Slovenian Journal of Digestive Diseases / Gastroenterolog

Maj 2023 • letnik 27, številka 1

Datum izdaje številke:
26/05/2023
Izdajatelj:
Slovensko združenje za gastroenterologijo in hepatologijo

Uvodnik

Po šestindvajsetih letih izhajanja Gastroenterologa, strokovne revije Slovenskega združenja za gastroenterologijo in hepatologijo, je pred vami prva številka revije Slovenian Journal of Digestive diseases /Gastro enterolog. V novi reviji bodo raziskovalni članki in prikazi primerov objavljeni v angleškem jeziku. Že limo si, da bi bila revija dostopna širšemu krogu ra ziskovalcev in bralcem, predvsem v srednji Evropi. Naše izkušnje in znanje želimo posredovati in deliti s tujimi bralci, obenem pa tujim strokovnjakom omogočiti objave v naši reviji. Revija Gastroenterolog bo še vedno naš Gastroenterolog, vendar pa bo kot Slove nian Journal of Digestive Diseases (SloJouDD) odprl vsebine tudi tistim, ki slovenščine ne razumejo. Se veda bomo pregledne, strokovne članke in priporočila, predvsem zaradi slovenske medicinske terminologije, še naprej objavljali v slovenskem jeziku, saj so tu ključni domači bralci.

Gastroenterolog je revija Slovenskega združenja za gastroenterologijo in hepatologijo, ki od 1997 leta je do 2021 leta izhajala dvakrat letno. Od 2014 leta je revija z zunanjo recenzijo. Od 2022 leta izhaja trikrat letno. V reviji objavljamo raziskovalne, pregledne, stro kovne članke in zanimive klinične primere s področja medicine, še posebej gastroenterologije, abdominalne kirurgije, proktologije, pediatrične gastroenterologije, radiologije, patologije in družinske medicine. V zadnjih letih je prišlo do velikega napredka v znanju in veščinah na področju bolezni pre bavil. Slovenski zdravniki, ki se ukvarjamo z boleznimi prebavil, objavljamo vsako leto več člankov v uglednih strokovnih revijah po svetu. V bodoče si želimo, da bi bili nekateri raziskovalni članki objavljeni v naši reviji. S takimi objavami v angleškem jeziku bomo omogočili primerjavo našega raziskovalnega dela in kliničnih izkušenj s specialisti izven naših meja.
V tokratni številki sta objavljeni dve presečni raziskavi s podatki, zbranimi preko registra UR-CARE pri bolnikih s Crohnovo boleznijo in ulceroznim kolitisom, ki so zdravljeni v Univerzitetnem kliničnem centru v Ljubljani. Glede na podatke iz registra avtorji ugotavljajo, da je večina bolnikov v klinični remisiji, da pa ima kljub veliki dostopnosti do naprednih zdravljenj, velik delež bolnikov endoskopsko aktivno bolezen.

 

Ogled revije

Ogled celotne številke revije Maj 2023 • letnik 27, številka 1

Pregled prispevkov v reviji

Uvodnik 
Characteristics of Patients with Crohn’s Disease treated at the Inflammatory bowel disease centre of University Medical Centre Ljubljana Slovenia – updated report for 2022 from UR-CARE registryZala Jagodic, David Drobne
Characteristics of Patients with Ulcerative Colitis treated at the University Medical Centre Ljubljana Slovenia – update from the UR-CARE Registry for the year 2022Mirjam Končan, David Drobne 
Obravnava bolnika s sindromom kratkega črevesa in odpovedjo prebavilNada Rotovnik Kozjek 
Vloga vitamina D pri boleznih prebavilLana Vodnik, Darko Siuka 
Obravnava bolnikov z zgodnjim jetrno celičnim karcinomom in klinično pomembno portalno hipertenzijoAndrej Hari, Borut Štabuc 
Zgrešeni raki zgornjih prebavilKatja Tepeš 
Presaditev jeter pri bolnikih z akutno jetrno odpovedjo – naše izkušnjeMarjana Turk Jerovšek, Marija Ribnikar 
Gastroenteropankreatične nevroendokrine neoplazmeLojze Šmid 
Histaminska intolerancaEva Uršič Plaznik, Darko Siuka 
Diagnostika švanoma pankreasa z EUZ – FNASaša Štupar, Damjana Cimerman, Darko Siuka 

Slovenian Journal of Gastroenterology / Gastroenterolog
ISSN 1408–2756

Naslov uredništva
Zavod Gastroenterolog
Dunajska 106, 1000 Ljubljana, Slovenija
tel.+386 41 769 283

Spletna stran: SloJGastroenterology.com

E-pošta: editor@slojgastroenterology.com

Izdajatelj
Zavod Gastroenterolog in Slovensko združenje za gastroenterologijo in hepatologijo

Uredniški odbor
Bojan Tepeš, Milan Stefanovič, Stojan Potrč, Aleš Tomažič, Pavel Skok, Samo Plut, Rok Orel, Peter Popovič, Nina Zidar, Lojze Šmid, David Drobne, Arpad Ivanecz, Blaž Trotovšek, Andreja Ocepek

Odgovorni urednik
Borut Štabuc
E-pošta: borut.stabuc@gmail.com

Tehnični urednik
Urša Noč

Lektor
Melita Keber Jašović

Grafična priprava
Studio N

Slovenian Journal of Gastroenterology /
Gastroenterolog
je glasilo Slovenskega združenja za gastroenterologijo in hepatologijo.

Izhaja trikrat letno.

V reviji se upoštevajo enotna merila za rokopise, namenjene objavi v biomedicinskih revijah z zunanjo recenzijo.

Letna naročnina za člane Slovenskega združenja za gastroenterologijo in hepatologijo je vključena v članarino.

Opomba: Ta kolofon izraža stanje v času izdaje zadnje redne številke revije. Zaradi velikega števila sudelojočih lahko podatki zgornjim navedbam ne ustrezajo v celoti.
Kolofon z vsemi ustreznimi podatki za posamezno številko Gastroenterologa najdete v  vsebini številke.

Za izboljšanje vaše izkušnje na naši spletni strani uporabljamo piškotke.
Z vstopom na naše strani s piškotki soglašate.​