Bled

9:10–9:30 Predstavitev enotne terminologije in strukturiranega endoskopskega izvida za področje gastrointestinalne endoskopije v Sloveniji.

Delovna skupina SZGH: M Stefanović, B tepeš, B Štabuc, S Plut, J Drnovšek, R Knežević, K Tepeš, S Stefanović

Milan Stefanović, Diagnostični center Bled

9:30–10:00 Predstavitev patološke terminologije in strukturiranega izvida kot preizkus integracije z endoskopskim izvidom pri spodnjih prebavilih

Snjiežana Frković Grazio, Oddelek za patologijo, Ginekološka klinika

10:00–10:20 Predlog in možne rešitve za enotno terminologijo in strukturirani izvid na področju gastrointestinalne radiologije (UZ, CT in MR)

Peter Popović, Klinični inštitut za radiologijo, Univerzitetni klinični center Ljubljana

10:20–10:40 Satelitsko predavanje podjetja Pfizer (bronasti sponzor)

Najnovejši podatki o varnosti tofacitiniba pri ulceroznem kolitisu

(Doc. dr. David Drobne, dr. med.)

10:40–11:00 Satelitsko predavanje podjetja Swedish Group Pharma (bronasti sponzor)

Trombocitopenija pri bolnikih s kronično boleznijo jeter pred invazivnimi posegi

(Prof. dr. Borut Štabuc, dr. med.)

11:00–11:20 Odmor za kavo, prigrizke in obisk razstavnega prostora

 

11:20–13:10     2. SKLOP

Predsedstvo: Bojan Krebs, Borut Štabuc, Aleš Tomažič

11:20–11:40 Kakovost abdominalne kirurgije. Načrt za zagotavljanje in izboljšanje kakovosti na tem področju – spodnja prebavila

Aleš Tomažič, Klinični oddelek za abdominalno kirurgijo, Univerzitetni klinični center Ljubljana

11:40–12:00 Kakovost abdominalne kirurgije. Načrt za zagotavljanje in izboljšanje kakovosti na tem področju – zgornja prebavila

Stojan Potrč, Klinični oddelek za abdominalno kirurgijo, Univerzitetni klinični center Maribor

12:00–12:15 Predstavitev registra kronične črevesne bolezni

David Drobne, Klinični oddelek za gastroenterologijo, Univerzitetni klinični center Ljubljana

12:15–12:30 Endoskopska terapija nevroendokrine neoplazije v rektumu in registri

Sebastian Stefanović, Diagnostični center Bled

12:30–12:40 Predlog slovenskih priporočil za sledenje dolgotrajne kronične vnentne črevesne bolezni

Gregor Novak, Klinični oddelek za gastroenterologijo, Univerzitetni klinični center Ljubljana

12:40–12:55 Gastroenterolog – uradno glasilo SZGH. Kako pristopiti načrtu za klinično študijo in pisanju strokovnih člankov

za področje gastroenterolgije in hepatologije

Borut Štabuc, Klinični oddelek za gastroenterologijo, Univerzitetni klinični center Ljubljana

12:55–13:10 Najbolj zanimive teme z ESGE srečanja v Pragi 28.–30. 4. 2022

Samo Plut, Klinični oddelek za gastroenterologijo, Univerzitetni klinični center Ljubljana

13:10–13:20 Pobude in vprašanja članstvu SZGH
13:20             Zaključek predavanj drugega dne in srečanja

Milan Stefanović, Diagnostični centerBled

registration fee

150 EUR – SI56 0400 1004 8740 937
(Slovensko združenje za gastroenterologijo in hepatologijo, Zdraviliški trg 9, 3250 Rogaška Slatina) or directly at the congress.

Prim. Milan Stefanović, dr. med., AGAF
SAGH President

We use cookies to improve your experience on our site.
By entering our pages, you agree to cookies.