SZGH

Slovensko združenje za gastroenterologijo in hepatologijo

Naša vizija

  • Zagotavljanje visokokakovostnih izobraževalnih možnosti o boleznih prebavil vsem zdravstvenim delavcem
  • Spodbuda mednarodnemu sodelovanju pri izobraževanju, usposabljanju in raziskavah o boleznih prebavil
  • Podpora zdravstvenim delavcem, pri oskrbi oseb z boleznimi prebavil
  • Povečati ozaveščenost javnosti o boleznih prebavil

Naše vrednote

Odličnost. Profesionalnost. Inovativnost.

Predsedstvo

Milan Stefanović

predsednik

Aleš Tomažič

novo izvoljeni predsednik

Stojan Potrč

prejšnji predsednik

Bojan
Tepeš

zakladnik

Sebastian Stefanović

tajnik

Sekcije SZGH

Endoskopska
sekcija
Samo Plut

predsednik

Samo Plut

dr. med.
spec. int. gastroenterolog

Rajko Knježević

namestnik

Rajko Knežević

spec. internist

Hepatopankreato-biliarna sekcija
Arpad Ivanecz

predsednik

Arpad Ivanecz

doc. dr., dr. med.
spec. kirurg

Blaž Trotovšek

namestnik

Blaž Trotovšek

doc. dr., dr. med.
spec. kirurg

Koloproktološka
sekcija
Jan Grosek

predsednik

Jan Grosek

doc. dr., dr. med.
spec. kirurg

siva

namestnik

Bojan Krebs

izr. prof., dr. med.
spec. kirurg

Sekcija
zasebnikov
siva

predsednica

Alenka Forte

dr. med.
spec. internist

Bojan Tepeš

namestnik

Bojan Tepeš

prof. dr., dr. med.
spec. int. gastroenterolog

Mladi
gastroenterologi
siva

predsednica

Katja Tepeš

dr. med.
spec. int. gastroenterolog

siva

namestnik

Bojan Ilijevec

dr. med.
spec. kirurg

Podsekcije SZGH

Zgornja prebavila
siva

Tomaž Jagrič

doc. dr., dr. med
spec. kirurg

KVČB
David Drobne

David Drobne

doc. dr., dr. med.
spec. int. gastroenterolog

Pediatrija
siva

Rok Orel

prof. dr., dr. med.
spec. pediater

Prehrana
siva

Tajda Božič

dr. med.

Slikovna diagnostika
siva

Peter Popovič

prof. dr., dr. med.
spec. radiolog

Onkologija
Lojze Šmid

Alojz Šmid

dr. med.
spec. int. gastroenterolog

Patologija
dr. Nina Zidar

Nina Zidar

prof. dr., dr. med.
spec. patologije

Člani predsedstva po funkciji

Borut Štabuc


prof. dr., dr. med.
spec. int. gastroenterolog

Predstojnik kliničnega
oddelka za gastroenterologijo in hepatologijo, Univerzitetni klinični center Ljubljana

Andreja Ocepek


dr. med.
spec. int. gastroenterolog

Predstojnik kliničnega
oddelka za gastroenterologijo in hepatologijo, Univerzitetni klinični center Maribor

Aleš Tomažič


prof. dr. , dr. med.
spec. kirurg

Predstojnik kliničnega oddelka za abdominalno kirurgijo, Univerzitetni klinični center Ljubljana

Stojan Potrč


prof. dr., dr. med.
spec. kirurg

Predstojnik kliničnega oddelka za abdominalno kirurgijo, Univerzitetni klinični center Maribor

Borut Štabuc


prof. dr., dr. med.
spec. int. gastroenterolog

Urednik glasila združenja SZGH "Gastroenterolog"

Prejemniki častnega znaka​

Satler
Jože

prof. dr.

Mitja
Kovič

prof. dr.

Herbert Zaveršnik

prof. dr.

Vladislav Pegan

prof. dr.

Franc
Jelenc

prof. dr.

Saša
Markovič

prof. dr.

Borut
Štabuc

prof. dr.

Bojan
Tepeš

prof. dr.

Stojan
Potrč

prof. dr.

Borut
Kocjančič

prim. dr.

Stanislav
Repše

dr. med.

France
Grandovec

dr. med.

Eldar M.
Gadžijev

dr. med

Zgodovina društva

1967

Gastrosekcija (GS) slovenskega zdravniškega društva je bila ustanovljena 1967 v Rogaški Slatini.

