Slovenian Journal of Digestive Diseases / Gastroenterolog

May 2023 • Volume 27 • No. 1

Datum izdaje številke:
2023/05/26
Izdajatelj:
Slovenian Association for Gastroenterology and Hepatology

Uvodnik

Po šestindvajsetih letih izhajanja Gastroenterologa, strokovne revije Slovenskega združenja za gastroenterologijo in hepatologijo, je pred vami prva številka revije Slovenian Journal of Digestive diseases /Gastro enterolog. V novi reviji bodo raziskovalni članki in prikazi primerov objavljeni v angleškem jeziku. Že limo si, da bi bila revija dostopna širšemu krogu ra ziskovalcev in bralcem, predvsem v srednji Evropi. Naše izkušnje in znanje želimo posredovati in deliti s tujimi bralci, obenem pa tujim strokovnjakom omogočiti objave v naši reviji. Revija Gastroenterolog bo še vedno naš Gastroenterolog, vendar pa bo kot Slove nian Journal of Digestive Diseases (SloJouDD) odprl vsebine tudi tistim, ki slovenščine ne razumejo. Se veda bomo pregledne, strokovne članke in priporočila, predvsem zaradi slovenske medicinske terminologije, še naprej objavljali v slovenskem jeziku, saj so tu ključni domači bralci.

Gastroenterolog je revija Slovenskega združenja za gastroenterologijo in hepatologijo, ki od 1997 leta je do 2021 leta izhajala dvakrat letno. Od 2014 leta je revija z zunanjo recenzijo. Od 2022 leta izhaja trikrat letno. V reviji objavljamo raziskovalne, pregledne, stro kovne članke in zanimive klinične primere s področja medicine, še posebej gastroenterologije, abdominalne kirurgije, proktologije, pediatrične gastroenterologije, radiologije, patologije in družinske medicine. V zadnjih letih je prišlo do velikega napredka v znanju in veščinah na področju bolezni pre bavil. Slovenski zdravniki, ki se ukvarjamo z boleznimi prebavil, objavljamo vsako leto več člankov v uglednih strokovnih revijah po svetu. V bodoče si želimo, da bi bili nekateri raziskovalni članki objavljeni v naši reviji. S takimi objavami v angleškem jeziku bomo omogočili primerjavo našega raziskovalnega dela in kliničnih izkušenj s specialisti izven naših meja.
V tokratni številki sta objavljeni dve presečni raziskavi s podatki, zbranimi preko registra UR-CARE pri bolnikih s Crohnovo boleznijo in ulceroznim kolitisom, ki so zdravljeni v Univerzitetnem kliničnem centru v Ljubljani. Glede na podatke iz registra avtorji ugotavljajo, da je večina bolnikov v klinični remisiji, da pa ima kljub veliki dostopnosti do naprednih zdravljenj, velik delež bolnikov endoskopsko aktivno bolezen.

 

Ogled revije

Ogled celotne številke revije May 2023 • Volume 27 • No. 1

Pregled prispevkov v reviji

Uvodnik 
Characteristics of Patients with Crohn’s Disease treated at the Inflammatory bowel disease centre of University Medical Centre Ljubljana Slovenia – updated report for 2022 from UR-CARE registryZala Jagodic, David Drobne
Characteristics of Patients with Ulcerative Colitis treated at the University Medical Centre Ljubljana Slovenia – update from the UR-CARE Registry for the year 2022Mirjam Končan, David Drobne 
Obravnava bolnika s sindromom kratkega črevesa in odpovedjo prebavilNada Rotovnik Kozjek 
Vloga vitamina D pri boleznih prebavilLana Vodnik, Darko Siuka 
Obravnava bolnikov z zgodnjim jetrno celičnim karcinomom in klinično pomembno portalno hipertenzijoAndrej Hari, Borut Štabuc 
Zgrešeni raki zgornjih prebavilKatja Tepeš 
Presaditev jeter pri bolnikih z akutno jetrno odpovedjo – naše izkušnjeMarjana Turk Jerovšek, Marija Ribnikar 
Gastroenteropankreatične nevroendokrine neoplazmeLojze Šmid 
Histaminska intolerancaEva Uršič Plaznik, Darko Siuka 
Diagnostika švanoma pankreasa z EUZ – FNASaša Štupar, Damjana Cimerman, Darko Siuka 

Slovenian Journal of Gastroenterology / Gastroenterolog
ISSN 1408–2756

Editorial address
Zavod Gastroenterolog
Dunajska 106, 1000 Ljubljana, Slovenija
tel.+386 41 769 283

Web page:  SloJGastroenterology.com

E-mail: editor@slojgastroenterology.com

Publisher
Zavod Gastroenterolog in Slovensko združenje za gastroenterologijo in hepatologijo

Editorial Board
Bojan Tepeš, Milan Stefanovič, Stojan Potrč, Aleš Tomažič, Pavel Skok, Samo Plut, Rok Orel, Peter Popovič, Nina Zidar, Lojze Šmid, David Drobne, Arpad Ivanecz, Blaž Trotovšek, Andreja Ocepek

Editor in chief
Borut Štabuc
E-pošta: borut.stabuc@gmail.com

Technical editor
Urša Noč

Lecturer
Melita Keber Jašović

Design & DTP
Studio N

Slovenian Journal of Gastroenterology/ Gastroenterolog is the newsletter of the Slovenian Association of Gastroenterology and Hepatology.

The journal is published three times a year.

The journal follows the uniform criteria for manuscripts intended for publication in peer-reviewed biomedical journals.

The annual subscription for members of the Slovenian Association of Gastroenterology and Hepatology is included in the membership fee.

Note: This colophon reflects the situation at the time of publication of the last regular issue of the magazine. Due to the large number of participants, the data may not fully correspond to the above information.
The colophon with all relevant information for each issue of the Slovenian Journal of Digestive Diseases / Gastroenterolog can be found in the contents of the issue.

We use cookies to improve your experience on our site.
By entering our pages, you agree to cookies.