Prvi predsednik je bil prof. dr. Jože Satler, drugi pa prof. dr. Mitja Kovič. Predsedstva GS so se nato selila po slovenskih bolnišnicah.

1971 – 1980

Leta 1971 je GS SZD dobila svoj stalni domicil v Rogaški Slatini.

V letu 1977 je bil na občnem izboru Gastrosekcije SZD izvoljen odbor: prim Andrej Lušicky, predsednik, doc. dr. Jože Neudauer, tajnik, dr. Branko Babič, blagajnik; nadzorni odbor: prim. dr. Mirko Drobnič., prim. dr. Oskar Končan in dr. Marjan Steinbach. Včlanjenih je bilo 90 članov. V obdobju 1977–1980 je bilo 7 strokovnih sestankov.

1980 – 1995

Od 1980–1985 je bil odbor GS: prof. dr. Herbert Zaveršnik, predsednik, dr. Jože Kokovnik, tajnik, dr. Bojan Glavnik, blagajnik. Sestanki so bili dvakrat letno, od tega enkrat v Rogaški Slatini (slednji je bil istočasno intersekcijski sestanek GS SZD in Zbora lječnika Hrvatske do 1990).

Od 1985–1989 je GC SZD vodil odbor: prim. dr. Rado Sfiligoj, predsednik, dr. Marjan Steinbach, podpredsednik, dr. Marjan Skalicki, tajnik in dr. Dušanka Micetič Turk. Stalni tajnik je postal dr. Jože Kokovnik. V nadzorni odbor so bili imenovani : prim. dr. Mirko Drobnič, prof., dr. Herbert Zaveršnik, prof., dr. V. Žakelj in dr. Murgelj. Sestanki so bili kot v prejšnjem obdobju. GS SZD je imela 103 člane.

V obdobju od 1989–1995 je bil predsednik GS prof. dr. Vladislav Pegan, tajnik pa dr. Jože Kokovnik.

1995 – 1997

Leta 1995 je imenovano novo predsedstvo: doc. dr. Saša Markovič, predsednik, prim. dr. Borut Kocijančič, podpredsednik, prof. dr. Igor Križman, predsednik Endoskopske sekcije, prof. dr. Eldar Gadžijev, predsednik HPB sekcije. Dr. Miran Koželj je bil izvoljen za tajnika, dr. Bojan Tepeš pa za blagajnika, dr. Jože Kokovnik ostaja stalni tajnik. Na spomladanskih sestankih v Rogaški Slatini in na jesenskih v drugih mestih Slovenije začnemo s sistematičnimi predavanji po sklopih gastroenterologije s sprejemanjem slovenskih smernic za posamezne sklope gastroenterologije in kirurgije.

1997 – 2005

Leta 1997 izide prva številka Gastroenterologa.

Leta 1999 se gastrosekcija SZD na sestanku v Rogaški Slatini preimenuje v Slovensko združenje za gastroenterologijo in hepatologijo. Izdelamo tudi obstoječi logotip.

V letu 2000 je v Portorožu 1. slovensko-avstrijsko-hrvaški gastroenterološki kongres, drugi kongres, ki se mu pridružijo tudi Madžari je bil leta 2002 v Dubrovniku.

2005 – 2009

V letu 2005 je bilo izvoljeno novo vodstvo SZGH v sestavi: doc. dr. Franc Jelenc, predsednik, podpredsednika: prim. dr. Borut Kocijančič in prof. dr. Bojan Tepeš, tajnik dr. Aleš Tomažič in blagajnik prof. dr. Bojan Tepeš. Predsednik endoskopske sekcije je postal dr. Milan Stefanovič, HPB prim. dr. Stojan Potrč, koloproktološke sekcije pa doc. dr. Pavle Košorok.

V letih 2009 do 2013 je bil predsednik združenja prof. dr. Borut Štabuc.

Od leta 2013 do 2017 je bil predsednik združenja prof. dr. Bojan Tepeš.

Od leta 2017 – 2021 je bil predsednik združenja prof. dr. Stojan Potrč.

Od leta 2021 dalje je predsednik združenja prim. Milan Stefanović.

Dosedanji predsedniki
Za izboljšanje vaše izkušnje na naši spletni strani uporabljamo piškotke.
Z vstopom na naše strani s piškotki soglašate.​